Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Vervallen - 2001-2002

Art. 81 - Initiatief in de Senaat - Vervallen

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-10 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 25/10/2001
S. 2-22 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging 25/10/2001
S. 2-46 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 28/3/2002
S. 2-86 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 25/10/2001
S. 2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 25/10/2001
S. 2-131 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 18/4/2002
S. 2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 25/10/2001
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 25/10/2001
S. 2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 25/10/2001
S. 2-313 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 7/3/2002
S. 2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 25/10/2001
S. 2-419 Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden 23/5/2002
S. 2-474 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt 19/7/2002
S. 2-486 Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt 19/7/2002
S. 2-492 Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 19/7/2002
S. 2-666 Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen 25/10/2001
S. 2-703 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft 15/7/2002