Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer - 1999-2000

Art. 78 tot 80 - overgezonden door de Kamer - Aangenomen na nieuwe amendering door de Kamer

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 2-282 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 22/6/2000