Wetsvoorstellen - Verworpen in de Senaat - 2001-2002

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden verworpen.

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-545 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/11/2001
S. 2-548 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 28/3/2002
S. 2-582 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 28/3/2002
S. 2-587 Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen 28/3/2002
S. 2-880 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 28/3/2002
S. 2-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 17/7/2002
S. 2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 28/3/2002
S. 2-1038 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft 10/7/2002