Wetsvoorstellen - Ingetrokken - 2002-2003

Dit zijn alle wetsvoorstellen (en voorstellen van bijzondere wet), ingediend in de Senaat, die tijdens de aangeduide zitting in de Senaat werden ingetrokken.

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 2-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/11/2002