Wetsontwerpen - Aangenomen na amendering van de Kamer in 2de behandeling in de Senaat - 2001-2002

Dit zijn alle wetsontwerpen (en ontwerpen van bijzondere wet) die tijdens de aangeduide zitting in hun tweede behandeling in de Senaat, na amendering in de Kamer, werden aangenomen.

3 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-283 Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 7/3/2002
S. 2-288 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 31/1/2002
S. 2-778 Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 28/3/2002