Vragen om uitleg - Ingediend - 2000-2001

Dit zijn alle vragen om uitleg ingediend tijdens de opgegeven zitting.

341 resultaten

2-222 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 12/10/2000
  de ongewenste intimiteiten bij het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-223 Michiel Maertens (Agalev) 12/10/2000
  de evaluatie van de akkoorden tussen Belgi enerzijds en de Europese Unie anderzijds met de staat Isral
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-224 Sabine de Bethune (CVP) 12/10/2000
  de oprichting van een federaal Borstvoedingscomit
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-225 Sabine de Bethune (CVP) 12/10/2000
  de follow-up van het Wereldcongres tegen commercile en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-235
2-226 Sabine de Bethune (CVP) 16/10/2000
  het ongewenst seksueel gedrag bij het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-227 Michiel Maertens (Agalev) 17/10/2000
  de veiligheidsmaatregelen rond de terugkeer van het ruimtestation MIR in de dampkring
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-228 Jean-Franois Istasse (PS) 18/10/2000
  het koninklijk besluit tot vaststelling van de norm voor antennes die elektromagnetische golven uitzenden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-229 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 18/10/2000
  het alcoholgebruik en -misbruik
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-230 Sabine de Bethune (CVP) 19/10/2000
  de acute aidsproblematiek
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-231 Sabine de Bethune (CVP) 19/10/2000
  de regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubi, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-232 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de noodhulp en de ontwikkelingssamenwerking in Palestina
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-233 Georges Dallemagne (PSC) 19/10/2000
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-234 Jean-Pierre Malmendier (PRL FDF MCC) 19/10/2000
  de toestand van de Belgische militairen die ziektes hebben opgelopen na het vervullen van humanitaire of vredesmissies in het buitenland en de diverse vormen van schadevergoeding die de Staat aan die militairen verleent
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-235 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 23/10/2000
  de follow-up van het Wereldcongres tegen de seksuele uitbuiting van kinderen voor commercile doeleinden, Stockholm 1996, met het oog op het tweede Wereldcongres in Japan in 2001
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-225
2-236 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 25/10/2000
  de verdere opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-237 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/10/2000
  de maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in Belgi kent
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-238 Georges Dallemagne (PSC) 25/10/2000
  de gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
  Met redenen omklede motie door Georges Dallemagne, Magdeleine Willame-Boonen, Sabine de Bethune, Josy Dubi, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie door Jean-Marie Happart, Mohamed Daif, gestemd op 16/11/2000 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 23/11/2000 : verworpen
2-239 Michel Barbeaux (PSC) 25/10/2000
  de herfinanciering van de Franse Gemeenschap
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-240 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 25/10/2000
  de regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-241 Michiel Maertens (Agalev) 25/10/2000
  de CJD- en de BSE-problematiek en het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-242 Iris Van Riet (VLD) 26/10/2000
  gelijke kansen voor vrouwen op het vlak van arbeid en werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-243 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  het geweld tegen vrouwen
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-244 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  de sociale verkiezingen 2000
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-245 Sabine de Bethune (CVP) 26/10/2000
  de opleiding van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-77)
2-246 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  het budget voor ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-247 Erika Thijs (CVP) 26/10/2000
  de schuldverlichting van de derdewereldlanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-248 Anne-Marie Lizin (PS) 26/10/2000
  de tenuitvoerlegging door Belgi van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd
  Eerste minister
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-249 Clotilde Nyssens (PSC) 27/10/2000
  de oprichting van een Dienst voor het betalen van alimentatievorderingen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-250 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 27/10/2000
  de toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-251 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 30/10/2000
  de wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-252 Meryem Kaar (Agalev) 30/10/2000
  de oprichting van een Dienst voor het betalen van alimentatievorderingen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-253 Meryem Kaar (Agalev) 30/10/2000
  het beleid inzake de armoede bij vrouwen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-254 Johan Malcorps (Agalev) 31/10/2000
  de PCB-contaminatie van vis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-255 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 31/10/2000
  de bijstand van overheidswege aan slachtoffers van geweld
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-256 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 6/11/2000
  de armoede bij alleenstaande moeders
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-257 Sabine de Bethune (CVP) 9/11/2000
  de mensenrechten en de vrouwenrechten in Irak en Afghanistan en de strijd tegen de doodstraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-258 Sabine de Bethune (CVP) 9/11/2000
  de beleidsmaatregelen tegen "mobbing"
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-259 Georges Dallemagne (PSC) 13/11/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-260 Sabine de Bethune (CVP) 14/11/2000
  de hervorming van de ontwikkelingssamenwerking
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-261 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/11/2000
  het voorleggen van de resultaten van een aids-test als voorwaarde voor het verkrijgen van een Belgisch visum
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landbouw en Middenstand
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
2-262 Johan Malcorps (Agalev) 16/11/2000
  de afwijzing van een CO2-taks als instrument voor een Belgisch klimaatbeleid
  minister van Financin
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-263 Marie Nagy (Ecolo) 17/11/2000
  de herbestemming van het Residence Palace tot internationaal perscentrum
  Eerste minister
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-264 Anne-Marie Lizin (PS) 17/11/2000
  de voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-265 Anne-Marie Lizin (PS) 17/11/2000
  de toestand in Bosni-Herzegovina en de houding van Belgi op dit punt, meer bepaald tegenover de oorlogsmisdadigers
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-266 Philippe Bodson (PRL FDF MCC) 20/11/2000
  het reglementair kader rond het toekennen van de UMTS-licenties
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-267 Ludwig Caluw (CVP) 23/11/2000
  de politiehervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-82)
2-268 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de privacywet
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-269 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de geldende wetgeving inzake pijnbestrijding
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-270 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
  minister van Financin
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-271 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  de systematische opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-272 Sabine de Bethune (CVP) 23/11/2000
  de aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-273 Meryem Kaar (Agalev) 23/11/2000
  de aandacht voor de aidsproblematiek binnen het Belgisch ontwikkelingsbeleid
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-274 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 23/11/2000
  het voorkomen van mishandeling van bejaarden en de maatregelen die daartegen genomen worden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-275 Georges Dallemagne (PSC) 23/11/2000
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-276 Paul Galand (Ecolo) 23/11/2000
  de drugsproblemen in de gevangenis
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-388
2-277 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 23/11/2000
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-383
2-278 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 23/11/2000
  het beleid op het vlak van de nucleaire wapens
  Eerste minister
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-382
2-279 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/11/2000
  de veiling van de UMTS-licenties
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-280 Josy Dubi (Ecolo) 28/11/2000
  de toekomst van de Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-281 Didier Ramoudt (VLD) 29/11/2000
  de Regie der gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-282 Wim Verreycken (VL. BLOK) 29/11/2000
  de uitspraken van n van de regeringsleden over het Vlaams Blok
  Eerste minister
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-283 Jacques Santkin (PS) 30/11/2000
  de verbeteringswerkzaamheden aan de spoorlijn Brussel-Luxemburg
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-284 Clotilde Nyssens (PSC) 30/11/2000
  gratie en dienstverlening ten bate van de gemeenschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-285 Sabine de Bethune (CVP) 30/11/2000
  de systematische opsporing van baarmoederhalskanker
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-286 Martine Taelman (VLD) 30/11/2000
  de voorwaarden tot adoptie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-287 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 30/11/2000
  het verlenen van octrooien op lichaamsmateriaal en de patintenrechten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-288 Johan Malcorps (Agalev) 6/12/2000
  de vervanging van dierenmeel voor veevoeder door genetisch gemodificeerde soja
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-294
2-289 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 6/12/2000
  het behoud van het mechanisme van de "tabel" en het probleem van de e-commerce in boeken
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-290 Michel Barbeaux (PSC) 7/12/2000
  de modernisering van het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-291 Sabine de Bethune (CVP) 7/12/2000
  de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de politiediensten en de hervorming van de politiediensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-292 Georges Dallemagne (PSC) 7/12/2000
  het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
2-293 Erika Thijs (CVP) 8/12/2000
  de verkrijgbaarheid van geneesmiddelen in de ontwikkelingslanden
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-294 Michiel Maertens (Agalev) 11/12/2000
  het gebruik van vismeel in veevoeder
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 14/12/2000 (handelingen 2-84)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-288
2-295 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/2000
  het onderzoek van Telerad
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-296 Anne-Marie Lizin (PS) 11/12/2000
  de administratieve reorganisatie van de nucleaire sector en in het bijzonder van Electrabel, en de invloed ervan op de veiligheid
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-297 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  het samenwerkingsfederalisme
  Eerste minister
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-298 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 13/12/2000
  de ongelijke behandeling van Nederlandstalige vrouwen en Franstalige vrouwen wat betreft de terugbetaling van de prijs van de TVT genoemde chirurgische ingreep
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-299 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de situatie in Centraal-Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-300 Sabine de Bethune (CVP) 14/12/2000
  de hulp aan Burundi
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-301 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/12/2000
  het sociaal statuut van de advocaat
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/12/2000 (handelingen 2-87)
2-302 Johan Malcorps (Agalev) 9/1/2001
  de niet-toepassing van de wet van 16 juli 1993 betreffende de ecotaksen
  minister van Financin
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-303 Anne-Marie Lizin (PS) 9/1/2001
  de gebeurtenissen in december en januari voor het gebouw van de dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-304 Marie Nagy (Ecolo) 11/1/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 31/1/2001 (commissiehandelingen 2-3)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-315
2-305 Frans Lozie (Agalev) 11/1/2001
  het justitile gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul
  minister van Justitie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwijzing naar een latere vraag : vraag om uitleg 2-352
2-306 Iris Van Riet (VLD) 11/1/2001
  de aanwezigheid van kobalt in tandheelkundige legeringen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-307 Iris Van Riet (VLD) 11/1/2001
  de genderdimensie binnen het Copernicusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-308 Theo Kelchtermans (CVP) 18/1/2001
  het chippen van paarden
  minister van Landbouw en Middenstand
  Eerste minister
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-309 Sabine de Bethune (CVP) 11/1/2001
  de naleving van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-310 Sabine de Bethune (CVP) 11/1/2001
  het verschil in arbeidsmarktparticipatie van laaggeschoolde en hooggeschoolde vrouwen in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-311 Clotilde Nyssens (PSC) 11/1/2001
  de situatie van het huispersoneel bij een aantal Afrikaanse ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-312 Michel Barbeaux (PSC) 11/1/2001
  de achterstand bij de betaling van de facturen van de ziekenhuizen en de weerslag op de begroting van het RIZIV
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-313 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 11/1/2001
  de bevoegdheden van de balies op het gebied van het sociaal statuut van de advocaat
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-314 Johan Malcorps (Agalev) 11/1/2001
  de nood aan een nvormig beleid ten aanzien van aandoeningen als het Balkansyndroom en het chronisch vermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-315 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 12/1/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 31/1/2001 (commissiehandelingen 2-3)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-304
2-316 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/1/2001
  het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 31/1/2001 (commissiehandelingen 2-3)
2-317 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/1/2001
  de liberalisering van De Post
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1135
2-318 Georges Dallemagne (PSC) 18/1/2001
  de besmetting door het gebruik van het inactieve antisepticum Cidex in een aantal ziekenhuizen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-319 Michel Barbeaux (PSC) 18/1/2001
  de invoering van verlof vr het pensioen voor het personeel van de ministeries van niveau 3 en 4
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-320 Clotilde Nyssens (PSC) 18/1/2001
  de toepassing van de nieuwe regels inzake de nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-321 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  beendermeel in gelatine voor menselijke consumptie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-322 Erika Thijs (CVP) 18/1/2001
  het gebruik en de verkoop van medicijnen op natuurlijke basis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-323 Marc Hordies (Ecolo) 18/1/2001
  de omstandigheden waarin asielzoekers voor de deur van de Dienst Vreemdelingenzaken moeten wachten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-324 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 19/1/2001
  de verdere opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-325 Ludwig Caluw (CVP) 22/1/2001
  het herziene dubbelbelastingverdrag Belgi-Nederland en de gemeenten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-326 Josy Dubi (Ecolo) 22/1/2001
  de dreigende hongersnood in Oost-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-350
2-327 Jan Remans (VLD) 22/1/2001
  het programma rond informatiebeheer, informatieverspreiding en kwaliteitsevaluatie van de medische praktijken
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-328 Josy Dubi (Ecolo) 25/1/2001
  de omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-339
2-329 Sabine de Bethune (CVP) 25/1/2001
  adoptie en de nieuwe media
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-330 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de openbaarheid van de documenten van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-331 Georges Dallemagne (PSC) 25/1/2001
  zijn aanwezigheid op de begrafenis van president Kabila
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-332 Michel Barbeaux (PSC) 25/1/2001
  het afschaffen van de examenagenda van het VWS
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-333 Ren Thissen (PSC) 25/1/2001
  het drugsbeleid van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-334 Clotilde Nyssens (PSC) 25/1/2001
  de informaticamiddelen die ter beschikking worden gesteld van de griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-335 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 25/1/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-336 Ludwig Caluw (CVP) 25/1/2001
  Het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Guy Moens, Philippe Monfils, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 1/2/2001 : verworpen
2-337 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 25/1/2001
  Het Lambermont-akkoord
  Eerste minister
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Guy Moens, Philippe Monfils, gestemd op 25/1/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 1/2/2001 : verworpen
2-338 Frans Lozie (Agalev) 26/1/2001
  de gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-339 Philippe Mahoux (PS) 30/1/2001
  de omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-328
2-340 Georges Dallemagne (PSC) 30/1/2001
  het feit dat Belgi bepaalde antihanteerbaarheidsmechanismen produceert
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-341 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 31/1/2001
  de functieclassificatie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-342 Jean-Marie Happart (PS) 1/2/2001
  de kwaliteitscontroles voor groot wild
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-343 Jean-Marie Happart (PS) 1/2/2001
  de financile kost van de veterinaire kwaliteitscontroles
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-344 Marie Nagy (Ecolo) 1/2/2001
  de cumulatie van het ambt van minister of lid van een executieve met dat van als verhinderd beschouwd burgemeester
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-345 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 1/2/2001
  het syndroom van de overdekte zwembaden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-346 Franois Roelants du Vivier (PRL FDF MCC) 1/2/2001
  de in aanmerking genomen leeftijdsgroep voor de stelselmatige algemene opsporing van borstkanker
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-347 Ren Thissen (PSC) 6/2/2001
  het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-348 Anne-Marie Lizin (PS) 6/2/2001
  het internationaal statuut van Kosovo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-349 Clotilde Nyssens (PSC) 7/2/2001
  de bevoegdheden en de opdracht van de regeringscommissaris voor de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-350 Georges Dallemagne (PSC) 7/2/2001
  de dreigende hongersnood in Oost-Afrika en de toestand in Centraal-Afrika
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-326
2-351 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 7/2/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-352 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2001
  het justitile gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Verwijzing naar een vorige vraag : vraag om uitleg 2-305
2-353 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 8/2/2001
  het asbestprobleem
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-361
2-354 Wim Verreycken (VL. BLOK) 8/2/2001
  de Staatsveiligheid en het niet-respecteren van de argumentatie van de Raad van State door de minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-355 Johan Malcorps (Agalev) 8/2/2001
  de nood aan een milieueffectrapport voor de IJzeren Rijn op Vlaams grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-95)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-360
2-356 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/2/2001
  de verhoging van de tewerkstellingsgraad bij de personen die ouder dan 50 jaar zijn
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-357 Ren Thissen (PSC) 8/2/2001
  het verwerken van de bezwaarschriften tegen de accijnscompenserende belasting
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-358 Josy Dubi (Ecolo) 8/2/2001
  de toestand van de Oeigoerische bevolkingsgroep in Kazachstan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-359 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/2/2001
  de kerkbelasting
  Eerste minister
  minister van Justitie
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-494
2-360 Ludwig Caluw (CVP) 12/2/2001
  het tijdschema voor de Nederlandse besluitvorming omtrent het traject voor de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-95)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-355
2-361 Johan Malcorps (Agalev) 12/2/2001
  de erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-353
2-362 Iris Van Riet (VLD) 15/2/2001
  het geweld binnen het gezin
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-363 Michiel Maertens (Agalev) 15/2/2001
  de maatregelen voor de redding van de visserijsector
  minister van Financin
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-364 Ren Thissen (PSC) 15/2/2001
  het elektronisch doorzenden van de BTW-aangifte
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-365 Michel Barbeaux (PSC) 15/2/2001
  de vraag of de instelling van een Administratief Technisch Secretariaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken past in het kader van de hervormingen van het Copernicusplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-366 Michel Barbeaux (PSC) 15/2/2001
  de toekomst van de Regie der Gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-374
2-367 Mia De Schamphelaere (CVP) 15/2/2001
  de toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-368 Sabine de Bethune (CVP) 15/2/2001
  de naleving van het koninklijk besluit van 27 december 1993 met betrekking tot de reclame voor zuigelingenvoeding en het uitdelen van gratis stalen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-369 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 15/2/2001
  de mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-370 Gerda Van Steenberge (VL. BLOK) 15/2/2001
  het geweld tussen partners
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-371 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 16/2/2001
  de vermindering van de staatsschuld
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-372 Michiel Maertens (Agalev) 19/2/2001
  de aanstelling van een moreel consulent voor de zeevisserij
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-373 Michiel Maertens (Agalev) 19/2/2001
  de veiligheidsvoorwaarden inzake de transporten van kernafval
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-374 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/2/2001
  de Regie der Gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-366
2-375 Meryem Kaar (Agalev) 21/2/2001
  de toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-376 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2001
  de middelen waarover de Administratie der Douane en Accijnzen kan beschikken bij de drugsbestrijding
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-377 Iris Van Riet (VLD) 21/2/2001
  de resultaten van het Rosetta-plan
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-378 Michiel Maertens (Agalev) 22/2/2001
  de opvatting van de Europese Commissie over de invoering van de Tobintaks
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-379 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het exotisch vlees
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-380 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  de tewerkstelling van de oudere Belgen in ons land
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-381 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/2/2001
  het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet
  Eerste minister
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
  Met redenen omklede motie door Luc Van den Brande, Mia De Schamphelaere, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Nathalie de T' Serclaes, Michiel Maertens, Frans Lozie, gestemd op 8/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 15/3/2001 : verworpen
2-382 Jan Steverlynck (CVP) 22/2/2001
  de hervorming van de belastingdiensten en de bedoeling om de belastingvaststellende ambtenaar verantwoordelijkheid te geven omtrent de geschillenregeling van zijn naheffing
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-383 Mia De Schamphelaere (CVP) 22/2/2001
  de toestand in Roemeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-384 Johan Malcorps (Agalev) 28/2/2001
  het verder onderzoek naar de gevolgen van de dioxinecrisis voor de volksgezondheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-385 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 28/2/2001
  de verenigbaarheid van artikel 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1200
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1201
2-386 Frans Lozie (Agalev) 1/3/2001
  de gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-387 Johan Malcorps (Agalev) 1/3/2001
  de heraanleg van het stationsplein te Berchem
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1210
2-388 Johan Malcorps (Agalev) 1/3/2001
  de verhuis van Antwerpen X
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-389 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 7/3/2001
  de stiptheidsvergoeding bij de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-390 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/3/2001
  de strijd tegen kinderporno op internet
  minister van Justitie
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-391 Ren Thissen (PSC) 7/3/2001
  de verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting
  Eerste minister
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-392 Jan Steverlynck (CVP) 7/3/2001
  een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden
  Eerste minister
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-393 Michel Barbeaux (PSC) 7/3/2001
  de toestand van de ICT-manager en de aanwijzing van toekomstige managers bij de federale openbare besturen
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-394 Jan Steverlynck (CVP) 8/3/2001
  het vrij aanvullend pensioen voor de meewerkende echtgenoot
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-395 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/3/2001
  de wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-396 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 8/3/2001
  het opzettelijk laag houden van de goudprijs
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-397 Jan Steverlynck (CVP) 8/3/2001
  de manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten
  Eerste minister
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-398 Anne-Marie Lizin (PS) 13/3/2001
  de coderingstests voor vertrouwelijke Europese informatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-530
2-399 Frans Lozie (Agalev) 14/3/2001
  de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-400 Michiel Maertens (Agalev) 14/3/2001
  de preventiemaatregelen rond mond- en klauwzeer
  minister van Landbouw en Middenstand
  dossier afgesloten
2-401 Clotilde Nyssens (PSC) 14/3/2001
  het opsluiten van minderjarigen en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-402 Anne-Marie Lizin (PS) 15/3/2001
  de bescherming van vertrouwelijke gegevens over Amerikaanse firma's op 1 juli 2001
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-403 Clotilde Nyssens (PSC) 15/3/2001
  de maatregelen voor de tewerkstelling van thuiswerkende ouders die om herinschakeling hebben verzocht
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-404 Anne-Marie Lizin (PS) 15/3/2001
  de financiering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-405 Clotilde Nyssens (PSC) 15/3/2001
  de deelname van de federale overheid aan het internationaal jaar van de vrijwilliger
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-406 Hugo Vandenberghe (CVP) 15/3/2001
  de herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-407 Sabine de Bethune (CVP) 15/3/2001
  het proces van farmaceutische bedrijven tegen Zuid-Afrika inzake betaalbare aids-geneesmiddelen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-408 Georges Dallemagne (PSC) 15/3/2001
  het standpunt van Belgi en van de Europese Unie over het regime in Birma
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-409 Georges Dallemagne (PSC) 15/3/2001
  de deelname van het Rode Kruis aan de werkgroepen over de hervorming van de diensten van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-410 Philippe Mahoux (PS) 15/3/2001
  het mond- en klauwzeer
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-411 Mia De Schamphelaere (CVP) 16/3/2001
  de omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-412 Johan Malcorps (Agalev) 19/3/2001
  de sociale en ecologische gevolgen van de uitvoer van Belgische tweedehandswagens naar West-Afrika
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-413 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/3/2001
  de uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-414 Anne-Marie Lizin (PS) 21/3/2001
  het beleid dat ten aanzien van Afghanistan zal worden gevoerd tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-415 Frank Creyelman (VL. BLOK) 22/3/2001
  de discriminatie van nationalisten door de vakbonden en de dienstverlening door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-416 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de mond- en klauwzeerepidemie
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-417 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de hervorming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen en de integratie van de Controledienst voor de verzekeringen
  minister van Financin
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-418 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  bepaalde sociaalrechtelijke problemen in het kader van buitenlandse adopties
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-419 Sabine de Bethune (CVP) 22/3/2001
  de terugbetaling van behandelingen in een medisch pediatrisch centrum aan zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-420 Jan Steverlynck (CVP) 22/3/2001
  de toegelaten arbeid bij arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-421 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de fiscaal vrijgestelde giften aan erkende adoptiediensten
  minister van Financin
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-422 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  het gebruik van pesticiden in de ontwikkelingslanden en de gezondheidsrisico's
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-423 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de deelname van Belgische F-16's aan een luchtvaartmeeting in Zuid-Afrika
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-424 Erika Thijs (CVP) 22/3/2001
  de telefoontarieven
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-105)
2-425 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/3/2001
  de fiscale controle van de belastingaangifte
  minister van Financin
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-426 Hugo Vandenberghe (CVP) 22/3/2001
  de zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-427 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 22/3/2001
  de aanpassing van het forfaitair bedrag inzake beroepskosten voor zelfstandige onthaalmoeders
  minister van Financin
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-428 Anne-Marie Lizin (PS) 28/3/2001
  de voorbereiding van de Olympische Spelen te Athene
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-429 Johan Malcorps (Agalev) 29/3/2001
  de verspreiding van transgene vissen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1255
2-430 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 29/3/2001
  de benoemingen van burgemeesters
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-431 Georges Dallemagne (PSC) 29/3/2001
  de schadeloosstelling van de Cidex-slachtoffers
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-432 Ren Thissen (PSC) 29/3/2001
  de vrijstelling van het betalen van auteursrechten bij uitlening aan het publiek
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-433 Anne-Marie Lizin (PS) 29/3/2001
  het optreden van de lokale politie bij de procedure voor de verwijdering van het Belgisch grondgebied van uitgeprocedeerde asielzoekers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-434 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 11/4/2001
  de promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden
  Eerste minister
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-435 Jacques D'Hooghe (CVP) 12/4/2001
  Sabena
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-436 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 17/4/2001
  de opvolging van de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-437 Hugo Vandenberghe (CVP) 18/4/2001
  de fiscale controle van bedrijven
  minister van Financin
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-438 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2001
  de schadelijke invloed van het cannabisgebruik op het besturen van een auto
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1265
2-439 Johan Malcorps (Agalev) 18/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-449
2-440 Johan Malcorps (Agalev) 19/4/2001
  de houding van Belgi en de Europese Unie ten aanzien van de Verenigde Staten na de opzegging van het Kyoto-protocol
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-441 Hugo Vandenberghe (CVP) 19/4/2001
  de fiscale controle van de belastingaangifte
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-442 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  de genderdimensie in de diplomatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-443 Sabine de Bethune (CVP) 19/4/2001
  de opvolging van het rapport van de Verenigde Naties over de plunderingen in Congo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-444 Clotilde Nyssens (PSC) 19/4/2001
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-568
2-445 Ren Thissen (PSC) 19/4/2001
  de universele dienstverlening door banken in Belgi
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-446 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 19/4/2001
  de Koninklijke Bibliotheek van Belgi
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-447 Philippe Mahoux (PS) 19/4/2001
  de staat van het Justitiepaleis te Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-448 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/4/2001
  de draagwijdte van de BTW-vrijstelling op diensten verricht door advocaten
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1266
2-449 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-439
2-450 Johan Malcorps (Agalev) 25/4/2001
  het bunkeren op zee
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-451 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 25/4/2001
  de problematiek rond Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-452 Clotilde Nyssens (PSC) 25/4/2001
  de bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-453 Michel Barbeaux (PSC) 26/4/2001
  de hervorming van de taalwetgeving
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-454 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 26/4/2001
  de kostprijs van de geluidsisolatie van woningen die op de bulderbaan van de luchthaven van Zaventem liggen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-455 Clotilde Nyssens (PSC) 2/5/2001
  de verdediging in rechte van geschillen door de belastingambtenaar van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
  minister van Financin
  vraag ingetrokken
2-456 Georges Dallemagne (PSC) 3/5/2001
  de erkenning van de fibromyalgie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-457 Clotilde Nyssens (PSC) 3/5/2001
  de organisatie en de financiering van de palliatieve zorg in de pediatrie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-113)
2-458 Clotilde Nyssens (PSC) 8/5/2001
  de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-459 Mia De Schamphelaere (CVP) 8/5/2001
  de massacommunicatie en andere projecten van de regering naar aanleiding van de overschakeling op de euro als betaalmiddel
  minister van Financin
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-460 Ludwig Caluw (CVP) 9/5/2001
  het ter beschikking stellen van een euro-minikit aan personen die recht hebben op een sociale uitkering
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-113)
2-461 Georges Dallemagne (PSC) 9/5/2001
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-462 Paul Galand (Ecolo) 9/5/2001
  de toepassing van het samenwerkingsakkoord over het armoedebeleid en over de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het Belgisch en Europees beleid
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-463 Michiel Maertens (Agalev) 9/5/2001
  de reglementering van het gebruik van jetscooters op zee
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-464 Michiel Maertens (Agalev) 9/5/2001
  de beleidsopties van de Europese Unie ten aanzien van Noord-Korea
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-465 Michiel Maertens (Agalev) 9/5/2001
  de juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
  Met redenen omklede motie door Michiel Maertens, gestemd op 31/5/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-466 Michel Barbeaux (PSC) 10/5/2001
  de procedure die zal worden gevolgd bij het aanwijzen van de toekomstige managers
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-467 Jacinta De Roeck (Agalev) 10/5/2001
  het terugdringen van de sociale uitsluiting van de armsten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-468 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de derde Conferentie van de minst ontwikkelde landen
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-469 Sabine de Bethune (CVP) 10/5/2001
  de 54e Wereldgezondheidsvergadering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-470 Ren Thissen (PSC) 10/5/2001
  de toekomst van het B.I.P.T.
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-471 Michel Barbeaux (PSC) 10/5/2001
  de overschrijding van de RIZIV-begroting voor het jaar 2000
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-472 Johan Malcorps (Agalev) 10/5/2001
  de invloed van de actieve stoffen in UV-filters op mens en milieu
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1296
2-473 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 15/5/2001
  het statuut van de seksuoloog
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1312
2-474 Hugo Vandenberghe (CVP) 15/5/2001
  de moord op een agent van de federale politie in Rotselaar
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-121)
2-475 Wim Verreycken (VL. BLOK) 16/5/2001
  de aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-121)
2-476 Ren Thissen (PSC) 17/5/2001
  de beperking van de programmatie van PET-scanning
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-477 Ren Thissen (PSC) 17/5/2001
  de werking van het centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-478 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 17/5/2001
  de nieuwe concentratiegolf in de sector van de grootdistributie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1311
2-479 Wim Verreycken (VL. BLOK) 17/5/2001
  het uitlekken van het jaarverslag van het Comit I en het mogelijk destabiliseren van het Westers bondgenootschap door SVR-agenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-121)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-581
2-480 Georges Dallemagne (PSC) 22/5/2001
  de preventiecontracten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-481 Georges Dallemagne (PSC) 22/5/2001
  het verslag van de administratieve commissies van de Belgische gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1343
2-482 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 23/5/2001
  de herziening van het vaste beroepskostenbedrag voor zelfstandige opvangmoeders
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-483 Jan Steverlynck (CVP) 23/5/2001
  de behandeling voor de rechtbank van fiscale dossiers door belastingscontroleurs
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-484 Jean-Franois Istasse (PS) 23/5/2001
  de financile situatie van de gemeenten in het kader van de federale fiscaliteit en de noodzaak van een "herfinanciering van de gemeenten"
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-485 Mimi Kestelijn-Sierens (VLD) 25/5/2001
  de liberalisatie van de postsector
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1432
2-486 Jacques D'Hooghe (CVP) 28/5/2001
  het te wijzigen organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-626
2-487 Clotilde Nyssens (PSC) 29/5/2001
  de kwetsbare toestand waarin "thuisblijvende vrouwen" zich bevinden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-488 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  de toestand van studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-489 Georges Dallemagne (PSC) 30/5/2001
  de Cidex-crisis
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-610
2-490 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  een vakantiebaan als spermadonor
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-491 Ren Thissen (PSC) 31/5/2001
  de tarieven die Banksys aan handelaars aanrekent
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-492 Ludwig Caluw (CVP) 31/5/2001
  de herinvlagging van de Belgische koopvaardij
  minister van Financin
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-493 Michiel Maertens (Agalev) 31/5/2001
  de internationale koffie-akkoorden
  minister van Landbouw en Middenstand
  staatssecretaris toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-494 Frans Lozie (Agalev) 5/6/2001
  de eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-495 Clotilde Nyssens (PSC) 5/6/2001
  de bewijzen omtrent de taalkennis
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-496 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 5/6/2001
  het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2001 (handelingen 2-124)
2-497 Anne-Marie Lizin (PS) 7/6/2001
  de verslechterende toestand in Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-498 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-643
2-499 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-503
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-502
2-500 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 7/6/2001
  de eentalige brochure "De Vlaamse Brabander", die de provincie Vlaams-Brabant heeft verspreid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-501 Georges Dallemagne (PSC) 7/6/2001
  het conflict tussen Azerbeidzjan en Armeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-502 Patrik Vankrunkelsven (VU-ID) 7/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Ook gesteld aan : mondelinge vraag 2-641
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-503
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-499
2-503 Jacques Devolder (VLD) 11/6/2001
  de noodpil
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 12/6/2001 (commissiehandelingen 2-5)
  Met redenen omklede motie door Patrik Vankrunkelsven, Mia De Schamphelaere, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Jacques Devolder, Fatma Pehlivan, Paul Galand, Jan Remans, gestemd op 12/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-499
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-502
2-504 Philippe Mahoux (PS) 11/6/2001
  de ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-505 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2001
  de verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-506 Frans Lozie (Agalev) 14/6/2001
  de incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-507 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 14/6/2001
  de aankoop door de stad Antwerpen van een magazijn met het oog op de inrichting ervan als eroscentrum
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-508 Erika Thijs (CVP) 14/6/2001
  de situatie in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-509 Joris Van Hauthem (VL. BLOK) 14/6/2001
  de incidenten in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-510 Sabine de Bethune (CVP) 14/6/2001
  de voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commercile seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001)
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-511 Clotilde Nyssens (PSC) 14/6/2001
  de aanwijzing van belastingambtenaren voor de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financile delinquentie
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1401
2-512 Clotilde Nyssens (PSC) 14/6/2001
  de afschaffing van de ruiterbrigade van Bergen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-513 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 14/6/2001
  de gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-128)
2-514 Ingrid van Kessel (CVP) 14/6/2001
  het ondertekenen en de ratificering door Belgi van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-650
2-515 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 14/6/2001
  de handel met voorkennis
  minister van Justitie
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-652
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1374
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1355
2-516 Marie Nagy (Ecolo) 14/6/2001
  de gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-517 Sabine de Bethune (CVP) 18/6/2001
  de Wereldconferentie van Peking
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag ingetrokken
2-518 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 19/6/2001
  de preventieve maatregelen die Belgi heeft genomen om het roken te bestrijden
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-519 Iris Van Riet (VLD) 19/6/2001
  de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-520 Iris Van Riet (VLD) 19/6/2001
  de loonverschillen tussen vrouwen en mannen en de veralgemening van deeltijds werk in een leidinggevende functie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-521 Nathalie de T' Serclaes (PRL FDF MCC) 19/6/2001
  de oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-522 Michiel Maertens (Agalev) 20/6/2001
  de controle op de luchtwaardigheidscertificaten en op de landingsrechten van toestellen van bepaalde luchtvaartmaatschappijen die op de luchthaven van Oostende aan illegale wapenhandel doen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-523 Frank Creyelman (VL. BLOK) 20/6/2001
  de slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en Belgi
  Eerste minister
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-524 Georges Dallemagne (PSC) 21/6/2001
  de voortzetting van opleidingsprojecten voor gedetineerden
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1422
2-525 Sabine de Bethune (CVP) 21/6/2001
  het Belgisch wetenschapsbeleid in het algemeen en de genderproblematiek en het wetenschapsbeleid in het bijzonder
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 28/6/2001 (handelingen 2-132)
2-526 Jan Steverlynck (CVP) 21/6/2001
  de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door vreemdelingen
  minister van Landbouw en Middenstand
  vraag ingetrokken
2-527 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 21/6/2001
  het bezoek van de nieuwe president van Peru en zijn houding ten aanzien van Machu Picchu
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1400
2-528 Anne-Marie Lizin (PS) 28/6/2001
  de toestand in Macedoni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-529 Ren Thissen (PSC) 28/6/2001
  de uitroeiing van bepaalde virussen in de stroomgebieden
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-530 Michel Barbeaux (PSC) 28/6/2001
  het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten over de oprichting van het Agentschap inzake het onroerende patrimonium
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-531 Georges Dallemagne (PSC) 28/6/2001
  de Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-532 Sabine de Bethune (CVP) 28/6/2001
  het borstvoedingsverlof voor vrouwen bij de krijgsmacht
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-533 Clotilde Nyssens (PSC) 28/6/2001
  de plaats van het slachtoffer in de geschillen over verkeersongevallen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1433
2-534 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 28/6/2001
  de gevolgen van het arrest van het Hof van Beroep van Luik over het verhuren van kamers voor prostitutiedoeleinden
  minister van Financin
  vraag geherkwalificeerd
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1434
2-535 Ren Thissen (PSC) 28/6/2001
  de mogelijkheid om de personenbelasting te berekenen op de internetsite van het Ministerie van Financin
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-536 Jacinta De Roeck (Agalev) 4/7/2001
  de mobbing op de werkvloer
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1424
2-537 Michiel Maertens (Agalev) 4/7/2001
  de opname van natuurgebieden als "restricted area's"
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1435
2-538 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2001
  de uitvoering van de maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-539 Johan Malcorps (Agalev) 4/7/2001
  de uitvoering van de fiscale maatregelen vervat in het federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon
  minister van Financin
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-540 Anne-Marie Lizin (PS) 4/7/2001
  de verkoop van Mox door Belgonuclaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki
  Eerste minister
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-541 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2001
  het verstrekken van inlichtingen door incasso-ondernemingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1421
2-542 Paul Wille (VLD) 12/7/2001
  de gevolgen voor het vigerend BTW-regime voor huishoudelijk afvalbeheer bij invoering en uitbating van systemen voor gedifferentieerde tarificatie
  minister van Financin
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-543 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 12/7/2001
  de fiscale amnestie naar aanleiding van de euro-operatie
  minister van Financin
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-544 Mia De Schamphelaere (CVP) 12/7/2001
  de toename van het gebruik van antidepressiva in Belgi
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-545 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap
  Eerste minister
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-546 Josy Dubi (Ecolo) 12/7/2001
  de toestand in Tsjetsjeni
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-139)
2-547 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  de protocollaire rangorde voor het Te Deum
  Eerste minister
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-548 Hugo Vandenberghe (CVP) 12/7/2001
  het ontbreken van middelen om het plan tegen BTW-carrousels uit te voeren
  minister van Financin
  beantwoord op 18/7/2001 (handelingen 2-140)
2-549 Ludwig Caluw (CVP) 12/7/2001
  de besluitvorming van de federale regering omtrent het investeringsplan voor de NMBS
  Eerste minister
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-550 Johan Malcorps (Agalev) 26/9/2001
  de invoering van autoverlichting overdag
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-551 Luc Van den Brande (CVP) 26/9/2001
  de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1571
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-708
2-552 Michel Barbeaux (PSC) 1/10/2001
  de herfinanciering van de diensten thuisverpleging die een beroep doen op loontrekkend personeel
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-553 Clotilde Nyssens (PSC) 1/10/2001
  de numerus clausus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-554 Johan Malcorps (Agalev) 1/10/2001
  de naleving van de reglementering inzake begassingen en het gebruik van de "ozonvreter" methylbromide
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1572
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1573
2-555 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2001
  het statuut van de onthaalmoeders
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Financin
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-556 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 2/10/2001
  bijkomende steunmaatregelen voor de luchtvaartsector
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Financin
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-557 Clotilde Nyssens (PSC) 2/10/2001
  het verband tussen de rol van het Comit P en die van de Dienst vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-558 Jan Steverlynck (CD&V) 2/10/2001
  het sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-559 Jan Steverlynck (CD&V) 2/10/2001
  E-government in Belgi
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-560 Clotilde Nyssens (PSC) 2/10/2001
  de samenwerking tussen de Dienst vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-706
2-561 Alain Destexhe (PRL FDF MCC) 3/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-562
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-563
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-569
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-571
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-572
2-562 Magdeleine Willame-Boonen (PSC) 8/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561