Schriftelijke vragen van 2-1200 tot 2-1200

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1200 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Sociaal statuut van de advocaat - Verenigbaarheid van art. 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht.
  Verzending vraag 7/3/2001
  Antwoord 20/3/2001
  Beslissing niet publicatie 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1201
Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-385