Vraag om uitleg nr. 2-439

2-439 Johan Malcorps (Agalev) 18/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-449