Mondelinge vraag nr. 2-708

2-708 Luc Van den Brande (CD&V) 8/10/2001
  de voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1571
Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-551