Vraag om uitleg nr. 2-361

2-361 Johan Malcorps (Agalev) 12/2/2001
  de erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Met redenen omklede motie door Alain Destexhe, Johan Malcorps, gestemd op 15/2/2001 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 22/2/2001 : verworpen
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-353