Schriftelijke vragen van 2-1400 tot 2-1400

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1400 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Bezoek van president Toledo aan Belgi - Houding ten aanzien van Machu Picchu.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-527