Theo Kelchtermans - CD&V
 
Geboren te Peer op 27 juni 1943

Licentiaat in de toegepaste psychologie (KULeuven)

Gewezen adviseur bij het PMS-centrum te Neerpelt

1974-1981 : provincieraadslid (Limburg)
1975-1985 : lid van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (GERV)
1976-2012 : gemeenteraadslid (Peer)
1977-1980 : eerste schepen (Peer)
1980-1985 : burgemeester (Peer)
1981-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1981-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1985-1999 : burgemeester (Peer - verhinderd)
1985-1988 : gemeenschapsminister van Onderwijs en Vorming
Februari - oktober 1988 : gemeenschapsminister van Tewerkstelling, Vorming en Openbaar Ambt
18-21 oktober 1988 : gemeenschapsminister van Volksgezondheid
1988-1992 : gemeenschapsminister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting
1991-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
21-30 januari 1992 : gemeenschapsminister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening
1992-1995 : gemeenschapsminister van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegen- heden
Mei - juni 1995 : lid van de Vlaamse Raad
1995-1999 : Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2013 : burgemeester (Peer)
1999-2003 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003