Schriftelijke vragen van 2-1311 tot 2-1311

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1311 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Grootdistributie - Nieuwe concentratiefgolf in de sector.
  Verzending vraag 1/6/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-478