Luc Van den Brande - CD&V
 
Eresenator
 
Geboren te Mechelen op 13 oktober 1945

Doctor in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in het notariaat (KULeuven)
Baccalaureus in het kerkelijk recht (KULeuven)

Gewezen advocaat
Gewezen hoogleraar (KULeuven)

1977-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1977-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1980-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1984-1988 : nationaal ondervoorzitter van de CVP
1985-1988 : voorzitter van de CVP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1988-1992 : minister van Tewerkstelling en Arbeid
1991-1995 : senator voor het arrondissement Mechelen-Turnhout
Sinds 1992 : voorzitter van de Stichting FTI (Flanders Technology International) vzw
1992-1995 : voorzitter van de Vlaamse Executieve, gemeenschapsminister van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen
Sinds 1994 : lid van het Comité van de Regio's (EU)
1994-1998, 2000-2002 en 2006-2008 : ondervoorzitter van het Comité van de Regio's (EU)
1995-1999 : minister-president en minister van Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Wetenschap en Technologie (Vlaamse regering)
1996-2000 : voorzitter van de Vergadering van de Europese Regio’s
1999-2009 : lid van het Vlaams Parlement
1999-2009 : senator aangewezen door het Vlaams Parlement
1999-2003 : lid van de Intergouvernementele en Interparlementaire Conferentie voor de institutionele vernieuwing
1999-2003 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2000 : voorzitter van de christelijke fractie van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2000-2003 :ondervoorzitter van de commissie voor Buitenlandse Vraagstukken van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2000-2003 : lid en 2003-2007 : plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor de veiligheid en de samenwerking in Europa
2001 - 2 oktober 2003 : lid, 2 - 23 oktober 2003 : plaatsvervangend lid en 23 oktober 2003 - 2009: lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2002-2006 : Belgisch delegatieleider van het Comité van de Regio's (EU)
Sinds 2003 : voorzitter van het Lemmensinstituut (Leuven)
Sinds 2003 : voorzitter van de Internationale vriendenkring Anton van Wilderode vzw
2003-2004 : ondervoorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2005-2009 : voorzitter van de EVP/CD-fractie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Sinds 2006 : voorzitter van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw
2008 - ? : voorzitter van het Comité van de Regio's (EU)

Grootkruis in de orde van Leopold II (5 juni 2007)
Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010       Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
10/11/1999-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/11/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/11/1999-15/2/2001 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
10/11/1999-10/4/2003 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
15/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
9/10/2007-30/6/2009 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-30/6/2009 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
9/10/2007-30/6/2009 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden