Schriftelijke vragen van 2-1201 tot 2-1201

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1201 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Justitie  
  Sociaal statuut van de advocaat - Verenigbaarheid van art. 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht.
  Verzending vraag 7/3/2001
  Antwoord 10/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1200
Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-385