Schriftelijke vragen van 2-1312 tot 2-1312

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1312 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Seksuoloog - Statuut.
  Verzending vraag 1/6/2001
  Antwoord 8/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-473