Erika Thijs - CD&V
 
Geboren te Hasselt op 16 mei 1960

Gediplomeerde in de hogere opvoedkundige studies

Gewezen onderwijzeres

1988-2011 : gemeenteraadslid (Bilzen)
1990-1995 : nationaal secretaris van de CVP-Jongeren
1991-1995 : provincieraadslid (Limburg)
1995-2006 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1996-2004 : ondervoorzitster van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999- ? : voorzitster van de Association of West- European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
1999- ? : ondervoorzitster van de CD&V-fractie
2003- ? : directrice van Beweging en Vorming van de CD&V
2006-2011 : gedeputeerde (provincie Limburg)

Overleden op 4 augustus 2011 te Rijkhoven-Bilzen


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999