Erika Thijs - CD&V
 
Geboren te Hasselt op 16 mei 1960

Gediplomeerde in de hogere opvoedkundige studies

Gewezen onderwijzeres

1988-2011 : gemeenteraadslid (Bilzen)
1990-1995 : nationaal secretaris van de CVP-Jongeren
1991-1995 : provincieraadslid (Limburg)
1995-2006 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1996-2004 : ondervoorzitster van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger
1999- ? : voorzitster van de Association of West- European Parliamentarians for Africa (AWEPA)
1999- ? : ondervoorzitster van de CD&V-fractie
2003- ? : directrice van Beweging en Vorming van de CD&V
2006-2011 : gedeputeerde (provincie Limburg)

Overleden op 4 augustus 2011 te Rijkhoven-Bilzen


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-21/3/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-21/3/1996 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
21/3/1996-5/5/1999 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
21/3/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-15/2/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden: afvaardiging Senaat
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
10/11/1999-18/7/2000 Lid subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
18/11/1999-10/4/2003 Lid commissie Deelname aan buitenlandse missies
20/1/2000-10/4/2003 Lid commissie voor politieke vernieuwing
27/1/2000-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter commissie Deelname aan buitenlandse missies
1/2/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "Programmatie" (Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging)
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/7/2001-10/4/2003 Lid Parlementaire onderzoekscommissie "Grote Meren"
13/6/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
10/7/2002-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
17/7/2003-30/11/2006 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-30/11/2006 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
17/7/2003-30/11/2006 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Senaat
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
17/7/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/8/2003-30/11/2006 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
8/1/2004-30/11/2006 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
1/4/2004-30/11/2006 Plaatsvervanger Bijzondere commissie "Globalisering"
5/10/2004-30/11/2006 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"