Schriftelijke vragen van 2-1266 tot 2-1266

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1266 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van FinanciŽn  
  Diensten verricht door advocaten - BTW-vrijstelling - Draagwijdte.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Antwoord 11/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-448