Vraag om uitleg nr. 2-449

2-449 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 24/4/2001
  de invoering van een kilometerheffing in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-439