Vraag om uitleg nr. 2-569

2-569 Sabine de Bethune (CD&V) 11/10/2001
  de algemene socio-economische enquête 2001 en gender
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-712