Vraag om uitleg nr. 2-374

2-374 Vincent Van Quickenborne (VU-ID) 20/2/2001
  de Regie der Gebouwen
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-366