Schriftelijke vragen van 2-1571 tot 2-1571

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1571 Van den Brande Luc (CD&V) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen - Voorgenomen afbouw.
  Verzending vraag 3/10/2001
  Antwoord 5/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-551
Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-708