Magdeleine Willame-Boonen - cdH
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de PSC-Senaatsfractie
 
Geboren te Elsene op 30 oktober 1940

Licentiate in de Romaanse filologie (UCL)

Gewezen lerares

1989-1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1991-1994 : voorzitster van de PSC-fractie (Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie)
1994-1995 : voorzitster van de PSC-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
Januari - juni 1995 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
1995-1999 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1996-2000 : voorzitster van de PSC-fractie (Senaat)
1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2001-2012 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Overleden op 17 mei 2021 te Sint-Agatha-Berchem


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/6/1996 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-26/10/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
5/6/1996-11/12/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5/6/1996-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
11/12/1997-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
7/1/1998-20/10/1998 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/1/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-10/1/2001 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-27/1/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
16/11/1999-27/1/2000 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
27/1/2000-10/1/2001 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3/5/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
11/10/2000-10/1/2000 Lid Werkgroep "Mobiliteit" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
14/11/2000-10/4/2003 Lid subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
24/11/2000-10/4/2003 Ondervoorzitter subcommissie "Mensenhandel" (Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden)
10/1/2001-10/4/2003 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
10/1/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
10/1/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
22/2/2001-10/4/2003 Plaatsvervanger bijzondere commissie voor bio-ethische problemen