Schriftelijke vragen van 2-1135 tot 2-1135

1 resultaat

Nummer Senator Minister Datum
2-1135 Van Quickenborne Vincent (VU-ID) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Post - Liberalisering - Standpunt van Belgi
  Verzending vraag 29/1/2001
  Antwoord 6/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-317