Jean-Pierre Malmendier - MR
 
Geboren te Montzen op 12 september 1949

Sociaal opvoeder

Commercieel afgevaardigde

1992-1999 : stichter en algemeen coördinator van de vzw “Marc & Corine”
1999-2003 : gecoöpteerd senator
2001- ? : lid van het OCMW (Court-St-Etienne)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)

Overleden op 28 februari 2011 te Court-Saint-Etienne


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-3/12/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-9/10/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/11/1999-10/4/2003 Lid opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
19/1/2000-10/4/2003 Eerste ondervoorzitter opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit
9/10/2001-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)