Mondelinge vraag nr. 2-643

2-643 Mia De Schamphelaere (CVP) 7/6/2001
  de mensenrechten in Vietnam
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
  Ook gesteld aan : vraag om uitleg 2-498