Jean-Marie Happart - PS
 
Eresenator
 
Ereondervoorzitter van de Senaat
 
Geboren te Herstal op 14 maart 1947

Gediplomeerde in de landbouwtechniek en de fruitteelt

Landbouwer

1982-1985 : kabinetsattaché (minister van het Waalse Gewest)
1985-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1985-1991 : lid van de Waalse Gewestraad
1985-1991 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1985-1986, 1988-1992 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, 1992-1995 : plaatsvervangend lid, 1995-2007 : lid
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
1995- ? : voorzitter van de commissie voor de Financiële en de Sociale Aangelegenheden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995- ? : senator betrokken bij de werkzaamheden van de Waalse Gewestraad
1999-2003 : ondervoorzitter van de Senaat
2000-2002 : ondervoorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2004 : voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2004 : quaestor van de Senaat
2004- ? : ondervoorzitter van de commissie voor Taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger

Commandeur in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

Medal of the Baltic Assembly(19 december 2004)


Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999