Meryem Kašar - Agalev
 
Geboren te Cifteler (Turkije) op 1 oktober 1969

Licentiate in de rechten (RUG)

Advocate-stagiaire

1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1996-2001: lid van de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Sinds 1998 : lid van de raad van bestuur van de Liga voor Mensenrechten
2007-2009 : gemeenteraadslid (Gent)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Tweede ondervoorzitter AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
15/7/1999-10/4/2003 Lid AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
17/5/2000-10/4/2003 Lid Werkgroep "vzw's" (Justitie)
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)