Vraag om uitleg nr. 2-563

2-563 Hugo Vandenberghe (CD&V) 9/10/2001
  de algemene socio-economische enquête 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561