Gerda Van Steenberge - VL. BLOK
 
Ere-Vlaams volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Aalst op 27 november 1965

Licentiate in de rechten (RUG)

Advocate

1999-2003 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2001-2012 : gemeenteraadslid (Erpe-Mere)
2003-2004 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2004-2014 : lid van het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
15/7/1999-19/10/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor de Sociale Aangelegenheden
15/7/1999-10/4/2003 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
19/10/1999-10/4/2003 Lid commissie voor de Justitie
20/1/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger commissie voor politieke vernieuwing
22/2/2001-10/4/2003 Lid bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van het kind" (Justitie en Sociale Aangelegenheden)
18/6/2002-10/4/2003 Lid Werkgroep "Rechten van slachtoffers" (Justitie)
17/7/2003-6/7/2004 Lid Parlementaire Overlegcommissie : afvaardiging Kamer