Schriftelijke vragen van 6-601 tot 6-700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-601 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-602 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-603 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-604 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-605 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-606 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-607 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-608 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Tax shift - Debat en besluitvorming - Betrekken van de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-609 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Anoniem solliciteren - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-610 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Mystery calls - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-611 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Inspecteurs van FinanciŽn die voor de Gewesten en de Gemeenschappen werken - Statuut - Gezag en toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 24/4/2015
6-612 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse Hoofdstedelijke regering voor de 19 Brusselse gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-590
6-613 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Brusselse hoofdstedelijke regering voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-591
6-614 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-592
6-615 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de regering van de Franse Gemeenschap voor de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-593
6-616 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-594
6-617 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Vlaamse regering voor de Vlaamse steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-595
6-618 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor de Waalse en Duitstalige steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-596
6-619 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Begrotingsnorm voor het jaar 2015 - Afspraken met de Waalse regering voor het Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-597
6-620 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-621 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering Ė Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-622 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister  
  Financieringswet - Uitvoering -Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 23/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-623 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Compressed natural gas (CNG)-installaties - Licenties - Cijfers - Voorwaarden - Wettelijke bepalingen - Automerken die over een licentie beschikken - Milieuvoordelen en -nadelen van CNG als brandstof voor voertuigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 24/4/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-624 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belspo - Jaarlijkse federale budgettaire overheidskredieten voor onderzoek en ontwikkeling (BOKOO) - Aantal ambtenaren - Buitenlandse studenten in BelgiŽ - Cijfers - Uitgegeven middelen in WalloniŽ en Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 24/4/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 29/7/2015
6-625 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politiediensten - Optreden bij een vreedzame manifestatie - Beslissing van de burgemeester - Redenen - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 27/4/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-626 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Maisons du diabŤte - Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN) - Subsidies - Rijksinstituut voor de ziekte en invaliditeitsverzekering(RIZIV) - Toekomstige overdracht van bevoegdheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 28/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-484
6-627 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Bestendiging van het armoedebeleid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten en Gemeenschappen van 1998
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-628 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Dakloos- en thuisloosheid - Samenwerkingsakkoord met de Gewesten van 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-629 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2147
6-630 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2148
6-631 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2149
6-632 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  NMBS - Onkruid - Pesticiden - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Antwoord 7/10/2015
6-633 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gevangenisarbeid - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-634 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Justitie  
  Regie van de gevangenisarbeid- Beschutte werkplaatsen - Overeenkomst van 2011 - Opzegging - abnormale concurrentie - Oplossing - Overleg tussen de federale overheid en de deelgebieden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 23/6/2015
6-635 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Holebi's - Bloed geven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-636 Defraigne Christine (MR) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Sans-papiers - Gezondheidszorg - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-581
6-637 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Senologie - Mammografie - Wijziging van de nomenclatuur - Redenen - Negatieve gevolgen voor de opsporing van kanker
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 30/4/2015
  Antwoord 7/7/2015
6-638 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Justitie  
  Gerechtspersoneel - Audit van het Rekenhof - Vaststellingen - Maatregelen - Vacante betrekkingen - Aantal - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-639 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Infrabel - IndustriŽle spoorlijn 289 - Eventuele afschaffing - Onderhoud van het spoorwegnet - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 24/8/2015
6-640 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen(NMBS) - Grensoverschrijdende trajecten BelgiŽ-Luxemburg - Uniek tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2015 ) 5/5/2015
  Antwoord 10/9/2015
6-641 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Geweldpreventie - Kindermishandeling - Meldcode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Rappel 19/6/2015
  Antwoord 24/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-642
6-642 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Geweldpreventie - Kindermishandeling - Meldcode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Antwoord 2/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-641
6-643 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gemeenschapsdienst - Uitwerking federaal kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-644 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Defensie - Jeugdbewegingen - Uitleen van tenten voor kampen - Cijfers - Overeenkomst tussen Defensie en de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Antwoord 8/6/2015
6-645 Vereeck Lode (Open Vld) eerste minister  
  Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 12/5/2015
  Antwoord 15/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-646
6-646 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 12/5/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-645
6-647 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische beeldvorming - Protocolakkoord van 24 februari 2014 tussen de federale overheid en de gedefedereerde entiteiten - Vermindering van het gebruik van CT-scans - Uitbreiding van het aantal NMR-toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2015 ) 20/5/2015
  Antwoord 3/6/2015
6-648 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gezondheid en veiligheid op het werk - Strategisch kader van de Europese Unie 2014-2020 - Geplafonneerde investeringen - Micro-ondernemingen - Impact op de werknemers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2015 ) 20/5/2015
  Antwoord 2/7/2015
6-649 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Hormoonverstorende stoffen - Nood aan duidelijke en strenge wetenschappelijke criteria - Preventie - Strengere productnormen - Initiatieven - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 28/5/2015
  Antwoord 22/6/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-430
6-650 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 28/5/2015
  Rappel 16/10/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2100
6-651 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Politie - Betoging - Voorkomen van provocatie - Instructie vanwege de politie - Kusverbod voor holebi's - Strijdig met gelijke kansen en non-discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 28/5/2015
  Antwoord 5/11/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-652
6-652 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Politie - Betoging - Voorkomen van provocatie - Instructie vanwege de politie - Kusverbod voor holebi's - Strijdig met gelijke kansen en non-discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 28/5/2015
  Antwoord 20/10/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-651
6-653 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Rappel 16/10/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 7/11/2017
  Rappel 5/4/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2101
6-654 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Geluidshinder door opstijgende vliegtuigen - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-655 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nachtvluchten - Mogelijke uitbreiding - DHL
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-656 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Werken - Baangebruik en routegebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-657 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen bij zijwind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-658 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vertrekkende vliegtuigen - Opstijgen met rugwind
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-659 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Postbussen - Afschaffing - Criteria - Universele postdienst - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-660 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale evaluatiecommissie inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking - Samenstelling - Werving van leden - Moeilijkheden - Motieven - Nefaste invloed op de werking van de Commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-661 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-662 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-663 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-664 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-665 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Vliegroutes - Route over het kanaal van Brussel - Afschaffing - Gevolgen voor andere zones van Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 2/9/2015
6-666 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Vergoeding voor de pendelaars - Actie van Test-Aankoop
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 27/4/2016
  Antwoord 16/5/2017
6-667 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gewestelijk Expresnet (GEN) - Station van Rixensart - Werken - Problemen - Oplossing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 22/9/2015
6-668 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Tol voor wagens - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-669 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  der zukŁnftigen Investitionskapazitšt der Ųffentlichen Hand De toekomstige investeringscapaciteit van de openbare sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-670 Miesen Alexander (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Gebrauch der deutschen Sprache im IBZ in BrŁssel Gebruik van de Duitse taal bij IBZ in Brussel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-671 Vereeck Lode (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Innovation Union Scoreboard - BelgiŽ - Terugval - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2015 ) 8/6/2015
  Antwoord 17/11/2015
6-672 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Noodnummer 112 - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Taalwetgeving - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2015 ) 11/6/2015
  Antwoord 14/9/2015
6-673 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS) - B-Parking - Parkings in de buurt van stations - Tarifering - Motivering Ė Invoering -Termijn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Antwoord 25/9/2015
6-674 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Rappel 28/10/2015
  Antwoord 10/3/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-675
6-675 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Federale politie - Cel " Kunst en Antiek " - Toekomst - Overleg met de sector - Versterkte inzet - Verhouding met de buurlanden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Rappel 28/10/2015
  Antwoord 3/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-674
6-676 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Zaad - Besmetting met genetisch gemodificeerde organismen (GGO) - Recent geval in Frankrijk - Eventuele invoer in BelgiŽ - Controle van het zaad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2015 ) 18/6/2015
  Antwoord 13/7/2015
6-677 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Bijkomende straffen die opgelegd worden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 25/6/2015
  Antwoord 8/11/2016
6-678 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 1/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-679
6-679 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - 2014
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 29/9/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-678
6-680 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Nachtbeperking - Naleving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 24/2/2016
6-681 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Academische Onderzoeksorganisatie voor beleidsondersteuning - ACROPOLIS (Academic Research Organisation for Policy Support)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 14/7/2015
6-682 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Ingroei- of lanceerbanen voor jongeren - Uitgroeibanen voor ouderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 12/8/2015
6-683 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Greenpeace - Actie - Dumpen van stenen in zee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 31/7/2015
6-684 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Belgisch ontwikkelingsbeleid - Hervorming - Samenwerking tussen de verschillende actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 10/8/2015
6-685 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Statuut van het dier - Erkenning als wezen met gevoel - Burgerlijk Wetboek - Wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 28/1/2016
6-686 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Notrufe der deutschsprachigen BevŲlkerung Belgiens - Zentrale in LŁttich - Stšndige Notrufbereitschaft Noodoproepen van de Duitstalige bevolking van BelgiŽ - Centrale in Luik - Permanente wachtdienst voor noodhulp
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 14/9/2015
6-687 Defraigne Christine (MR) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Rappel 27/4/2016
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-688 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Erkenning staten - Bevoegdheid en procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Antwoord 3/9/2015
6-689 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Toxiciteit - Bestuivende insecten - Hoog sterftecijfer - Achteruitgang van het milieu - Nationaal verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 24/8/2015
6-690 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Glyfosaat - Mogelijk kankerverwekkend product voor de mens - Studie van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek - Verbodprocedure in BelgiŽ - Aanvullende Studies - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-691 Morreale Christie (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ingebouwde veroudering - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 16/7/2015
6-692 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/8/2015 ) 2/7/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-693 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Auteursrecht - Wijziging regels - Vrijheid van panorama - Beeldrecht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 1/9/2015
6-694 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Rappel 11/3/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2070
6-695 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) - Federale subsidies die volgens de Europese Commissie onterecht werden verkregen - Terugvordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 10/8/2015
6-696 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-697 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  China - Vrijheidsberoving van een Belgische onderdaan
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Antwoord 10/9/2015
6-698 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - OfficiŽle en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-699 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Uitvoering in samenwerking met de Gemeenschappen - Uiteindelijke reclassering in het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 24/10/2017
6-700 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019