Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-666

van Valérie De Bue (MR) d.d. 2 juni 2015

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stakingen - Vergoeding voor de pendelaars - Actie van Test-Aankoop

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
staking
pendel
consumentenorganisatie
vergoeding

Chronologie

2/6/2015Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015)
27/4/2016Rappel
16/5/2017Antwoord

Vraag nr. 6-666 d.d. 2 juni 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De consumentenvereniging Test-Aankoop heeft een actie gevoerd om te trachten een dialoog op gang te brengen met de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) teneinde te bekijken op welke manier de pendelaars die getroffen werden door de stakingsdagen kunnen worden vergoed.

Aangezien die stakingen de Walen in sterke mate hebben getroffen en de mobiliteit van de Walen sterk werd verstoord, heb ik de volgende vragen:

1) Bent u op de hoogte van die stap?

2) Hebt u contact gehad met de NMBS met betrekking tot dit voornemen?

Antwoord ontvangen op 16 mei 2017 :

Ik ben verheugd dat Test-Aankoop en NMBS onlangs tot een vergelijk zijn gekomen dat alle reizigers ten goede komt.

De reiziger krijgt voortaan immers meer tijd om zijn compensatieaanvraag in te dienen (30 dagen in plaats van 15 dagen). Daarnaast maakt het systeem het ook mogelijk om de compensatie via bankoverschrijving uit te betalen op de rekening van de reiziger van wie de trein vertraging had. Om de tevredenheid van de klanten verder te vergroten, zal Test-Aankoop ook betrokken worden bij het ontwerp van de nieuwe NMBS-website.

Test-Aankoop heeft vastgesteld dat de grote meerderheid van de deelnemers (44 000) aan de actie, gestart in december 2014, werden vergoed. Concreet werden er in 2016 193 000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend (waarvan meer dan 160 000 voor de stakingen). Ter vergelijking, in 2015 en 2014 werden er respectievelijk 55 000 en 66 000 compensatieaanvragen voor langdurige vertragingen ingediend.

NMBS beschikt over een compensatiesysteem in geval van vertraging waarop de reizigers ook bij staking al een beroep op konden doen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen occasionele langdurige vertragingen (minstens 60 minuten) en herhaalde, kleinere vertragingen (vanaf 15 of 30 minuten).

In het geval van een vertraging van minstens 60 minuten, wordt de waarde van de reis 100 % terugbetaald. In het geval van herhaalde vertragingen (over een periode van 6 maanden) is er een compensatie van 25 % voor vertragingen van 15 minuten (minstens 20 vertragingen) en van 50 % voor vertragingen van minstens 30 minuten (minstens 10 vertragingen).

Tot slot wordt de periode waarover de klant beschikt om een compensatieaanvraag in te dienen uitgebreid tot 30 dagen na de vertraging (waar dat vandaag nog 15 dagen is).