Schriftelijke vragen van 6-1001 tot 6-1100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1001 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 4/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1002
6-1002 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 31/7/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1000
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1001
6-1003 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 1/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1004
6-1004 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  SyriŽstrijders - Uitreispogingen - Sleutelrol van de ę†broker†Ľ - Cijfers - Strijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1003
6-1005 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismegedetineerden - Groepsgebonden aspect van deradicalisering - Projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 28/3/2017
6-1006 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorismegedetineerden - Jihadisme - Deradicalisering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 20/4/2017
6-1007 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 16/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1008
6-1008 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Irreguliere migranten - Jihadistische netwerken - Huisjesmelkerij - Link - Strijd - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1007
6-1009 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 30/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1010
6-1010 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Jihadistische netwerken - Beginstadia - Sneller detectie - Nader onderzoek - Toegang tot vertrouwelijke informatie voor onderzoekers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 12/7/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1009
6-1011 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mucoviscidose - Neonatale opsporing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1012 Verstreken Johan (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2267
6-1013 Zrihen Olga (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Gevolgen - Onderhandelingen - Belgisch standpunt - Europese Unie - Vertrouwen van de burgers - Herstel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 19/7/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 7/9/2017
6-1014 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  NeonicotinoÔden - Hoge Gezondheidsraad - Verpletterend verslag - Onmiddellijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2016 ) 26/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-1015 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschappelijke instellingen - Menselijke resten - Tentoonstelling - Wetenschappelijk onderzoek - Teruggave aan de landen van oorsprong - Wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 31/8/2016
6-1016 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Openbaar Vervoer - Zwartrijden - Psychisch zwakke personen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/10/2016
6-1017 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tinitus - Preventie - Behandeling - Terugbetaling door de ZIV - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1018 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1019 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 27/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1020
6-1020 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  Buitenlandse handel - Marokko - Dubbele belasting - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 12/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1019
6-1021 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Strijd tegen radicalisering - Bevriezen van tegoeden - Samenwerking mlet Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/9/2016 ) 1/8/2016
  Antwoord 5/9/2016
6-1022 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Duurzaamheidsontwikkelingsdoelstellingen - Gendergelijkheid - Indicatoren - Bepalen van cijferdoelen door BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/10/2016 ) 1/9/2016
  Antwoord 6/10/2016
6-1023 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Opleggers-Trekkers - Identificatie - Samenwerking met de gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 18/1/2018
6-1024 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1025 Morreale Christie (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 6/3/2017
6-1026 Morreale Christie (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 30/9/2016
6-1027 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 1/12/2016
6-1028 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1029 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Geharmoniseerde indexcijfers over het risico van gewasbeschermingsmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 28/10/2016
6-1030 Morreale Christie (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Hormoonverstoorders - Identificatiecriteria - Voorstel van de Europese Commissie - Houding van het Europees Parlement - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1031 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Financiering - Gekozen domeinen - Keuzes - Redenen - Juridisch kader voor mHealth - Inwerkingtreding - Tijdschema - Parlementen van de deelstaten - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-1032 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Strijd tegen de armoede in BelgiŽ - Samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus - Evaluatie - InterministeriŽle Conferentie Sociale Integratie - Agenda - Informatieverslag van de Senaat nummer 6-162 - Follow-up
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1033 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Saoedi-ArabiŽ - Wapenleveringen - Verbod - Afsluiting van een deontologisch pact - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 26/4/2017
6-1034 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Artsen - Gerechtsdeskundigen - Belangenvermenging - Collusie met verzekeringsmaatschappijen - Deontologisch regels - Opleiding - Betrokkenheid van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 7/3/2017
6-1035 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  NeonicotinoÔden en fipronil - Gebruik - Beperking - Verkoopsverbod - Samenwerking met Europa en de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 21/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1266
6-1036 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2075
6-1037 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 26/7/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2076
6-1038 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1039
6-1039 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 10/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1038
6-1040 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
6-1041 Segers Katia (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Infrabel - Investeringsplan en transportplan - Onderhandelingen - Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel - Stand van zaken - Eisen van de Vlaamse regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 23/5/2017
6-1042 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1066
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2077
6-1043 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 5/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1066
6-1044 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 26/10/2016
6-1045 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor gezinsplanning - Anticonceptiepil en morning-afterpil - Machtiging tot verstrekken - Eventuele wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
6-1046 Franssen Cindy (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  ę†Bouwstenen voor een Energiepact voor BelgiŽ†Ľ - Actiepunten - Bescherming van de kwetsbare verbruikers - Opvolging - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 24/10/2016
6-1047 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - InterministeriŽle Raad van de leden van de Europese Ruimtevaartorganisatie (European Space Agency - ESA) - Beleidsprioriteiten - Beslissing - Mogelijke nationale ruimtevaartcluster
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1048 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Belgisch Ruimtevaartagentschap - Oprichting - Stand van zaken - Economisch belang - Ariane 6 en Galileo - Contracten en bedragen - Samenwerking met de Gewesten en de Gemeenschappen - Eenduidig standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Antwoord 25/10/2016
6-1049 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Bedienaars van eredienst en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Lonen en pensioenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 4/10/2016
  Rappel 14/4/2017
  Antwoord 1/8/2017
6-1050 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 22/2/2017
  Rappel 3/12/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2245
6-1051 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 3/11/2016
6-1052 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Recidiven - Aanpak van de verdachten - Bemiddeling - Nultolerantie bij partnergeweld - Rondzendbrief - Toepassing - Opvang van de slachtoffers - Samenwerking met de justitiehuizen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 28/3/2017
6-1053 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobile Health-toepassingen - Ontwikkeling - Digitale kloof - Synergie met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 5/12/2016
6-1054 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Mobile Health-toepassingen - Proefprojecten - Selectieprocedure - Tijdschema - Selectiecriteria - Betrokkenheid van het Fonds national de la recherche scientifique en van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1055 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Veiligheid bij manifestaties en activiteiten - Omzendbrief - Kosten voor de organisatoren - Gevolgen voor de Gemeenschappen en de Gewesten - Privatisering van de veiligheidsdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
6-1056 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Kerk- en geloofsgemeenschappen - Erkenning - Radicalisering - Advies van de Staatsveiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-1057 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 9/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1058
6-1058 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Niet-erkende moskeeŽn - Neerleggen van de jaarrekeningen - Naleven van de vzw-wetgeving - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 14/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1057
6-1059 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Bedienaars van erediensten en afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 28/10/2016
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1100
6-1060 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Logopediekosten - Terugbetaling - Uitbreiding - Kinderen met taalproblemen of dysfasie met een IQ lager dan 86 - Artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 - Eventuele wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 17/1/2017
6-1061 Morreale Christie (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gedifferentieerd beheer van de openbare buitenruimte - Weren van gewasbeschermingsmiddelen - Spoorwegen - Infrabel - Gebruik van herbiciden - Voorzorgen voor werknemers, aangelanden, en het milieu - Geteste ecologische alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/2/2017
6-1062 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in BelgiŽ - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1063 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal erkenningscomitť voor gewasbeschermingsmiddelen - Samenstelling - Deskundigheid - Erkenningsmethoden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1064 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Overwegen - WalloniŽ - Aantal - Afschaffing - Tijdschema
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 14/2/2017
6-1065 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Leopold II - Bewind in Congo - Houding van de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-1066 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 24/10/2016
  Antwoord 14/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1042
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1043
6-1067 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Rasomware - Cijfers voor BelgiŽ - Succesvol project ę†No more ransom†Ľ - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediŽren - Aansluiting van BelgiŽ bij het project ę†No more ransom†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 23/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1068
6-1068 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rasomware - Cijfers voor BelgiŽ - Succesvol project ę†No more ransom†Ľ - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediŽren - Aansluiting van BelgiŽ bij het project ę†No more ransom†Ľ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 24/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1067
6-1069 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1070
6-1070 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 25/10/2016
  Antwoord 21/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1069
6-1071 De Bue Valťrie (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kort ziekenhuisverblijf na bevalling - Neonatale tests - Opvolging van medisch-sociale werkers - GeÔnformatiseerd materniteitsdossier
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 1/2/2017
  Antwoord 7/2/2017
6-1072 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 25/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1073
6-1073 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Gevangenisbeleid - Overbevolking - Detectie van radicalisering - Opleiding van de personeelsleden van de gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Antwoord 23/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1072
6-1074 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Radicalisering in gevangenissen - Verlies van controle in sommige gevangenissen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 20/4/2017
6-1075 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1077
6-1076 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 9/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1077
6-1077 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 15/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1076
6-1078 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 25/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1080
6-1079 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 10/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1080
6-1080 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1079
6-1081 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 8/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1083
6-1082 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1083
6-1083 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Antwoord 15/11/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1082
6-1084 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Federale Openbare Dienst (FOD) FinanciŽn - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - ę†Cockpitsysteem†Ľ - Publiciteit voor dat systeem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2235
6-1085 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 6/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1086
6-1086 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Brussels Conservatorium - Situatie - Renovatie - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 28/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1085
6-1087 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Regionale vervoersmaatschappijen - Zwartrijder en andere overtredingen - Boetes - Personen met een psychiatrische ziekte - Problemen - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 8/3/2017
6-1088 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2312
6-1089 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 19/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1090
6-1090 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
  Antwoord 16/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1089
6-1091 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Antwoord 1/2/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1093
6-1092 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1093
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2105
6-1093 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - ę†Al Capone†Ľ aanpak
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Antwoord 26/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1092
6-1094 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 23/12/2016
6-1095 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 15/3/2017
6-1096 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2152
6-1097 Morreale Christie (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1098 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geradicaliseerde jongeren- Recidive - Opvolging - Overheidsinstellingen voor jeugdbescherming - Samenwerking met het federale niveau
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 23/2/2017
6-1099 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Antwoord 21/12/2018
6-1100 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1059
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2106