Schriftelijke vragen van 5-4801 tot 5-4900

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4801 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Beperking van het bedrag - Ombudsdienst Pensioenen - Aanbeveling 2010/2
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2510
5-4802 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiepersoneel - Ziektedagen - Totaal aantal arbeidsdagen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 10/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2515
5-4803 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Staatsschuld - Aandeel van de gemeentelijke overheden - TrimestriŽle ramingen - Parameters
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2609
5-4804 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asiel en migratie - Gesloten centra - Klachtenprocedure
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2637
5-4805 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Laaggeschoolde migranten - Migratiekanalen - Concrete en heldere informatie voor kandidaat-migranten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2724
5-4806 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Overheidsbedrijven - Integratie van ervaringsdeskundigen in de armoedebestrijding
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3055
5-4807 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Voedselbanken - Economische crisis - Stijgende noden - Dalende steun - Actieplan
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3354
5-4808 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Fedasil - Extra structurele plaatsen - Hotelopvang
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 4/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3549
5-4809 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Bestrijding - Subsidies
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3550
5-4810 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Verdwijningen - Child Focus - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3554
5-4811 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Opvang - Asielaanvraag - Gemeenschappen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3562
5-4812 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Opvang in hotels - Rol Fedasil - Inspecties - Vergoedingen en budget - Follow-up en begeleiding - Verblijfplaats - Arbeidskaart
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3563
5-4813 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen - Fedasil - Asielzoekers - Opvangfaciliteiten - Omkadering - Kwaliteit van de opvangcentra
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3564
5-4814 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3570
5-4815 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3571
5-4816 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Brusselse mannelijke prostitutie - Alias vzw - Subsidiering - ContinuÔteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3607
5-4817 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Dringende medische hulp - Brazilianen - Algerijnen - Stijgend aantal - Medisch toerisme
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 4/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3733
5-4818 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielcentra - Overbevolking - Protestmanifestatie personeel - Statuut personeel - Fedasil
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3886
5-4819 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Recht op toegang tot het grondgebied - Familieleden van burgers van de Europese Unie (EU) - Toepassing
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2730
5-4820 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Minderjarigen - Verbod op administratieve detentie - Wettelijke verankering
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2638
5-4821 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Laaggeschoolde migranten - Migratiekanalen - Concrete en heldere informatie voor kandidaat-migranten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2723
5-4822 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale ombudsman energie - Klachten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2795
5-4823 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Zelfdoding - Evolutie - Dienstwapens - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2800
5-4824 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brusselse politie - Militairen - Tewerkstelling - Uitslag selectie - Loonvoorwaarden - Contractueel kader
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2857
5-4825 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verleende wapenvergunningen - Meldingen - Provincies - Namen - Luxemburg
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2955
5-4826 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Westkust - Politieactie "Very Irritating Police (VIP)" - Evaluatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3056
5-4827 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Aankoop van intelligente brandweerpakken - Termijn - Kostprijs - Kosten voor onderhoud en vervanging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3089
5-4828 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Holebi's - Klachten over agressie - Wantrouwen tegenover de lokale politie - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 4/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3090
5-4829 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Georganiseerde misdaad - Prioriteiten - Seksuele uitbuiting
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3092
5-4830 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3119
5-4831 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  BOB-Zomercampagne - Regionale verschillen in het aantal alcoholtests - Hoge aantal tests in de provincie Antwerpen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3136
5-4832 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Begrafenisondernemer - Beroep - Reglementering - Vrijheid van beroep
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3149
5-4833 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenten - Overlijdens - Medische vaststellingen - Controlearts - Huisarts - Lijkenvervoer
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3150
5-4834 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Europese wijk - Stroompanne - Veiligheid - Veiligheidsplannen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3151
5-4835 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke mortuaria - Regelgeving - Tarieven - Kwaliteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3152
5-4836 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenten - Aangifte van overlijden - Belastingen of taksen - Gemeentelijke begrafenisdienst
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3153
5-4837 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitskaart - Paspoort - Geslachtsvermelding - Onbepaald
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3154
5-4838 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  BelgiŽ - Lijkenvervoer - Reglementering - Controle
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3155
5-4839 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Homejacking - Bankpersoneel - Voorkomingbeleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3158
5-4840 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oostende - Politiebewaking - Haven - Camera's - Huurgeld - Kostprijs
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3346
5-4841 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Aanwervingen - Jaarquotum
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 24/7/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3350
5-4842 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Geneesmiddelen - Namaak - Illegale geneesmiddelen - Bestrijding - Politie - Douane en Accijnzen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3368
5-4843 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecolleges - Leden - Burgemeesters - Vergoedingen - Uitzonderingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3369
5-4844 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Persoonlijke politiebescherming - Voorwaarden - Aanvragen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3379
5-4845 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieagenten - EHBO - Basisopleiding - Niet verlenen van hulp aan een persoon in gevaar
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3387
5-4846 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Achtervolging - Procedures
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3388
5-4847 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Metro - Politie - Metrobrigade - Organisatie - Bezetting
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 4/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3389
5-4848 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wapens - Databanken - Betrouwbaarheid - Statistieken - Wapenzwendel - Nationaal veiligheidsplan
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 31/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3390
5-4849 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire transporten - Veiligheid - Informatieverstrekking - Burgemeesters - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3486
5-4850 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Commissaris-generaal - Selectie-examen - Klachten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3538
5-4851 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Politie - Indignados - Politiegeweld - Mensenrechten - Imagoschade
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3539
5-4852 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Kazerne - Ongeval - Glijpaal - Richtlijnen - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3540
5-4853 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spionage - Inlichtingendiensten - Evolutie - Preventie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3606
5-4854 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Misdaad - Geweld - Brussel - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3608
5-4855 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  DNA-wetgeving - DNA-databank - Strijd tegen criminaliteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3611
5-4856 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Identificeerbaarheid van politieagenten - Identificatienummer - Indignados - Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) - Progress Lawyers Network (PLN)
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3625
5-4857 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Co-ouderschapregeling - Kinderen - Identiteitskaart
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3639
5-4858 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische kerncentrales - Veiligheid - Federaal Agentschap voor nucleaire controle - Stresstests - Resultaten - Ingrepen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3739
5-4859 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse kerncentrales - Nabijheid Belgisch grondgebied - Veiligheid - Stresstests - Resultaten - Veiligheidsrisico - Opvolging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3740
5-4860 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strategische veiligheids- en preventieplannen - Werknemers - Waarborgen voor tewerkstelling
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3762
5-4861 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De inzet van de Civiele Bescherming bij NMBS-problemen met geblokkeerde reizigers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3799
5-4862 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfmoord - Politie - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3811
5-4863 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Oplichters - Uniformen en nepuniformen - Slachtoffers - Stijgend aantal - Legitimeringskaart
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3815
5-4864 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Zelfmoord - Brandweerkorpsen - Cijfers - Evolutie - Maatregelen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3823
5-4865 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De biometrische paspoorten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3851
5-4866 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Buitenlands conflict - Spanningen tussen bevolkingsgroepen in ons land - Anticipatie - Buitenlandse Zaken - Staatsveiligheid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3873
5-4867 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Attitude - Rapport Comitť P - Klachten - Bijscholing
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3882
5-4868 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Middelbare school - Drugscontrole - Preventieve inval - Resultaten - Evaluatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3889
5-4869 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De prikactie van de 101-centrales
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 7/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3901
5-4870 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De quota boetes opgelegd aan politieagenten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3902
5-4871 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan in het kader van de pensioenen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2817
5-4872 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Vervroegd pensioen om medische redenen - Tijdelijk rustpensioen - Definitief rustpensioen - Verlenging - Tijdsduur
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3383
5-4873 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Valsemunterij - Eurobiljetten - Onderschepping - Europese coŲrdinatie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2839
5-4874 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bankrekening - Recht op - Niet beschikken over - Doelstelling Europese Commissie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 31/7/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2840
5-4875 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Eurozone - Risico op uiteenvallen - Gevolgen voor BelgiŽ - Scenario's
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2918
5-4876 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Politie zone van Ukkel-Watermaal-Bosvoorde-Oudergem - Parkeerboetes - Inning - Taalwetgeving
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3120
5-4877 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belastingskantoren - Sluiting - Verhuis ambtenaren - Effecten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3560
5-4878 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Bestrijding van de armoede - Eenoudergezinnen - Alimentatiefonds - Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Werking - Evolutie - Tekort
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/10/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3615
5-4879 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rampenfonds - FinanciŽle toestand - Betalingsachterstand - Financiering - Omzet - Beheer
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3616
5-4880 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Belgische schuld - Omvang - Evolutie - Verdeling - Participaties - Waarborgen - Leninglast
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3659
5-4881 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Loonkloof - Inflatie - Indexering - Stijgende lonen - Loonindex - Aandeel van de energiekosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3665
5-4882 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dromedaris - Kameel - Vlees - Import - Invoertaks - AustraliŽ - Europees Hof van justitie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3704
5-4883 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Legaat - Wetenschappelijk onderzoek - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3793
5-4884 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Casino's - Federale Overheidsdienst FinanciŽn - Controle - Inspecties - Terugtrekken ambtenaren - Camera's - Kansspelcommissie - Overtredingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3818
5-4885 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Bouw - Sociale fraude - Inspecties - Verlies sociale zekerheid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2842
5-4886 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Werkgroep Roma - Oprichting - Werking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 26/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Antwoord 21/11/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2894
5-4887 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Loonkost - Horeca - Noodzaak van zwartwerk om te overleven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3087
5-4888 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Arbeidsmarkt - Illegaliteit - Processen - Arbeidsinspectie - Synergie Politie en Justitie - Toiletfraude - Oost-Europese werknemers - Uitbuiting - Beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3483
5-4889 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Luchtkwaliteit - Kantoren - Gezondheid - Impact - Actieplan
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3492
5-4890 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Het relatief hoge aantal Belgische werknemers met stress op het werk
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3597
5-4891 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Prostitutie - Armoede - Economische crisis - Evolutie - Omvang - Toename - Portugal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3601
5-4892 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Gezondheidstoestand - Oudere werknemers - Laaggeschoolde werknemers - Vrouwelijke werknemers - Invaliderende chronische ziektes - Brugpensioenen - Uitkeringen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3735
5-4893 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Arbeidsongevallen - Dodelijke arbeidsongevallen - Oorzaken - Evolutie - Bijkomende regelgeving
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 6/11/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3819
5-4894 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3876
5-4895 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Uitzendarbeid - Cijfers - Effect crisis - Onderzoek - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 2/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3891
5-4896 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nieuwe vertrekroutes - Invoering - Negatief advies van Belgocontrol
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 27/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2844
5-4897 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale overheidsgebouwen - Energie - Kosten - Besparingen - Sensibilisatie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 7/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3002
5-4898 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Windmolens - Plaatsing - Veiligheid - Adviezen van Belgocontrol
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 23/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3039
5-4899 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Alcoholslot - Introductie - Mislukking
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3102
5-4900 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Armoedebestrijding - Sociale rechten - Automatische toekenning - Resultaten - Beleidsplannen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3574