Schriftelijke vragen van 5-2001 tot 5-2100

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-2001 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Arbeidsrechtbanken - Werkdruk - Werking - Middelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4640
5-2002 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Aarlen - Gevangenis - Situatie - Bevolking - Aantal cellen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4641
5-2003 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Sociale rechters - Tekort - Onmogelijkheid tot benoeming wegens het statuut van lopende zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-2004 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Rechters in handelszaken - Tekort - Onmogelijkheid tot benoeming wegens het statuut van lopende zaken - Maatregelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2005 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Notarissen - Werking - Aantallen en eventuele tekorten - Gerechtelijke onderzoeken
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-2006 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4729
5-2007 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinverbindingen tijdens de nacht - Manifestaties - Inspanningen en beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2008 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2009 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Notarissen - Pensioenen - Bijdragen - Tweede en derde pensioenpijler
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2010
5-2010 Anciaux Bert (sp.a) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Notarissen - Pensioenen - Bijdragen - Tweede en derde pensioenpijler
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 1/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2009
5-2011 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Politieke vluchtelingen - Aantallen - Land van herkomst - Evolutie
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-2012 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  IndustriŽle hennep - Voordelen - Onderzoek - Teelt
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-2013 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersbelasting - Belasting op inverkeerstelling - Invordering - Respect van de taalwetgeving
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-2014 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Notarissen - Rol en functie - Inkomsten en belastingen - Prognoses
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4788
5-2015 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement - Eventuele gerechtelijke vernietigingen van beslissingen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2016 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement - Bijstand door juristen en de rechterlijke macht
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2017 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Notarissen - Sociale Zekerheid - Bijdragen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2018
5-2018 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Notarissen - Sociale Zekerheid - Bijdragen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 11/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2017
5-2019 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geboorten - Adopties -Aantallen - Overlijdens , afwijkingen of ziektes
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2021
5-2020 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geboorten - Adopties -Aantallen - Overlijdens , afwijkingen of ziektes
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2021
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4789
5-2021 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Geboorten - Adopties -Aantallen - Overlijdens , afwijkingen of ziektes
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2020
5-2022 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sportactiviteiten - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvorderingen
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2023 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale diplomatieke organisaties - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvordering
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2024 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rode Kruis - Werking - Financiering
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-2025 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wielerwedstrijden - Inzet van de politie - Kostprijs - Terugvordering bij de organisatoren
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2026 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambassades - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvordering
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2027 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwetstrijden - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvordering
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-2028 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische organisaties - Inzet van de politie - Kostprijs - Eventuele terugvordering
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 30/5/2011
5-2029 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Praktisch rijbewijs - Keuze van het examencentrum - Situatie in Brussel - Behandeling van Nederlandstalige leerling-bestuurders
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 11/5/2011
5-2030 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Diplomaten - Detachering - Wettelijke basis - Politieke neutraliteit
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2031 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  De quota voor de implantatie van defibrillatoren (Primaire preventie)
  Verzending vraag 6/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-337
5-2032 Tilmans Dominique (MR) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Belastingvermindering voor de voertuigen met nul uitstoot
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 28/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-539
5-2033 Dťsir Caroline (PS) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  De installatie van een alcoholslot in de auto van automobilisten die veroordeeld zijn voor het besturen van een voertuig in dronken toestand
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 24/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-489
5-2034 Tilmans Dominique (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  De promotie van de ontwikkeling van elektrische wagens
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-538
5-2036 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het verslag van de Mensenrechtencomitť van de Verenigde Naties en de politie
  Verzending vraag 6/4/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-641
5-2037 Laeremans Bart (Vlaams Belang) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2038
5-2038 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese School - Bouwen van een nieuwe school - Kostprijs - Toekomstige werking
  Verzending vraag 7/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2037
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4466
5-2039 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bevordering van ambtenaren - Regering in lopende zaken
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 18/7/2011
5-2040 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Regering in lopende zaken - Beperkingen - Samenwerking met het Parlement
  Verzending vraag 7/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2041 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werkingskosten
  Verzending vraag 7/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4275
5-2042 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ethisch geladen wetgeving - Evaluatiestructuren - Hervorming - Samenwerking en integratie
  Verzending vraag 7/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4243
5-2043 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Digitale kloof - Start2surf-paketten - Belgacom - Verkoop en dienstverlening
  Verzending vraag 7/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2044 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Digitale kloof - Start2surf-pakketten - PC Privť / PC Bonus - Aantallen volgens belastingaangiften
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-2045 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Digitale kloof - PC-Recup-project - Gerecycleerde computers - Aantallen
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2046 Franssen Cindy (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Digitale kloof - Start2surf-actie - Resultaten
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 1/7/2011
5-2047 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingen - Invorderingen - Onbeperkt uitstel - Regionale verschillen
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2048 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  BelgiŽ - Verspreiding van de mazelen - Oorzaken en gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-2049 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Handelsmissie naar Rusland - Doelstellingen en resultaten - Kosten - CoŲrdinatie
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-2050 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Betogingen - Verkeershinder - Maatregelen - Samenwerking met bevoegde overheden en instanties
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 31/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2051
5-2051 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Betogingen - Verkeershinder - Maatregelen - Samenwerking met bevoegde overheden en instanties
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2050
5-2052 Winckel Fabienne (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlanders - Burgers van lidstaten van de Europese Unie (EU) - Bevel om het grondgebied te verlaten - Algemeen model - Bevel om de Schengenruimte te verlaten - Recht op vrij verkeer - Specifiek model voor de inwoners van de Europese Unie
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2053 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Directie-generaal Personen met een Handicap - Evaluerende artsen - Medische onderzoeken - Dossiers - Toegang tot de gegevensbank van de directie-generaal - Project "medic-e"
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2054 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Aanslagbiljet - Datum - Manuele correcties - Communicatie tussen de fiscale administratie en de belastingplichtigen
  Verzending vraag 7/4/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-2055 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Special forces - Werking - Personeel
  Verzending vraag 8/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-2056 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Partnergeweld bij seniorenkoppels - Onderzoek - Maatregelen - Overleg
  Verzending vraag 8/4/2011
  Antwoord 26/7/2011
5-2057 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Pestgedrag op de werkvloer - Aantal meldingen - Gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 8/4/2011
  Antwoord 17/11/2011
5-2058 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Belgisch afluistersysteem - Eventuele lekken naar een inlichtingendienst van een vreemde mogendheid - Maatregelen
  Verzending vraag 8/4/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-2059 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Partnergeweld bij seniorenkoppels - Onderzoek - Maatregelen - Overleg
  Verzending vraag 8/4/2011
  Antwoord 4/10/2011
5-2060 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Fukushima - Gelekt radioactief water - Consequenties
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 29/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2061
5-2061 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Fukushima - Gelekt radioactief water - Consequenties
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2060
5-2062 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersboetes - Foute betalingen - Oorzaken en gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2063 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersboetes - Inning - Bedragen - Evolutie
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2064 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Motorrijders - Ongevallen - Motor Cycle Accidents (MOTAC)-project - Onderzoek
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 14/6/2011
5-2065 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Valschermspringers - Veiligheidsmaatregelen - Ongevallen en gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-2066 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Verkoop van militair materieel door Defensie - Toekenning van exportlicenties - Landen met een niet-democratisch signatuur
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 4/7/2011
5-2067 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Ivoorkust - Beveiliging van de ambassade en bescherming van het ambassadepersoneel - Aanwezigheid van special forces
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2068
5-2068 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Ivoorkust - Beveiliging van de ambassade en bescherming van het ambassadepersoneel - Aanwezigheid van special forces
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 7/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2067
5-2069 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Buitenlandse gasten - Ethisch en moreel kwestieuze landen - Richtlijnen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 9/9/2011
5-2070 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden - Alfabetiseringgraad
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4642
5-2071 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstvoorwerpen - Beschikbaar personeel - Slaagpercentage - Situatie in onze buurlanden
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-2072 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Behalen van een diploma hoger onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4643
5-2073 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Behalen van een diploma lager onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4644
5-2074 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Behalen van een diploma middelbaar onderwijs tijdens de detentieperiode - Aantal gedetineerden
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4645
5-2075 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Beroepsopleidingen of bijscholing - Aantal deelnemers
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4646
5-2076 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Vormings- en onderwijsaanbod voor gedetineerden - Aantal deelnemers
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4647
5-2077 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Dienst voor opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen (DOVO) - Werking - Gekwetste personeelsleden
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2078 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Kunstenaars als werknemers - Paritair Comitť 304 - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 12/9/2011
5-2079 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  het niet verlengen van het mandaat van de Moslimexecutieve
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 3/5/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-766
5-2080 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fiscale administratie - Terugbetaling belastingen - Overdracht aan een derde in het kader van een overdracht van schuldvordering of beslag onder derden - Informatie van de belastingplichtigen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2081 Winckel Fabienne (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Selor - Vergelijkend examen - Aanleggen van een wervingsreserve - Geldigheidsduur - Wijziging - Vermelding op de website van Selor
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-2082 Miller Richard (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiŽle compensaties
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 29/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2083
5-2083 Miller Richard (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiŽle compensaties
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 23/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2082
5-2084 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Aalmoezeniers - Bezoldigingen - Bepaling - Aalmoezeniers die deeltijdse prestaties hebben geleverd
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2085 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Arbeiders en Kunstenaars - Nieuwe manier van ontvangen - Mededeling van het bankrekeningnummer - Informatie voor de werknemers
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-2086 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Verplichte inenting van kinderen - Poliomyelitis - Beslissing van de correctionele rechtbank te Doornik - Eventuele rechtsgevolgen - Opnieuw voorkomen van poliomyelitis - Risico's
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2087 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Gezondheidszorgberoepen - Beroepskwalificaties behaald in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) - Erkenning - Behandeling - Vertraging - Maatregelen - Toepassing van de Europese richtlijn 2005/36/EG
  Verzending vraag 12/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-2088 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) - Vakantiegeld - Overleden gerechtigde - Fiscale fiche voor de erfgenamen
  Verzending vraag 12/4/2011
  Antwoord 24/5/2011
5-2089 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Drugs - Extasy (XTC) - Extreem hoge dosis MDMA (methyleendioxymethamfetamine) - Volksgezondheid
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5015
5-2090 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele Bescherming - Strijd tegen vervuiling - Aantal interventies - Evolutie
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4127
5-2091 Boogaerts Frank (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingplichtigen - Foute bankrekeningnummers - Lange termijnen voor rechtzetting - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 17/6/2011
5-2092 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Contingentering - Lissage - Simulatie (Artsen)
  Verzending vraag 13/4/2011
  Herkwalificatie 21/10/2011
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-1367
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3689
5-2093 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Justitie  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 26/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2094
5-2094 Homans Liesbeth (N-VA) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Schijnhuwelijken in BelgiŽ - Aantallen - Preventieve en repressieve aanpak - Situatie in Antwerpen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2093
5-2095 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchtvaart - Hinder van piloten door een laserstraal- Aantal incidenten en gevolgen - Maatregelen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 21/9/2011
5-2096 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Luchtverkeer - No fly-list - Landgenoten - Reactie
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 19/5/2011
5-2097 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Justitiepaleis - Gezamelijke werkgroep - Regie der Gebouwen en directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stellingen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4297
5-2098 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  DIMONA-personeelslijsten - Opvragen van gegevens bij de sociale inspectiediensten - Rechtstreekse toegang voor politiediensten
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 26/5/2011
5-2099 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Slachtoffers van mensenhandel - Bescherming - Aanvragen tot regularisatie - Aantallen
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 25/5/2011
5-2100 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verval van het recht tot sturen - Herstel - Psychologische en/of medische onderzoeken - Aantallen en resultaten
  Verzending vraag 13/4/2011
  Antwoord 20/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2101