Schriftelijke vragen van 5-11201 tot 5-11300

98 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-11202 SaÔdi Fatiha (PS) minister van Justitie  
  Seksueel geweld - Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen - Verslag - Aanbevelingen - Uitvoering
  Verzending vraag 26/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11203 Zrihen Olga (PS) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Garocentre - Inklaringsdienst - Opheffing
  Verzending vraag 27/2/2014
  Antwoord 14/3/2014
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-1337
5-11204 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  EpilepsiepatiŽnten - Inlevering van het rijbewijs - Ongevallen - Openbaar vervoer - Nationale databank van epilepsiepatiŽnten
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
5-11205 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Meldkamers - Call Centers 100/101 - Samenvoeging - Provinciale of bovenprovinciale werking - Studie
  Verzending vraag 28/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11206 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Ontslag van oudere werknemers - Boete voor de werkgevers - Werkgroep - Voortgang
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11207 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Prenatale echografie - Veiligheid - Pretecho's - Hoge Gezondheidsraad - Advies - Gevolgen - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/2/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11208 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 13/5/2014
5-11209 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Werken - Overzicht - 2013
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
5-11210 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Verkoop - Overzicht - 2013
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
5-11211 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Aankoop - Overzicht - 2013
  Verzending vraag 28/2/2014
  Antwoord 7/5/2014
5-11212 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation - Regelgeving
  Verzending vraag 6/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11213
5-11213 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Bitcoins - Betaalmiddel voor kinderporno - Internet Watch Foundation - Regelgeving
  Verzending vraag 6/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11212
5-11214 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Zuid-Sudan - Hongersnood - Voedselhulp
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 5/5/2014
5-11215 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 17/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11216
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217
5-11216 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11217
5-11217 Taelman Martine (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  Banken - Klantengegevens - Verkoop aan derden - Bankgeheim - Expliciete toestemming - Identiteitsdiefstal - Privacy-commissie
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 18/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11215
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11216
5-11218 Vandaele Wilfried (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Spoorlijn 73 - Adinkerke - Duinkerke - Spooroverweg 125 - Afschaffing - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11219 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11220
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11221
5-11220 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11221
5-11221 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Onderzeese datakabels - Britse geheime dienst Government Communications Headquarters - Aftap - Telefoongegevens - Staatsveiligheid - Uitbaters en telecomoperatoren
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11219
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11220
5-11222 Vandaele Wilfried (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de oprukkende exoten in de zee
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4301
5-11223 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4349
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11224
5-11224 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de klacht van de Europese Commissie inzake de wet op de handelspraktijken
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4349
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11223
5-11225 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het verdrag voor wereldwijde toegang voor mensen met een leesbeperking tot publicaties in een aangepast leesformaat
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4350
5-11226 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de afstandstolkendienst voor dove personen en personen die niet kunnen praten
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4393
5-11227 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de mogelijke achterstelling van jongeren bij het aangaan van autoverzekeringen
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4461
5-11228 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  het spanningsveld tussen de veiligheidsnormen in pretparken en de non-discriminatiewetgeving
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4617
5-11229 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Het advies van de Commissie voor Verzekeringen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot regeling van sommige verzekeringsovereenkomsten tot waarborg van de terugbetaling van het kapitaal van een hypothecair krediet
  Verzending vraag 11/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4705
5-11230 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  de modernisering van de liften
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 8/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4830
5-11231 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Geboortebos - Gemeentebesturen - Raadpleging van de bevolkingsregisters - Privacy-wet
  Verzending vraag 11/3/2014
  Antwoord 17/4/2014
5-11232 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Staatsveiligheid - Tshwane Principles - Metadata - Regelgeving - Opslag - Analyse - Taps en internetfora
  Verzending vraag 12/3/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11233
5-11233 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Staatsveiligheid - Tshwane Principles - Metadata - Regelgeving - Opslag - Analyse - Taps en internetfora
  Verzending vraag 12/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11232
5-11234 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens
  Verzending vraag 12/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11235 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenispopulatie - Illegalen - Instabiele verblijfplaats - Cijfergegevens
  Verzending vraag 12/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11236 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten - Nederland - Minimumnormen wat betreft de oorsprong van informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten - Metadata - Evaluatie van de samenwerking
  Verzending vraag 12/3/2014
  Antwoord 16/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11237
5-11237 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten - Nederland - Minimumnormen wat betreft de oorsprong van informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten - Metadata - Evaluatie van de samenwerking
  Verzending vraag 12/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11236
5-11238 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Niet handenvrij telefoneren in de wagen - Boetes - Stijging - Analyse - Instellen van een GPS
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11239 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Bouwwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Aansprakelijkheid - Kostbeheersing Waarborgen - Justitiepaleis in Antwerpen
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11240 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Bouwwerken - Infrastructuurwerken - Geraamde kostprijs - Overschrijdingen - Kostbeheersing - Garanties - Station van Bergen - Station van Luik Guillemins
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11241 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Militaire maritieme helikopter NH90 - Slijtage - Corrosie - Roestproblemen - Vervanging Sea Kings - Gebreken - Belgische bestelling - Contract - Maatregelen
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11242 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  NH90 helikopters - Bevindingen van partnerlanden - Nato Helicopter Management Agency - Overleg - Impact - ContinuÔteit van de kustbewaking en van de reddingsopdrachten op zee
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11243 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De dreiging tot afschaffing van de postbedeling door bpost in de Gaumestreek
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4676
5-11244 Verstreken Johan (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  de parking en de werken in de stationsomgeving van Oostende
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4693
5-11245 Boogaerts Frank (N-VA) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het belang van de tweede spoortoegang tot de haven van Antwerpen
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4695
5-11246 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het proefproject om postbodes in te schakelen voor de monitoring van alleenwonende senioren
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4700
5-11247 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  het betalend parkeren op stationsparkings
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4729
5-11248 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  De verkoop van het postkantoor van Aarlen als een sale-and-rent-backverrichting
  Verzending vraag 14/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4810
5-11249 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Nieuwe maatregelen - Ritsen - Sensibiliseringscampagne
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11250 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstkanker - Studie - Universitť libre de Bruxelles - Belgisch-Marokkaanse vrouwen
  Verzending vraag 14/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11251 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Wetboek van BTW - Artikel 12 ß2 - Interpretatie - Appartementsgebouwen - Ingebruikname
  Verzending vraag 17/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11252 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW-aangifte - Kwartaalvoorschotten - Interesten wegens niet of te late betaling - Kwijtschelding en terugbetaling
  Verzending vraag 17/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
5-11253 Demeyer Willy (PS) minister van Justitie  
  Gerechtelijke arrondissementen - Hervorming- Hoge Raad voor de Justitie - Raad van State - Parket van de procureur des Konings - Arbeidsauditoraat - Overgangsmaatregelen
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11254 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de cybercriminaliteit
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4719
5-11255 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de verkoop van paarden van de politie via Fin Shop
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4721
5-11256 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4802
5-11257 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het inschakelen van vrijwilligers bij de lokale politie
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4804
5-11258 De Nijn Bart (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de parameters in de CAD-Astrid software
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4806
5-11259 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  het gedrag van een parlementslid dat aanwezig was bij een gedwongen repatriŽring
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4811
5-11260 Hellings Benoit (Ecolo) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels Airport - Spreidingsplan van het luchtverkeer - Toepassing - Ombudsman voor de luchthaven - Klachten
  Verzending vraag 21/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11261 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  de toegankelijkheid van het kiessysteem
  Verzending vraag 18/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4854
5-11262 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure
  Verzending vraag 19/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-11263 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep
  Verzending vraag 19/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4851
5-11264 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden
  Verzending vraag 19/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4880
5-11265 Tilmans Dominique (MR) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  de aanbevelingen inzake visconsumptie in BelgiŽ
  Verzending vraag 20/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4674
5-11266 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het aanzetten tot antimoslimgeweld door boeddhistische monniken in Myanmar
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 5/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4599
5-11267 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de toestand waarin de humanitairehulpverleners in SyriŽ zich bevinden
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4633
5-11268 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de burgeractivisten als partners in het Syrische conflict
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 5/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4662
5-11269 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  het voorstel tot grondwetswijziging in Burundi
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4665
5-11270 Arena Marie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de massale goudfraude in de Democratische Republiek Congo
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4668
5-11271 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het belang van vrouwenrechten in de Europese strategie voor Afghanistan
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 5/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4696
5-11272 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Europese steun aan TunesiŽ
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4790
5-11273 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de consulaire bijstand aan personen met een dubbele nationaliteit
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4791
5-11274 Roegiers Jan (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het aantal vrouwen in de Belgische diplomatie
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 15/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4807
5-11275 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Het zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid voor de verkeersovertredingen of andere strafbare feiten
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 5/5/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4859
5-11276 Douifi Dalila (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De Belgisch-Iraanse betrekkingen
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4883
5-11277 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  de Belgische bijdrage tot het versterken van de Libische Staat
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4893
5-11278 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  OekraÔne
  Verzending vraag 26/3/2014
  Antwoord 30/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4894
5-11279 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  De hervorming van het overlevingspensioen en de toegang van de overlevende echtgenoten tot de arbeidsmarkt
  Verzending vraag 27/3/2014
  Antwoord 27/3/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4730
5-11280 Franssen Cindy (CD&V) minister van Werk  
  De hervorming van het overlevingspensioen en de tewerkstellingsmaatregelen voor de overlevende echtgenoten
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4731
5-11281 Miller Richard (MR) minister van Werk  
  de mogelijke herziening van de loonsverhogingen
  Verzending vraag 27/3/2014
  Antwoord 22/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4818
5-11282 Claes Dirk (CD&V) minister van Werk  
  de stijging van de gelegenheidsarbeid in de horecasector
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4884
5-11283 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  de nieuwe regeling van de studentenarbeid
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4919
5-11284 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de uitspraken van de minister inzake de intrekking van de Belgische nationaliteit van een licht veroordeelde
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4747
5-11285 Hellings Benoit (Ecolo) minister van Justitie  
  het rapport van Amnesty International over de schending van de mensenrechten van transgenders in BelgiŽ
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4782
5-11286 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  het onderzoek inzake de Koerdische activisten in Parijs
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4792
5-11288 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  het onderzoek inzake de Koerdische activisten in Parijs
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4794Ook gesteld aan :
5-11289 Daif Mohamed (PS) minister van Justitie  
  de maatregelen aangaande de preventie en de bestrijding van corruptie op federaal niveau
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4796
5-11290 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  een recente ontwikkeling in het onderzoek naar de bende Van Nijvel
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4798
5-11291 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de afhandeling van de processen-verbaal inzake intrafamiliaal geweld
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4799
5-11292 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  de wettelijkheid van de nieuwe snelheidsmeter Lidar
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4815
5-11293 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  de audit inzake de inning van penale boetes
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4825
5-11294 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  de behandeling van geÔnterneerden
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4852
5-11295 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  het in beslag nemen van vuurwerk
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4856
5-11296 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  de activiteiten van de Hezbollah op het Belgisch grondgebied
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4860
5-11297 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  de penitentiaire artsen
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4909
5-11298 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  de toepassing van de drugsrichtlijn van 16 mei 2003
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4911
5-11299 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  De aanpak van cannabistelers
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4912
5-11300 Talhaoui Fauzaya (sp.a) minister van Justitie  
  het onderwijs binnen de gevangenismuren
  Verzending vraag 27/3/2014
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4905