Schriftelijke vragen van 5-101 tot 5-200

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-101 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingverdragen - Belgische kunstenaars in het buitenland - Buitenlandse kunstenaars in BelgiŽ - Bedragen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-102 Piryns Freya (Groen!) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belasting op toegevoegde waarde (btw) - Culturele goederen - Compact Disc
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-103 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Verblijfsvergunningen - Gezinshereniging - Aantallen - Huwelijksmigratie
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 8/2/2011
5-104 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Zedendelicten en pedofiel gedrag - Aantallen - Recidivisme - Strafbeleid
  Verzending vraag 3/9/2010
  Rappel 25/10/2010
  Antwoord 28/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-105
5-105 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zedendelicten en pedofiel gedrag - Aantallen - Recidivisme - Strafbeleid
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 12/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-104
5-106 De Padt Guido (Open Vld) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 19/10/2010
5-107 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methylbromide - Verdelgingsmiddel in de havens - Alternatieven
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 18/11/2010
5-108 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Werknemers privť-sector - Zelfstandigen - Uitgaven
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 22/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-109
5-109 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Pensioenen - Werknemers privť-sector - Zelfstandigen - Uitgaven
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 19/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-108
5-110 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Europese kaderwet inzake buitenlandse inbeslagnames - Omzetting - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-111 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Ijzerwake - Aanhoudingen - Vervolgingen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 25/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-112
5-112 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ijzerwake - Aanhoudingen - Vervolgingen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 12/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-111
5-113 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Werkloosheid - Profiel van de werklozen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 25/3/2011
5-114 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Kinderbijslag - Aantal personen onder de armoedegrens
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 24/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-115
5-115 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Armoedebestrijding - Kinderbijslag - Aantal personen onder de armoedegrens
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 6/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-114
5-116 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Begrotingstekort - Belastingkortingen. - Bedragen
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 18/3/2011
5-117 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Goederenverkeer over de weg - Kostprijs
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 21/3/2011
5-118 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  China - Handelsbalans - Opwaardering van de yuan
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 1/2/2011
5-119 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinramp Buizingen - Intern onderzoek - Resultaten
  Verzending vraag 3/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4439
5-120 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinverkeer in Brussel - Westelijk ringspoor
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-121 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Infrabel - Diabolo-project - Stand van zaken
  Verzending vraag 3/9/2010
  Antwoord 20/6/2011
5-122 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Kinesitherapeuten - SELOR - Vergelijkend examen voor het verkrijgen van een RIZIV-nummer - Opportuniteit
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 24/12/2010
5-123 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Softenon (Gebuik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen met misvormingen) - Compensatie voor de slachtoffers - Uitblijven - Lopende zaken
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 18/11/2010
5-124 De Padt Guido (Open Vld) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Verschillende bestaande stelsels - Uniformisering - Werk na de wettelijke pensioenleeftijd
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 7/3/2011
5-125 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zelfstandigen - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Faillissementen - Aantallen
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 30/11/2010
5-126 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeersveiligheid - Motorrijders - Ongevallen - Maatregelen
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 16/11/2010
5-127 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale verkiezingen van juni 2010 - Kiezers die in het buitenland verbleven - Aantallen - Volmachten
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 14/2/2011
5-128 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Digitale kloof - Opleiding van gebruikers - Computerparken
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 28/1/2011
  Verwijzing naar een latere vraag : schriftelijke vraag 5-1148
5-130 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiekledij - Europese veiligheidsnorm - Maatregelen - Kosten
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 18/1/2011
5-131 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Kwaliteit van de woningen - Strafrechtelijke handhaving - Inbreuken
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 10/12/2010
5-132 Taelman Martine (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 17/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-133
5-133 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Gevangenisstraffen - Uitzitten in het land van herkomst - Bilaterale verdragen
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 25/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-132
5-134 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Cannabiskwekerijen - Opsporing - Op afstand bestuurbare helikopter - Ondergrondse kwekerijen
  Verzending vraag 10/9/2010
  Antwoord 22/2/2011
5-135 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele bescherming - Ghlin - Vrijwilligers - Salaris - Vergoeding - Achterstand - Computerprobleem - Oplossing
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 5/4/2011
5-136 Thibaut Cťcile (Ecolo) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Grensarbeiders - Groothertogdom Luxemburg - Kinderbijslagen - Afschaffing
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 28/6/2011
5-137 Miller Richard (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Viktor Bout - Wapenhandel - Trafiek vanuit BelgiŽ
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 31/1/2011
5-138 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Participatiefonds - Werking - Toekenning van leningen aan beginnende ondernemers - Aantallen en resultaten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 10/12/2010
5-139 De Croo Alexander (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgische banken - Basel III-normen - Kapitaalbehoefte
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-140 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Genaderecht - Genadeverzoeken - Aantallen - Toekenningen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 25/11/2010
5-141 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-142
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3991
5-142 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Personenwagens - Kilometertellers - Vervalsing
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 19/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-141
5-143 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-144
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-145
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3992
5-144 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-145
5-145 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Parkeerkaarten voor gehandicapte personen - Fraude en misbruik - Aantallen - Sancties - Maatregelen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 14/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-143
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-144
5-146 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Vorderingen tot uithuiszetting - Melding aan het OCMW - Aantallen - Hulp - Afschaffing van het verplicht doorzenden
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 10/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-147
5-147 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vorderingen tot uithuiszetting - Melding aan het OCMW - Aantallen - Hulp - Afschaffing van het verplicht doorzenden
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 8/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-146
5-148 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 25/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-149
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-150
5-149 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 2/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-150
5-150 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Partnergeweld - Mannen als slachtoffer - Opvang - Vervolging
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-148
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-149
5-151 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Werklozen - Schorsingen - Activering
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 19/4/2011
5-152 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Woonzorgcentra (Rusthuizen) - Verschil in kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4049
5-153 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Meervoudige Chemische Sensitiviteit (MCS) - Lichamelijke aandoening - Erkenning
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 12/7/2011
5-154 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-155
5-155 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Verkeersboetes - Aansprakelijkheid van de werkgever - Bedragen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-154
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3993
5-156 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Antiquairs en kunsthandelaars - Ongunstig ondernemersklimaat - Verlaging van de BTW
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 18/11/2010
5-157 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Flitspalen - EfficiŽntie - Werklast - Foutenmarge door de kleuren van de nummerplaten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 31/1/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-158
5-158 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Flitspalen - EfficiŽntie - Werklast - Foutenmarge door de kleuren van de nummerplaten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 16/11/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-157
5-159 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 4/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-160
5-160 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische geboorteaangifte - eBirth - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-159
5-161 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Loonkosten, pensioenleeftijd en extralegale voordelen - Vergelijking met andere landen in de Europese Unie
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3939
5-162 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Gebrek aan opvangplaatsen - OCMW's - Geen toekenning van steun
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 1/10/2010
5-163 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Tandartsen - Tekort - Erkenning van mondhygiŽnisten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4050
5-164 Homans Liesbeth (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Openbare vervoersmaatschappijen - Respect van de taalwetgeving - Klachten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 30/11/2010
5-165 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Justitiehuizen - Justitieassistenten - Werklast - Problematiek van de enkelbanden - Gedeeltelijke privatisering van de follow-up
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-166 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Wilde stakingen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3940
5-167 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ziekenhuizen - Diefstallen - Beveiliging
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-168 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen voertuigen - Vergoeding takeldiensten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4442
5-169 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuizen - Stakingen - Opvorderingen - Toepassing van de prestatiewet van 19 augustus 1948
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 21/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-170
5-170 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ziekenhuizen - Stakingen - Opvorderingen - Toepassing van de prestatiewet van 19 augustus 1948
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 2/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-169
5-171 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verkeer - Spookrijden - Zelfdoding
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 22/10/2010
5-172 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Uitbetaling van ingenieurspremies
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 3/11/2010
5-173 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Human resources - GeÔntegreerd systeem
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4480
5-174 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthaven van Brussel - Eventuele komst van een derde bagageafhandelaar
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-175 De Padt Guido (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Rusthuizen - Verhoging van de ligdagprijs
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 28/1/2011
5-176 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  OCMW - Opdrachten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 20/4/2011
5-177 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  OCMW - Leefloon - Geschorste werklozen
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 15/7/2011
5-178 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Personeel - Schorsing in de bediening
  Verzending vraag 20/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3941
5-179 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onrustwekkende verdwijningen - Project politiezone HEKLA
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 20/1/2011
5-180 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Technische controle autoís - Voorleggen bewijs van verzekering
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-181
5-181 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Technische controle autoís - Voorleggen bewijs van verzekering
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 19/10/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-180
5-182 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Criminaliteit - Confiscatie bezittingen in het buitenland
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 16/3/2011
5-183 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Magistratuur - Tuchtsancties
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 14/1/2011
5-184 Miller Richard (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  NMBS - Investeringen in veiligheid - Prioriteiten
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 5/10/2010
5-185 Miller Richard (MR) minister van Landsverdediging  
  Militairen gestationeerd in Afghanistan - Verblijf in een luxehotel op Cyprus
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 9/12/2010
5-186 Miller Richard (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Solidariteit tussen gepensioneerden
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 3/5/2011
5-187 Miller Richard (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Klinische proeven - Terugval
  Verzending vraag 20/9/2010
  Antwoord 23/3/2011
5-188 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsdocumenten - Internetsite "checkdoc.be" - Aantal vastgestelde gevallen van fraude
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 22/12/2010
5-189 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Methadon - Voorschriften - Zwarte markt
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 13/7/2011
5-190 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-191 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Internet - Oplichting - Inbreuken op de privacy - Ongeoorloofde reclame
  Verzending vraag 21/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3994
5-192 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Talenkennis van de postbodes
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 12/1/2011
5-193 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Civiele veiligheid - Nucleaire site en Seveso-bedrijven - Tests van de waarschuwingssystemen
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 8/11/2010
5-194 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Statuut van de aspirant-agenten - Gevolgen voor activiteiten in de private veiligheid
  Verzending vraag 21/9/2010
  Antwoord 8/11/2010
5-195 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Brussel - Toelagen van de federale overheid - Wettelijke basis en voorwaarden - Overzicht
  Verzending vraag 21/9/2010
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4465
5-196 Bellot FranÁois (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Gebouwen - Eigendommen van De Post - Staat van de gebouwen - Aankopen - sale-and-lease-backoperaties
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 14/1/2011
5-197 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 6/12/2010
5-198 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Woon- en zorgcentra - Tandheelkunde - Mobiele tandartspraktijk
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 12/7/2011
5-199 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekenhuisbedden - Gewestelijke verdeling - Verdeling per taalgroep
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 24/11/2010
5-200 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Maatregel Sociale Inschakelingseconomie - Aantal werkgevers - Aantal begunstigden
  Verzending vraag 30/9/2010
  Antwoord 2/2/2011