Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Padt Guido" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aalst - Carnaval - Alcoholmisbruik - Incidenten (4-3168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3168
Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen (4-2723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2723
Afgekondigde rampenplannen - Aantallen - Oorzaken - Evaluatie (4-3192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3192
Agentschap 112 - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3333)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3333
Antiterrorisme oefeningen - Black Dawn - Evolutie - Nieuwe projecten (4-3405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3405
Apothekers - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3216
Asiel- en migratiebeleid - RepatriŽringsopdrachten - Lokale en regionale politie - Rol (4-3792)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3792
Asielzoekers - Lokale besturen - Toewijzingen - Aantallen (4-2902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2902
Bedrijfsinformatienetwerk tegen terroristische dreigingen - Early Warning System - Protocolakkoord - Werking (4-3349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3349
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2715
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3385
Belgacom - Overtreding van de taalwetgeving - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Maatregelen (4-3412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3412
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Ontbreken van taalkaders - Houding van de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) (4-3414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3414
Belgische moslims - Terreurtrainingen in Pakistan en Afghanistan - Risico's - Maatregelen (4-3451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3451
Belgische nationaliteit - Nationaliteitsverklaring of naturalisatie - Dragen van een voornaam (4-3813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3813
Beveiliging tegen inbraak - Aankoop van garagepoorten - Belastingvermindering (4-3619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3619
Beveiligingsystemen tegen inbraak of brand - Belastingvermindering - Eigenaars van appartementen (4-3703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3703
Bewakingsagenten - Opleiding (4-2707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2707
Botnets - Beveiliging van computers - Cijfergegevens - Maatregelen (4-3404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3404
Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid (4-2731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2731
Brandweer - Operationeel personeel - Eindejaarspremie - Koninklijk besluit (4-2916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2916
Brandweerkorpsen - Medische geschiktheid - Criteria - Verschillen (4-3836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3836
Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep (4-2736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2736
Bromfietsen - Opgedreven snelheidscapaciteit - Controles (4-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3616
Brussel - Criminaliteit - Bendes - Bestrijding (4-2937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2937
Buitenlanders - Ten laste neming - Visa uitgereikt in 2007 en 2008 (4-3582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3582
Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen (4-2737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2737
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Misbruik van visum (4-3033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3033
Buitenlandse studenten - Risicostudenten - Incidenten - Verdwijningen (4-2981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2981
Centraal wapenregister - Overgang naar een nieuw model - Stand van zaken (4-3394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3394
Champagnestreek - Belgische toeristen - Diefstal van aangekochte champagne (4-2727)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2727
Civiele Bescherming - Dreigend personeelstekort - Oplossingen (4-3247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3247
Civiele Bescherming - Opsporingen van verdwenen personen in rivieren en waterlopen - Aantallen - Resultaten (4-3196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3196
Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling (4-2735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2735
Communicatiesysteem ASTRID - Evaluatie - Onderhoud (4-3704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3704
De Directie van de bestrijding van de economische en financiŽle criminaliteit (van de federale politie - Nood aan versterking van het personeel) (4-860)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Stefaan De Clercq, minister en Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 22-24 4-83 p. 22-24 (PDF)
De aanwerving van vrijwillige bemiddelaars (die de politie bijstaan bij burenruzies en stedelijke overlast - Statuut - Voortgang van het project) (4-829)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-80
p. 10-11 4-80 p. 10-11 (PDF)
De adviezen van de Raad van State met betrekking tot de taalexamens voor het personeel van de Brusselse plaatselijke besturen (Advies om de taalexamens te baseren op de aard van de functie i.p.v. de graad - Gevolgen van de andere adviezen over de taalhoffelijkheid) (4-644)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-64
p. 20-23 4-64 p. 20-23 (PDF)
De bemiddeling in geval van gemeentelijke administratieve sancties (Interpretatie van wet en circulaire - Vrijheid van de ambtenaar om geen sanctie op te leggen) (4-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 65-66 4-66 p. 65-66 (PDF)
De beschikbaarheid van volmachtformulieren voor de komende verkiezingen bij de gemeentelijke diensten (4-640)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 65-66 4-57 p. 65-66 (PDF)
De besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid (door bewakingsfirma's, alarminstallateurs e.a. - Fonds voor de bewakingsondernemingen) (4-838)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 54-55 4-71 p. 54-55 (PDF)
De beveiliging van de nucleaire installaties (Vragen bij het binnendringen van mevrouw Anja Hermans in de centrale van Doel) (4-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 16-18 4-62 p. 16-18 (PDF)
De blijvende illegalenproblematiek in Oostende en Zeebrugge (Cijfers - Samenwerking met Frankrijk - Klachten van het treinpersoneel) (4-1022)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 77-80 4-83 p. 77-80 (PDF)
De brandweerhervorming en het opdoeken van het stuurcomitť (en het integreren van de werkzaamheden in de begeleidingscommissie) (4-1038)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 32-34 4-84 p. 32-34 (PDF)
De brandweerhervorming, het nieuwe statuut en de brandweerzones (Timing - Kostenberekening) (4-1040)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 34-35 4-84 p. 34-35 (PDF)
De communicatie van de onderrichtingen in verband met de verkiezingen van 7 juni (Mogelijkheid om de naam van de echtgenote op de kieslijst te vermelden) (4-768)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 27-29 4-76 p. 27-29 (PDF)
De communicatiestoornis tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de politie in verband met de opsporing van illegalen (Onbeschikbaarheid van een faxtoestel, wat communicatie van Printrakgegevens onmogelijk maakte - Tegengaan van het asielshoppen) (4-616)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Coveliers aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-62
p. 41-43 4-62 p. 41-43 (PDF)
De conclusies van de taskforce Verkeersveiligheid (Suggestie om het accent op alcohol- en gordelcontroles te leggen in plaats van op het controleren van parkeerbiljetten) (4-872)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 63-65 4-76 p. 63-65 (PDF)
De door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie (Politiecapaciteit : budgettair verschil tussen de minimumnorm en de KUL-norm ten laste van de steden en gemeenten - Onhoudbare situatie voor de gemeentefinanciŽn) (4-839)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-81
p. 35-36 4-81 p. 35-36 (PDF)
De drie Belgen die opgesloten zijn in Congo (Plicht om te waken over veiligheid en goede behandeling - RepatriŽring) (4-734)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 6-8 4-72 p. 6-8 (PDF)
De drugsoverlast in de Euregio (Nood aan gespecialiseerde politiemensen en grensoverschrijdende samenwerking) (4-1019)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Stefaan De Clercq, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 75-77 4-83 p. 75-77 (PDF)
De effecten van de annulering van de beslissingen van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (over de breedbandregulering en de mobiele gespreksafgifteprijzen voor mobiele telefonie - Afhandelingskosten die de mobiele operatoren elkaar aanrekenen voor een telefoongesprek - Inertie van het BIPT) (4-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 15-17 4-78 p. 15-17 (PDF)
De erediensten en de protocollaire rangorde (Voorkeursbehandeling Katholieke Kerk ondanks verbod op elke religieuze discriminatie in de Grondwet) (4-601)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 27-29 4-66 p. 27-29 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De gebrekkige communicatie tussen de parketten en de Dienst Vreemdelingenzaken (Over het feit dat OekraÔense minderjarigen tegen wie een gerechtelijk onderzoek loopt wegens het neersteken van een leerling, ongestoord het land konden verlaten) (4-610)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie, aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-62
p. 18-24 4-62 p. 18-24 (PDF)
De gegevens rond dubbele nationaliteit en legerdienst (Opvolging cijfers door minister van Landsverdediging, Binnenlandse Zaken of Justitie) (4-882)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 78-79 4-76 p. 78-79 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheid (Stand van zaken invoeren nieuwe hulpverleningszones - Inschakelen gepensioneerde commandanten - Dotaties - Begeleidingscommissie) (4-926)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 67-68 4-78 p. 67-68 (PDF)
De hervorming van de hulpdiensten (Stand van zaken - Raadplegen van personeel op terrein - Psychologische bijstand voor brandweerlui) (4-787)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 64-66 4-68 p. 64-66 (PDF)
De hervorming van de militaire politie (Toekennen van nieuwe opdrachten) (4-830)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Fournaux aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister, aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 37-38 4-69 p. 37-38 (PDF)
De hervorming van het centraal wapenregister (Stand van zaken) (4-709)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-63
p. 71-73 4-63 p. 71-73 (PDF)
De hervorming van het volkstellingssysteem in BelgiŽ (Ongerustheid van wetenschappers over kwaliteit nieuwe methode) (4-698)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-68
p. 43-44 4-68 p. 43-44 (PDF)
De herwaardering van de politionele wijkwerking (4-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 79-80 4-60 p. 79-80 (PDF)
De inbraakgolf bij apotheken (Maatregelen - Beveiliging - Fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen) (4-656)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 27-28 4-65 p. 27-28 (PDF)
De manifestaties in verband met het conflict in de Gazastrook (Aanpak van gewelddadige manifestaties in BelgiŽ - Criminele feiten - Islamitisch integrisme - Antisemitisme - Politie - Parket - Gerechtelijke vervolging - Poging tot brandstichting aan een synagoge) (4-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-57
p. 25-29 4-57 p. 25-29 (PDF)
De medische spookdienst van de federale politie (Nutteloze uitgaven voor een dienst zonder werk) (4-730)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 9-11 4-72 p. 9-11 (PDF)
De modernisering van de burgerlijke stand (Digitalisering - Documentatiecentrum van buitenlandse akten, wetgevingen en beslissingen - Europese uitwisseling van persoonsgegevens) (4-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 60-61 4-79 p. 60-61 (PDF)
De nachtpermanenties van de spoorwegpolitie in Gent en Brugge (Gevolgen van de beurtelingse permanentie) (4-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-66
p. 29-30 4-66 p. 29-30 (PDF)
De nadere regels voor het aanplakken op de verkiezingsborden tijdens de verkiezingscampagne (Maatregelen tegen verstoring openbare orde door oorlog tussen afficheplakkers) (4-716)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 31-32 4-71 p. 31-32 (PDF)
De nieuwe selectiecriteria van de politie (Verhoging van de minimale lichaamslengte - Discriminatie) (4-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-63
p. 22-23 4-63 p. 22-23 (PDF)
De onderrichtingen aangaande het versturen van de oproepingsbrieven voor de komende verkiezingen voor wat betreft de rand- en de taalgrensgemeenten (Verspreiden van een circulaire die bepaalt dat oproepingsbrieven in de taal van het taalgebied dienen opgesteld te worden) (4-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-77
p. 20-22 4-77 p. 20-22 (PDF)
De ondersteuning van jonge politieagenten op straat (Studie van VUB - Gebrek aan ervaring en begeleiding - Overplaatsing grootstad-platteland) (4-888)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 65-66 4-76 p. 65-66 (PDF)
De ongeldige en blancostemmen (Problemen bij het elektronisch stemmen) (4-802)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-79
p. 8-10 4-79 p. 8-10 (PDF)
De ontmanteling van de Algemene Directie Civiele Veiligheid (Reorganisatie) (4-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-69
p. 40-41 4-69 p. 40-41 (PDF)
De ontwikkeling in de jeugdcriminaliteit (Zinloos geweld in Oostende - Radicalisering van jonge moslims - Technologische achterstand van de politie in Brussel bij de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Veroudering van het politiekorps) (4-619)      
  Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 35-36 4-62 p. 35-36 (PDF)
De opleiding van bewakingsagenten (Invoeren van opleiding "Bewakingsagent-erfgoedbewaker" - KB 21 december 2006) (4-790)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 66-67 4-66 p. 66-67 (PDF)
De parkeerproblemen van gezondheidswerkers (Regeling van huisbezoeken) (4-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-66
p. 32-34 4-66 p. 32-34 (PDF)
De private veiligheidsagenten en de veiligheid op de luchthaven van Zaventem in vakantieperiodes (Privťagenten zonder attest of legitimatiebadge van Binnenlandse Zaken - Nood aan controles) (4-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-83
p. 24-26 4-83 p. 24-26 (PDF)
De procedure die Belgen die in het buitenland wonen moeten volgen om te kunnen stemmen (Inschrijving op kiezerslijst : informeren van landgenoten) (4-954)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 33-34 4-80 p. 33-34 (PDF)
De rol van de federale politie in het kader van de gewelddaden tegenover De Lijn in het Pajottenland (Verduidelijking initiatieven politie - Vervolging daders) (4-764)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 23-25 4-76 p. 23-25 (PDF)
De schorsing van de heer Koekelberg (Commissaris-generaal van de federale politie - Reden van de maatregel - Relatie tussen de minister en de commissaris-generaal) (4-756)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-75
p. 15-16 4-75 p. 15-16 (PDF)
De selectieprocedure voor korpschefs van de zonale politie (Onderzoek naar de selectie van de korpschef van Gent - Noodzaak om de huidige procedure te evalueren - Opportuniteit van een bureau "integriteit") (4-826)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-80
p. 8-10 4-80 p. 8-10 (PDF)
De slechte wil bij de lokale overheden inzake de toepassing van de wapenwet (Vergunningsaanvraag voor wapens zonder munitie - Verkeerde interpretatie van de wet van 25 juli 2008 - Beroepsmogelijkheid bij de Federale Wapendienst) (4-819)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-80
p. 20-22 4-80 p. 20-22 (PDF)
De sterke daling van de inbeslagnames van drugs (Uitleg door minister) (4-890)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 84-85 4-76 p. 84-85 (PDF)
De stijgende personeelskosten voor de politiezones (Moeilijkheden bij het opstellen van de begrotingen van de politiezones) (4-565)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 28-30 4-59 p. 28-30 (PDF)
De tekortkomingen van de Belgische Staat inzake de mensenrechten (Veroordeling door Amnesty International van BelgiŽ voor zijn beleid op het gebied van asielzoekers) (4-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Marie Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 12-14 4-78 p. 12-14 (PDF)
De toegankelijkheid van de stembureaus voor personen met een handicap (4-742)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-72
p. 8-9 4-72 p. 8-9 (PDF)
De toekomst van de Cel Educatie en Preventie (Geleidelijk opdoeken van de mobiele verkeersparcours voor de basisscholen) (4-792)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-68
p. 66-67 4-68 p. 66-67 (PDF)
De toekomst van de cel educatie en preventie (Informatie en opleiding rond verkeersveiligheid door politie in scholen) (4-629)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-57
p. 63-64 4-57 p. 63-64 (PDF)
De uitreiking van een exportvergunning voor wapens naar LibiŽ (Standpunt en raadpleging van federale regering) (4-799)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubiť aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 11-12 4-78 p. 11-12 (PDF)
De verbale gewelddadigheid in de voetbalstadions (Behoefte om de voetbalwet toe te passen - Verantwoordelijkheid van de clubs - Sancties door de overheid) (4-652)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 25-27 4-65 p. 25-27 (PDF)
De verhoging van de telefoonrekeningen ten gevolge van de automatische functies in de i-Phone (Communicatiemiddel waarmee men mobiel kan bellen en tevens kan surfen op het internet - Polling mechanism) (4-789)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 14-15 4-78 p. 14-15 (PDF)
De verhuizing van de coffeeshops in Maastricht naar de rand en met name de Belgische grens (Verdovende middelen) (4-557)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-60
p. 27-29 4-60 p. 27-29 (PDF)
De verkeersboetes opgelopen met dienstwagens in gebruik op de beleidscel (Gegevens m.b.t. de dienstvoertuigen voorhanden in de beleidscel die onder de bevoegdheid valt van de minister van Binnenlandse Zaken) (4-662)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 78-79 4-60 p. 78-79 (PDF)
De verklaringen van de nieuwe directeur van de wegenpolitie (in een krant waarin hij persoonlijke ideeŽn naar buiten brengt en kritiek uit op sommige opdrachten die de minister hem oplegt - Handhavingsbeleid) (4-835)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-81
p. 32-35 4-81 p. 32-35 (PDF)
De verkoop van alcohol aan minderjarigen (Overmatig gebruik - Controle op verkoopverbod - Nieuw wetsontwerp) (4-812)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-67
p. 27-29 4-67 p. 27-29 (PDF)
De vermindering van de toelage aan het Verkeersveiligheidsfonds (Gevolgen voor de politiezones - Wenselijkheid van een vaste dotatie) (4-669)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 57-58 4-60 p. 57-58 (PDF)
De vermoedens inzake schijnhuwelijken (Toename - Wettelijke middelen om het fenomeen te bestrijden - Speciale opleiding voor politieagenten) (4-801)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-79
p. 19-20 4-79 p. 19-20 (PDF)
De vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux (4-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 12-15 4-71 p. 12-15 (PDF)
De vraag naar uitbreiding van het takenpakket van de private bewakingssector (Complexiteit van procedures en regelgeving) (4-891)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 85-86 4-76 p. 85-86 (PDF)
Deoxyribonucleic acid (DNA)-analyses - Gegevens beschikbaar in de databanken - Kostprijs (4-2892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2892
Diefstallen - Fietsen - Aantallen - Teruggevonden fietsen (4-3090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3090
Dierenwelzijn - Klachten - Bekendheid van de contactgegevens (4-3256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3256
Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending (4-2706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2706
Dopinggebruik - Bestrijding - Aanbevelingen van de Senaat - Andere beleidsmaatregelen (4-3091)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3091
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3741
Drugs - Inbeslagname - Aantallen - Incidenten (4-3042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3042
Drugs - Inbeslagname - Cijfers voor 2008 - Evolutie (4-2825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2825
Drugsbestrijding - Fugitive Active Search Plan (FAST) - Samenwerking met buitenlandse politiediensten - Evaluatie (4-3041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3041
Drugstoerisme - Grensstreek - Controles - Overleg (4-2933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2933
Dubbele nationaliteit - Legerdienst in een ander land - Huursoldaten - Aantallen (4-2931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2931
Echelon - Onderscheppen van satellietverkeer - Aanbevelingen - Opvolging (4-3083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3083
Een Belgische lijst van mensen die de toegang tot ons land wordt ontzegd (Personen die een gevaar betekenen voor staat en bevolking of die oproepen tot haat of geweld) (4-767)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 16-17 4-76 p. 16-17 (PDF)
Elektronisch stemmen - Schermen met kandidaten - Voorziene presentatie voor de verkiezingen van juni 2009 (4-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2224
Elektronische identiteitskaart - Promotiecampagne betreffende de toepassingen - Doelstellingen - Resultaten (4-3191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3191
Elektronische identiteitskaarten - Beschadigingen - Kosten - Schadevergoedingen (4-3421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Leterme aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3421
Elektronische identiteitskaarten - Invoering - Stand van zaken - Eventuele achterstand (4-2827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2827
Europese verkiezingen - Organisatie - Arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot van de organisatie van de stemverrichtingen - Verklaringen van sommige burgemeesters - Sancties (4-2818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2818
Europese verkiezingen - Organisatie - Gemeenten van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Boycot door sommige burgemeesters - Maatregelen - Sancties (4-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2966
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen (4-3790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3790
Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Verkiesbaarheid van Europeanen afkomstig uit een andere Lidstaat - Keuze van de taalaanhorigheid (4-2225)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-2225
FOD Binnenlandse Zaken - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut (4-3337)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3337
Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) - Ontbreken van taalkaders - Redenen - Maatregelen (4-3198)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3198
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3573
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst (4-2799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2799
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2726
Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Sturen van haatmail - Genomen maatregelen (4-3558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3558
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-3003)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3003
Federale politie - Dienst Geschillen - Gerecupereerde sommen bij aansprakelijke derden (4-3194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3194
Federale politie - Inzetting van visueel gehandicapte personen - Evaluatie (4-3834)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3834
Federale politie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3199)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3199
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2952
Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ (4-2724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2724
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Drietalige mededelingen in toeristische centra - Aantallen - Meldingen (4-3833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3833
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Versoepeling - Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) - Belgacom (4-3413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3413
Gemeenschapswachten - Niet ingevulde functies - Aantallen actieve werknemers (4-3040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3040
Gemeentelijke brandweerdotaties - Verdeelsleutel - Gevolgen (4-3706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3706
Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek (4-2708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2708
Gestolen kunstwerken - Webstek met inventaris - Toegankelijkheid voor de politie - Toegankelijkheid voor het publiek (4-3036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3036
Gevallen van agressie - Artsen en apothekers - Aantallen (4-3188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3188
Geweld op huisartsen - Aantallen - Maatregelen ter bevordering van de veiligheid (4-3249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3249
Handvest van Verona - Rechten van personen met een handicap in geval van rampen - Uitvoering (4-3023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3023
Hasj met een zeer hoog tetrahydrocannabinol (THC)-gehalte - Impact op handhavingsbeleid - Impact op de gezondheid - Preventie (4-3070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3070
Haven van Antwerpen - Gestolen en verduisterde voertuigen - Aantallen - Evolutie (4-2852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2852
Havens - Gesmokkelde sigaretten - Onderscheppingen - Evolutie (4-2833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2833
Het biometrisch paspoort (Paspoort met foto en vingerafdrukken - Extra werk voor de gemeenten - Eerbiediging van het privť-leven) (4-1045)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 18-21 4-84 p. 18-21 (PDF)
Het feit dat de nieuwe BMW's X5, aangekocht door de wegpolitie, in de garage geblokkeerd staan (Wegnemen van de veiligheidsstangen bij de bepantsering van de deuren - Aantal ongevallen - Andere gepantserde wagens) (4-603)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Monfils aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-62
p. 32-34 4-62 p. 32-34 (PDF)
Het fenomeen van de sackjackings (Cijfers per jaar en per gewest - Aantal arrestaties - Definitie - Preventie) (4-990)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 54-56 4-81 p. 54-56 (PDF)
Het gebrek aan redelijke aanpassingen voor voorzitters en bijzitters met een beperking in stembureaus (Faciliteiten voor gehandicapten) (4-790)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 20-21 4-78 p. 20-21 (PDF)
Het gebruik van camera's tijdens politie-interventies (Nood om de "camerawet" van 21 maart 2007 aan te passen) (4-893)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-76
p. 86-88 4-76 p. 86-88 (PDF)
Het gebruik van de elektronische identiteitskaart (Maatregelen van de minister om het gebruik te verhogen) (4-702)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-69
p. 19-20 4-69 p. 19-20 (PDF)
Het gevaar verbonden aan het mededelen van vakantiegegevens via sociale netwerksites (Feit dat ook inbrekers Facebook, Twitter e.d. lezen) (4-1003)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-82
p. 56-57 4-82 p. 56-57 (PDF)
Het klantonvriendelijke gedrag van de politie en de begeleiding van jonge agenten (Stijging aantal klachten - Nood aan betere omkadering en tuchtreglement - Bolognaproject) (4-663)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 28-30 4-65 p. 28-30 (PDF)
Het noodnummer 112 en het juridisch statuut van de call takers (Centraal nummer voor medische noodhulp, brandweer en politie) (4-1044)      
  Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-84
p. 35-36 4-84 p. 35-36 (PDF)
Het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven (Wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit) (4-839)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 52-54 4-71 p. 52-54 (PDF)
Het ontbreken van essentiŽle gegevens in de Algemene nationale gegevensbank van de Federale Politie (Ontbreken van foto, beschrijving of vingerafdrukken van aangehouden personen) (4-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Tony Van Parys aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-66
p. 26-27 4-66 p. 26-27 (PDF)
Het organiseren van een referendum over de stemplicht bij de volgende verkiezingen ((On)mogelijkheid om volksraadplegingen te organiseren op het niveau van de gemeenschappen en gewesten of op federaal niveau en samenvallend met verkiezingen) (4-713)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 29-31 4-71 p. 29-31 (PDF)
Het statuut van de brandweerlui (Stand van zaken in het kader van de brandweerhervorming) (4-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Yves Buysse aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-78
p. 65-66 4-78 p. 65-66 (PDF)
Het toegenomen aantal steekpartijen (4-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-69
p. 14-15 4-69 p. 14-15 (PDF)
Het verwerven door politiemensen van een Selor-taalattest met betrekking tot de Vlaamse of Frans-Belgische gebarentaal (Voortgang in de afspraken tussen politie en SELOR) (4-653)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 70-71 4-59 p. 70-71 (PDF)
Het verzenden van valse sms-berichten op naam van een ander (Maatregelen tegen de valse naamdracht op het gebied van mobiele telefonie) (4-758)      
  Mondelinge vraag van de heer Paul Wille aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-76
p. 25-27 4-76 p. 25-27 (PDF)
Het zelf maken van 4-hydroxybutaanzuur (GHB) en de risico's voor de jeugd (Vloeibare xtc of rape drug - Thuisproductie van drugs met ingrediŽnten uit vrije handel - Statistieken - Maatregelen) (4-827)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Margriet Hermans aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-71
p. 45-48 4-71 p. 45-48 (PDF)
Homofobie - Geweld jegens holebi's - Registratie - Sensibilisatie (4-3089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3089
Huisartsen - Criminaliteit - Aantallen - Aard van de delicten (4-3218)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3218
Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden (4-2714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2714
Hulpdiensten - Noodoproepen - Andere taalzone - Begripsproblemen (4-3115)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3115
Identiteitsdiefstal - Aangiftes - Onderzoek (4-2869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2869
Identiteitsfraude (4-2718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2718
Identiteitsfraude - Melding van de burgers aan de overheid - Initiatieven in BelgiPe - Opleiding voor de politiemensen (4-3508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3508
Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen (4-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2717
Illegale immigratie - Vaststellingen - Evolutie - Andere migratiekanalen (4-2851)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2851
In beslag genomen goederen - Registratie - Aantallen per beheerssysteem (4-2897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2897
Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht (4-2722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Schelfhout aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2722
Internationale studenten - Verdwijningen - Veiligheidsrisico's (4-3544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3544
Internationale uitwisselingen - Erkende organisaties - Jongeren buiten de Europese Unie - Uitreiking van visa (4-3602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3602
Islam - Extremisten - MoskeeŽn die als ďgevaarlijkĒ bekendstaan - Lijst - Criteria (4-2965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2965
IsraŽlisch-Palestijns conflict - Oorlog in Irak - Betogingen in ons land - Schade - Vervolgingen (4-2871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2871
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3637
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3659
Kinesitherapeuten - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3222
Klachten tegen politiediensten - Comitť P - Aantallen - Evolutie - Sancties (4-3189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3189
Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding (4-2710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2710
Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding (4-2711)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2711
Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen (4-2709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2709
Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen (4-2712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2712
Koperdiefstallen - Evolutie - Processen-verbaal - Opname van het misdrijf in het Nationaal Veiligheidsplan (4-2829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2829
Legaal en illegaal geÔmporteerde reptielen - Populariteit (4-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2719
Luchthavens - Diefstallen - Aantallen - Dalende evolutie (4-2828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2828
Mensenhandel - Interpol - Personeel beschikbaar voor deze materie - Tekort - Eventuele versterking (4-3285)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3285
Nationale Loterij - Gekregen middelen - Besteding - Stadswachten (4-3516)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3516
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Brussel-Centraal - Veiligheid - Bewaking (4-3078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3078
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Criminaliteit (4-3539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3539
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Aantallen - FinanciŽle en materiŽle gevolgen (4-2824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2824
Nood- en interventieplannen - Opmaak - Omzendbrieven (4-3061)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3061
Nucleaire campagne - Doel - Uitdelen van kaliumjodide - Voorziening van nieuwe tabletten (4-3406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3406
Onbemande flitscamera's - Aantallen - Verkeersboetefonds (4-2721)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2721
OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen (4-2705)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2705
Onleesbare nummerplaten - Controles - Inbreuken - Aantallen (4-3238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3238
Parkeerkaart voor gehandicapte personen - Vervalsingen en misbruik - Overleg - Oplossingen (4-2882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2882
Paspoorten - Radio frequency identification-chip - Mogelijkheid tot illegaal kopiŽren van de gegevens - Maatregelen (4-2984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2984
Police-on-web - Aantal aangiften - Aard van misdrijven - Evaluatie en evolutie (4-2932)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2932
Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden) (4-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2713
Politie - Buurtinformatienetwerken - Samenwerking (4-3248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3248
Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software (4-2725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anthuenis aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2725
Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens (4-2728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2728
Politie - Eervolle onderscheidingen - Aantal toegekende onderscheidingen - stad Luik (4-3063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3063
Politie - Kandidaten - Onderzoek van de omgeving en de antecedenten - Aantal weigeringen (4-3320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3320
Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia (4-2789)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2789
Politie - Uitzonderlijk transport - Begeleiding - Vervanging door private ondernemingen of begeleiders (4-3257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3257
Politie-inspecteur - Selectieprocedure - Medische proeven - Strenge voorwaarden (4-2917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vanlerberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2917
Politieagenten - Basisuitrusting - Uitbreiding (4-3705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3705
Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen (4-2732)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2732
Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering (4-2716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2716
Politiediensten - Tuchtonderzoek - Plaats van het onderzoek - Terugvorderingsrecht (4-2898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2898
Politiediensten - Tuchtreglement - Hervorming (4-2915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2915
Private en bijzondere veiligheid en privťdetectives - Bewakingsagenten - Controles - Aantallen en resultaten (4-3187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3187
Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten (4-2734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2734
Rampenfonds - Hagelschade - Vergoeding (4-3057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3057
Recreatiedomeinen - Veiligheid - Politieagenten - Bewakingsagenten - Inzet (4-3483)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3483
Regionale brandweerdienst van Hoei - Ziekenwagens - Interventietijd - Veiligheid van de bewoners - Maatregelen (4-3446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3446
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Evaluatie van het controlesysteem (4-3681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3681
Rijbewijzen - Inwisseling van buitenlandse Rijbewijzen - Overleg tussen verschillende diensten - Doelstelling (4-3112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3112
Rijgedrag in BelgiŽ - AXA-studie - Verschillen tussen de gewesten - Maatregelen (4-3058)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3058
Rijksregister - Meervoudige nationaliteit - Aantal registraties - Informatie van burgers en gemeentebesturen (4-2826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2826
Schijnechtscheidingen - Aantallen - Maatregelen (4-3410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3410
Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening (4-3449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Delvaux aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3449
Smog - Snelheidsbeperking tot 90 kilometer per uur - Specifieke controles en resultaten - Informatie van buitenlandse bestuurders (4-2803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2803
Snelheidscontrole - Camouflageborden voor flitswagens - Effect op de verkeersveiligheid (4-3481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3481
Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede (4-2704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2704
Spoorwegpolitie - Huisvestingsproblematiek - Oplossingen (4-3695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 4-3695
Spoorwegpolitie - Ziekteverzuim - Veiligheidsproblemen - Verbetering van de werkomstandigheden (4-3258)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3258
Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3308
Storm van 24 en 25 januari 2009 - Hulp aan Frankrijk - Belgische hulp (4-2964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2964
Takelkosten voor artsen (Overfacturatie door de gemeente : "dubbele boete") (4-644)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-59
p. 69-70 4-59 p. 69-70 (PDF)
Tandartsen - Agressies - Aantallen - Aard van de delicten (4-3220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3220
Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij (4-2730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2730
Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen (4-2720)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2720
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Onderhandelingen betreffende de taalwetgeving - Wettelijke basis (Koninklijke Vlaamse Schouwburg [KVS]) (4-2817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2817
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2729)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2729
Veiligheid - Buurtinformatienetwerken - Aantallen (4-3190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3190
Veiligheidsbeleid - Uitgevoerde rampoefeningen - Aantallen - Evaluatie (4-3193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3193
Verdwijningen - Cijfers -BelgiŽ - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gekende redenen voor de verdwijningen (4-2967)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2967
Verkeerscontroles - Alcoholcontroles - Eindejaarscampagne 2008-2009 - Resultaten (4-2899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2899
Verkeersonctroles - Nieuw beleid - Knooppunten verkeersveiligheid - Concrete doelstellingen (4-3533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3533
Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen (4-2895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2895
Verkeersongevallen - Opruiming- Levensmiddelenvervoer - Verspilling - Mogelijk sorteren en recupereren van voedingswaren - Samenwerking met de gewesten (4-3827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3827
Verkiezingen - Stemmen bij volmacht - Procedure te volgen door de voorzitters (4-3588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3588
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Landgenoten die in een andere Europese Lidstaat verblijven - Uitoefening van het stemrecht - Registratie (4-3788)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3788
Verkiezingen van 7 juni 2009 - Volmachtformulieren - Verplicht gebruik (4-3787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
SV 4-3787
Vermiste personen - Onrustwekkende verdwijningen - Aantallen - Resultaten van de onderzoeken (4-3180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3180
Verslavende middelen - Controle (4-2733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2733
Visumaanvrager - Ten laste neming - Digitale procedure (4-3604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3604
Vlaamse kuststeden - Onveiligheidsgevoel - Maatregelen (4-3012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3012
Vluchtelingen die sterven onderweg naar Europa (Eisen van vluchtelingenorganisaties) (4-798)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-78
p. 17-20 4-78 p. 17-20 (PDF)
Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen (4-2738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2738
Voetbalstadions - Veiligheid (4-3060)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3060
Voetbalwedstrijden - Handhaving van de veiligheid - Tussenkomsten van de politie (4-3197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3197
WK voetbal - 2018 - Organisatie door BelgiŽ - Verbintenissen van de regering (4-2866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2866
Wapens - Registratie door de provincies - Gebrek aan personeel (4-3370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3370
Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers (4-2862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2862
Wapenvergunningen - Toekenningen in 2008 - Aantallen - Uitbreiding van het systeem Ariadne (4-3195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3195
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen - Kempen (4-2890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-2890
Wereldkampioenschap voetbal 2018 - Eisen van de Fťdťration internationale de Football Association (FIFA) - Veiligheid (4-3500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3500
Wreedheid jegens dieren - Hondengevechten - Evolutie (4-3214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3214
Zedenfeiten in het openbaar - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie (4-3114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-3114
Zonnepanelen - Gevaren voor de brandweer - Procedures en initiatieven (4-3480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3480
Zorgverleners in ziekenhuizen - Agressie - Aantallen - Aard van de delicten (4-3224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3224
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999