Auteurs- en sprekersregister betreffende "Beke Wouter" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten (4-2137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2137
Ambulancediensten - Nieuwe normen - Erkenning - Overleg met steden en gemeenten (4-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2352
Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen (4-1881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1881
Auteurs- en naburige rechten - Fiscale regeling - Uitvoeringsmaatregelen (4-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2261
Bariatrische ingrepen - Terugbetaling (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-206
Bariatrische ingrepen Ė Terugbetaling Ė BMI (Chirurgische ingrepen bij overgewicht) (4-77)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Donfut, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-77
Bedienden - Tijdelijke werkloosheid - Aantal ondernemingen - Aantal werknemers (4-7292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7292
Beleggingen - Uitgifteprospectus - Regelgeving (4-6475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6475
Belgisch Leger - Vacatures voor 2008 - Rekruteringen per provincie en per garnizoen (4-208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-208
Belgisch leger - Rijopleiding - Kostprijs (4-1635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1635
Belgische financiŽle instellingen - Kapitaalsvereisten - Opvolging (4-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6472
Benelux-Verdrag - Ratificatie (4-3245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3245
Brandweer - Leopoldsburg - Vervangen van materieel - Ladderwagen (4-44)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-44
Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing (4-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-207
Brandweerkorpsen - Materiaal - Vernieuwing (4-588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-588
Bromfiets - Snelheidscontrole - Roltestbank - Curvometers (4-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1902
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6933
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6934
Centra voor beroepsopleiding - Opleidingen voor mindervalide arbeiders - Sociale zekerheid - Bijdragen (4-6935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 4-6935
Centrale Dienst voor sociale en culturele actie (CDSCA) - Woningen - Dubbele beglazing (4-94)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-94
Commissie voor boekhoudkundige normen - Voorzitter, secretaris-generaal en project-manager - Vervanging (4-1203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1203
Computerprogramma's - Inkomsten uit rechten - Fiscale behandeling (4-7391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7391
Computerprogramma's - Inkomsten uit rechten - Fiscale behandeling (4-7392)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7392
Creditrating agencies - Europese regelgeving - Impact in BelgiŽ (4-6473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6473
De "Market in Financial Instruments Directive" (Gedragsregels inzake beleggingsadvies dat banken en beleggingsondernemingen verlenen aan het cliŽnteel - Klachten betreffende de MiFID-regels - Uitbreiding tot de verzekeringssector) (4-492)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-47
p. 65-67 4-47 p. 65-67 (PDF)
De Lijn - Spartacusplan - Deelname van de NMBS (4-361)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-361
De btw-fraude op het Congolees consulaat-generaal in Antwerpen (4-355)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 62-64 4-34 p. 62-64 (PDF)
De diefstallen op bouwwerven (4-137)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-16
p. 26-28 4-16 p. 26-28 (PDF)
De elektronische facturatie (Nood aan KB) (4-1288)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 52-53 4-101 p. 52-53 (PDF)
De fraude met internetbankieren (Aansprakelijkheid - Phishing) (4-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 36-40 4-18 p. 36-40 (PDF)
De inbraakgolf bij apotheken (Maatregelen - Beveiliging - Fiscale aftrek voor veiligheidsinvesteringen) (4-656)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-65
p. 27-28 4-65 p. 27-28 (PDF)
De klachten inzake de reclame van financiŽle instellingen (4-430)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
4-46
p. 38-40 4-46 p. 38-40 (PDF)
De meeneembaarheid van de registratierechten (Achterstand bij de terugbetaling) (4-356)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 64-66 4-34 p. 64-66 (PDF)
De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010) (4-1606)      
  Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke instellingen, de middenstand en de landbouw en het federaal adviescomitť voor europese aangelegenheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaatscommissie voor de financiŽn en voor de economische aangelegenheden en het federaal adviescomitť voor de europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Bart Laeremans (K) en Wouter Beke (S) en mevrouw Vanessa Matz (S)
4-1606/4
p. 1-76 4-1606/4 p. 1-76 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de financiŽn en voor de economische aangelegenheden (S), de commissie voor de infrastructuur, het verkeer en de overheidsbedrijven (K) en het federaal adviescomitť voor de europese aangelegenheden (S & K) uitgebracht door de heren Wouter Beke (S), FranÁois Bellot (K) en Herman De Croo (K) en mevrouw Vanessa Matz (S)
4-1606/11
p. 1-16 4-1606/11 p. 1-16 (PDF)
De registratie van de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep (4-1290)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 53-55 4-101 p. 53-55 (PDF)
De tijdelijke werkloosheid van bedienden (4-1129)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-93
p. 66-67 4-93 p. 66-67 (PDF)
De verruiming van het toepassingsgebied van de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (van woningen - Inaanmerkingneming van gevelisolatie) (4-900)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernesering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 43-44 4-77 p. 43-44 (PDF)
Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat (4-2090)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 4-2090
Defensie - Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie - Woningen - Energieprestatiecertificaat (4-2636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2636
Departement Defensie - Budgettaire ontsporing - Curatele (4-40)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   dossier afgesloten
SV 4-40
Diabetes (Balans van de uitvoering van de resolutie van 2007) (4-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-94
p. 16-18 4-94 p. 16-18 (PDF)
Dienstencheques - Concurrentie met de reguliere arbeid - Provincie Limburg (4-1896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1896
Dieren - Erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen - Voorwaarden inzake verhandeling (4-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1540
Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling (4-2102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-2102
Distripost - Huis-aan-huiszendingen - Nieuwe regeling (4-2454)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2454
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Wouter Beke, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-267
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-268
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-594
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-3540
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-3541
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3542
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-5458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 4-5458
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (4-388)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-388
Farmaceutische industrie - Omzetheffingen (4-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-553
Farmaceutische sector - Topberaad (4-2020)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2020
Farmaceutische sector - Topberaad (4-2668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2668
Farmaceutische sector - Topberaad (4-5847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-5847
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1194
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1195
Gerechtelijke politie - Functionele opleiding - Evaluatie (4-6370)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-6370
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2108
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-2109
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2268
Grootstedelijk beleid - Renovatiewerkzaamheden aan gebouwen - Gunstmaatregelen (4-2633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2633
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Aanwerving van niet-Belgen in de overheidsdiensten) (4-1307)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1307/1
p. 1-4 4-1307/1 p. 1-4 (PDF)
Het kadaster van artsen en de herziening van de erkenningsquota voor huisartsen (4-1090)      
  Mondelinge vraag van de heer Wouter Beke aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-112
p. 13-19 4-112 p. 13-19 (PDF)
Het medisch aanbod in BelgiŽ (4-287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-287
Het medisch aanbod in BelgiŽ (4-534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-534
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het regeringsbeleid betreffende Afghanistan (4-549)      
  Verslag van de heer Wouter Beke (S) en mevrouw Juliette Boulet (K)
4-549/1
p. 1-45 4-549/1 p. 1-45 (PDF)
Het sluiten van bepaalde postkantoren (4-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-14
p. 47-48 4-14 p. 47-48 (PDF)
Het tapijt in de gebouwen en de personeelsproblemen bij de FOD FinanciŽn (4-1287)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-101
p. 51-52 4-101 p. 51-52 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-2273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2273
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-289)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-289
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-290)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-290
Huisartsen - Huisbezoeken - Parkeerbeleid (4-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-535
Huisartsen - Kwaliteitsverbetering van de zorgen - Oprichting van een forum (4-802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-802
Huisartsen - Parkeerproblematiek - Oplossingen - Rol van de gemeenten (4-7216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-7216
Huisartsen in opleiding - Ondersteuning - Invoering van een financieel fonds (4-2913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2913
Hulde (2009-2010)      
  De heer Herman Van Rompuy wordt de eerste president van de EU
4-99
p. 18 4-99 p. 18 (PDF)
Klimaatverandering - Voorlichtings- en vormingsevenementen - Toelagen - Procedure (4-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-404
KopiŽren voor eigen gebruik - Blanco informatiedragers - Vergoeding (4-1012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1012
Leger - Buitenlandse opdrachten - Aalmoezeniers (4-804)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-804
Leger - Contingent - Geplande vacatures - Provincie Limburg (4-2872)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-2872
Leopoldsburg - Harley Davidson-treffen (4-1636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1636
Medische gegevens - Bewaring - Termijn - Elektronische verzending (4-7288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7288
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek (4-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-357
Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek (4-547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-547
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-1900
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-2443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-2443
NMBS - Infrabel - Spartacusplan - Limburg (4-5763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5763
Omgekeerde hypotheek - Invoering in BelgiŽ - Gevaren (4-1561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1561
Omgekeerde hypotheek - Invoering in BelgiŽ - Gevaren (4-1562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1562
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-2656)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-2656
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-389
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 4-390
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-5844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5844
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   dossier afgesloten
SV 4-650
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-712
Ontwerp van economische herstelwet (4-1199)      
  Algemene bespreking
4-67
p. 4-20 4-67 p. 4-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-738)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-31
p. 22-23 4-31 p. 22-23 (PDF)
   Directe belastingen : belastingvrije som in de personenbelasting
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
   Verhoging van de minimumpensioenen
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
   Verhoging van de werkbonus
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring (4-1073)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1073
Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring (4-2249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2249
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief (4-1880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1880
Openbare gebouwen - toegankelijkheid - Verlaging van het BTW-tarief (4-2260)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-2260
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1241
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1242
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1243
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1244
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1245
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1246
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-1247
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1248
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1249
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1250
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1251)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1251
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1252
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1253
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1254
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1255
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-2399
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-2461
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-2681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2681
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-5360)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5360
Overbevolking in de gevangenissen - Buitenlandse gevangenen - Strafuitvoering in het buitenland - Gedwongen overbrengingen - Vrijwillige instemming met overbrenging (4-7405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-7405
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1634
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-2610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2610
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-4495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-4495
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Gemengde loopbanen (4-5570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5570
Pensioensparen - Levensverzekering - Bedragen - Fiscale aftrek (4-7434)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7434
Politiediensten - Functionele gerechtelijke opleiding - Geslaagde cursisten - Uitreiking van een brevet (4-7550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7550
Regeringsverklaring (14 oktober 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Mensen zonder papieren - Regularisatie
4-45
p. 8 4-45 p. 8 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Armoedebestrijding
4-23
p. 43-45 4-23 p. 43-45 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Shortselling - Permanent verbod - Wetgevende initiatieven (4-4814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4814
Sociale fraude - Controle - Limburg (4-800)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-800
Sociale fraude - Controle - Limburg (4-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-801
Spaardeposito's - Vrijstelling van belastingen - Conformiteit - Europese regelgeving (4-7501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7501
Stookoliefonds - Deelname van de OCMWís - Stopzetting - Gevolgen (4-45)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-45
Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december (4-4817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4817
Tijdelijke arbeidsduurvermindering - Vakantiegeld - Uitbetaling in december (4-5511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5511
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen (4-2097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2097
Vakbondvertegenwoordiging van de artsen - Monodisciplinaire syndicaten - Aparte vertegenwoordiging van de huisartsen (4-2347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-2347
Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Vastleggen (4-1891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1891
Verzekeringsproducten - Voorafgaande controle - Aanpassing van de Europese regelgeving (4-6476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6476
Vlaamse kuststeden - Onveiligheidsgevoel - Maatregelen (4-3012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3012
Voedselketen - Autocontrolesysteem (4-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1201
Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (4-279)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-279/1
p. 1-3 4-279/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys
4-423/1
p. 1-4 4-423/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (4-1466)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Wouter Beke en John Crombez en de dames Dominique Tilmans, Christiane Vienne en Elke Tindemans
4-1466/1
p. 1-10 4-1466/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een CarriŤre Planning Systeem (CPS) (Elektronische consultatie van de persoonlijk opgebouwde rechten op het vlak van pensioenen, sociale zekerheid, tewerkstellingsbevorderende maatregelen, loopbaanonderbreking en tijdskrediet) (4-1159)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Yves Leterme
4-1159/1
p. 1-6 4-1159/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (4-319)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-319/1
p. 1-11 4-319/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Els Schelfout, Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
4-386/1
p. 1-3 4-386/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften (4-1545)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Procureur en Wouter Beke c.s.
4-1545/1
p. 1-8 4-1545/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebruik van de e-ID in de gezondheidszorg als middel voor betrouwbare authenticatie van de patiŽnt en als basis voor een veilige raadpleging van verzekerbaarheidsgegevens van de patiŽnt bij de ziekenfondsen (4-1121)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke en mevrouw Helga Stevens
4-1121/1
p. 1-3 4-1121/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, Andrť Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubiť et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de rechtspositie van de reiziger die rechtstreeks boekt via een luchtvaartmaatschappij (4-1582)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1582/1
p. 1-7 4-1582/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het aantal fatale hartstilstanden op publieke plaatsen te reduceren met behulp van automatische uitwendige defibrillatoren (AED) (4-1670)      
  Voorstel van de dames Lieve Van Ermen en Marleen Temmerman en de heren Wouter Beke en Louis Ide
4-1670/1
p. 1-5 4-1670/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ (Overheidsondersteuning om de ICT in de zorg een snelle opmars te laten kennen) (4-317)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-317/1
p. 1-7 4-317/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot bevordering van de economische ontwikkeling van de horecasector (Verlaging BTW-tarief - Forfaitair systeem sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing voor extra's - Zwartwerk - Spreiding over het ganse jaar van de prestaties onder studentencontract - Opheffing van de beperkte aftrekbaarheid van restaurantkosten - Afbouw van de excessen t.g.v. exclusieve afnameverplichtingen in de cafť-sector) (4-686)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes, Wouter Beke, Louis Ide, Hugo Vandenberghe et Tony Van Parys
4-686/1
p. 1-7 4-686/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heren Roland Duchatelet en Wouter Beke
4-1082/2
p. 1-3 4-1082/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1547/1
p. 1-4 4-1547/1 p. 1-4 (PDF)
Wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsbesluiten (4-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1220
Wetboek Inkomstenbelastingen - Artikel†354 - Toepassing (4-774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-774
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-31
p. 22-23 4-31 p. 22-23 (PDF)
   Uitbreiding stookoliefonds - Terugbetaling aan gezinnen - Verwarming met gas of elektriciteit
4-31
p. 23 4-31 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en het Wetboek van Vennootschappen (Omzetting richtlijn 2005/60/EG - Aanbevelingen van de FinanciŽle Actiegroep tegen het witwassen van kapitalen [FAG]) (4-1412)      
  Amendement nr 12 van de heer Wouter Beke
4-1412/2
p. 8 4-1412/2 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 9 tot 11 van de heren Hugo Vandenberghe en Wouter Beke
4-1412/2
p. 4 4-1412/2 p. 4 (PDF)
  4-1412/2
p. 5-8 4-1412/2 p. 5-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Verslag van de heer Wouter Beke
4-474/3
p. 1-8 4-474/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de voor de uitoefening van de bevoegdheden van de Controlecommissie gestelde termijnen betreft (4-492)      
  Verslag van de heer Wouter Beke
4-492/2
p. 1-5 4-492/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-12
p. 29 4-12 p. 29 (PDF)
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's (4-280)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-280/1
p. 1-3 4-280/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en de dames Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-1141/1
p. 1-12 4-1141/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het lot van de onderhoudsschulden in het kader van een collectieve schuldenregeling en het invoeren van een effectieve invordering van alimentatieschulden door de Dienst alimentatievorderingen (4-1583)      
  Voorstel van mevrouw Els Schelfhout en de heren Pol Van Den Driessche en Wouter Beke
4-1583/1
p. 1-17 4-1583/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rustpensioen in de openbare sector bij feitelijke scheiding en echtscheiding (4-206)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-206/1
p. 1-5 4-206/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden (Op elk geneesmiddelendoosje dient naast de merknaam op eenduidige manier de generische naam te worden vermeld) (4-697)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke en mevrouw Nele Lijnen
4-697/1
p. 1-3 4-697/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-221/1
p. 1-10 4-221/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers (Onbetaald vrijwilligersverlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie) (4-316)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-316/1
p. 1-3 4-316/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende jaarlijkse aanpassing van de sociale uitkeringen (Sociale zekerheid werknemers - Sociaal statuut zelfstandigen - Sociale bijstand - Wijziging KB nr 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, KB 25 november 1991 houdende werkloosheidsreglementering, wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, arbeidsongevallenwet 10 april 1971, KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, KB 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, wet 29 maart 1976 betreffende gezinsbijslag voor zelfstandigen, KB van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering t.v.v. de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten, KB 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering zelfstandigen in geval van faillissement, wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wet 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en wet 20 juli 1971 tot instelling gewaarborgde gezinsbijslag) (4-532)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-532/1
p. 1-15 4-532/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (Ethisch of sociaal verantwoord ondernemen) (4-224)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-224/1
p. 1-16 4-224/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verplichting voor financiŽle instellingen om een financieel noodplan op te stellen (Wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 9 juli 1975 betreffende controle der verzekeringsondernemingen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten) (4-1461)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1461/1
p. 1-7 4-1461/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
Wetsvoorstel op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat (4-1588)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1588/1
p. 1-7 4-1588/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (4-225)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Louis Ide en Wouter Beke
4-225/1
p. 1-3 4-225/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid (Gezien het verloren gaan van de voeling tussen de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en de verantwoordelijke van de politie meer in het bijzonder in de meergemeentepolitiezones) (4-664)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-664/1
p. 1-3 4-664/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop (Ziekenhuisfinanciering) (4-318)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-318/1
p. 1-10 4-318/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, met het oog op de verbetering van de rechtspositie van de verzekerde in het kader van een aanvullende ziekteverzekering (Toegankelijkheid van hospitalisatieverzekeringen voor chronisch zieken, ex-kankerpatiŽnten en personen met een handicap) (4-1782)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche en mevrouw Nahima Lanjri
4-1782/1
p. 1-7 4-1782/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (Verbod) (4-555)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Hugo Vandenberghe en de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-555/1
p. 1-6 4-555/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1428/1
p. 1-17 4-1428/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 m.b.t. de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (4-207)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-207/1
p. 1-7 4-207/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (Aanvulling artikel 45, wet 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid : opnemen van gegevens betreffende tewerkstelling van allochtonen in de sociale balans - Jaarlijks verslag van de minister van Ambtenarenzaken over de diversiteit in de verschillende federale overheidsdiensten en andere federale instellingen) (4-695)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-695/1
p. 1-6 4-695/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen (Belastingvermindering voor renovatiewerken en bevriezing van het KI voor particuliere woningen waarvan het KI niet meer bedraagt dan 3.000 euro - Wijziging WIB 1992, artikelen 145 en 494) (4-505)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-505/1
p. 1-7 4-505/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (4-1022)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe
4-1022/1
p. 1-9 4-1022/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 470ter in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een regelmatige doorstorting van belastinggelden naar de gemeenten (4-688)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche
4-688/1
p. 1-3 4-688/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (4-942)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-942/1
p. 1-7 4-942/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de erkende sociaal-ecologische coŲperatieve vennootschap (Wijziging van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Cooperatie, van het KB van 29 maart 1958 houdende vaststelling van het aantal vaste en plaatsvervangende leden der commissies bedoeld in de wet van 20 juli 1955 - Wijziging KB 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coŲperatieve vennootschappen en van de coŲperatieve vennootschappen) (4-1456)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1456/1
p. 1-5 4-1456/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (Wijziging van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en van de bijlage bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen) (4-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-220/1
p. 1-6 4-220/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een vakantiegeld voor invaliden (Aanpassing wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994) (4-208)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-208/1
p. 1-3 4-208/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 267 van het Strafwetboek (Geldboete voor iedere bedienaar van de eredienst die een huwelijk inzegent voor de voltrekking van het burgerlijk huwelijk, afschaffing) (4-1548)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1548/1
p. 1-4 4-1548/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (4-282)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-282/1
p. 1-3 4-282/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (4-283)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-283/1
p. 1-3 4-283/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (CommerciŽle reclameborden of affiches en niet-commerciŽle reclameborden of affiches groter dan 4m≤) (4-281)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-281/1
p. 1-3 4-281/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (Bijzonder type beleggingsinstrument : bijkomende financiering van NGO's die projecten in de derde wereld realiseren via het afleveren van rendementen van speciaal op te richten beleggingsfondsen, waarbij de overheid een direct fiscaal voordeel toekent aan de belegger - Ethische en duurzame belegging) (4-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-218/1
p. 1-12 4-218/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" (Deelname van mannen aan de zorg voor gezinnen, kinderen en de samenleving - Verhogen van het aandeel mannen in de "zorgberoepen" - Ouderschapsverlof) (4-227)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-227/1
p. 1-11 4-227/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/1
p. 1-20 4-562/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi, Patrik Vankrunkelsven en Wouter Beke
4-562/2
p. 1-11 4-562/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het hergebruik van medische hulpmiddelen (4-1280)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-1280/1
p. 1-4 4-1280/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reparatie van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991 (Wegwerken van juridische discrepanties in de wet) (4-644)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-644/1
p. 1-3 4-644/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof (Wijziging Hoofdstuk IV, afdeling 5 van de herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985) (4-214)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-214/1
p. 1-10 4-214/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders (Wijziging KB's van 29 oktober 1997, 7 mei 1999, 12 augustus 1991, 19 november 1998 en 2 januari 1991 - Werknemer of ambtenaar die uitsluitend samenwoont met ťťn of meer kinderen die hij ten laste heeft) (4-215)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
4-215/1
p. 1-8 4-215/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte (Wijziging wet 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomst en wet 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-211)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune et de heer Wouter Beke
4-211/1
p. 1-3 4-211/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Louis Ide en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout
4-572/1
p. 1-39 4-572/1 p. 1-39 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen (Verlenging van de aanvraagtermijn) (4-1223)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-1223/1
p. 1-3 4-1223/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de minimumuitkeringen voor alleenstaande invaliden en invalide gezinshoofden (4-504)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-504/1
p. 1-5 4-504/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van de transparantie van de kostprijs van elektronische geldverrichtingen (Verplichting voor de kredietinstellingen om de bankkaarthouder in te lichten) (4-1457)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1457/1
p. 1-4 4-1457/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot verhoging van het toegelaten inkomen van de "personen ten laste" in gezinnen met een invalide gezinshoofd (4-511)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Dirk Claes
4-511/1
p. 1-3 4-511/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen (Wijziging KB 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van KB nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut van zelfstandigen - Zelfstandige die zich in een "staat van behoefte" bevindt - Zie ook doc. 4-1504) (4-1503)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1503/1
p. 1-4 4-1503/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen (De voor de zelfstandige "in staat van behoefte" vrijgestelde kwartalen inzake bijdragen opnieuw beschouwen als betaalde kwartalen voor de vaststelling van de pensioenrechten - Zie ook doc. 4-1503) (4-1504)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1504/1
p. 1-4 4-1504/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145(24) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde "gevelisolatie" toe te voegen aan de lijst van de energiebesparende maatregelen die recht geven op een belastingvermindering (4-1060)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke c.s.
4-1060/1
p. 1-6 4-1060/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (4-223)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Els Schelfout en Elke Tindemans en de heren Wouter Beke, Etienne Schouppe en Luc Van den Brande
4-223/1
p. 1-4 4-223/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, ß 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen (Opheffing van de minimumduur van het door de rechtbank van koophandel uit te spreken beroepsverbod) (4-787)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke c.s.
4-787/1
p. 1-8 4-787/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 37 4-53 p. 37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (4-1217)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Philippe Monfils, Roland Duchatelet, Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1217/1
p. 1-7 4-1217/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (4-1789)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke
4-1789/1
p. 1-14 4-1789/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kiestwetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke, Louis Ide, Etienne Schouppe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Elke Tindemans
4-134/1
p. 1-21 4-134/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 22 december 2003 betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegen- of nachtarbeid (Veralgemening van de vrijstelling tot alle sectoren, inclusief de non-profit) (4-212)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-212/1
p. 1-3 4-212/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de studentenarbeid (Socialezekerheidsbijdragen - Solidariteitsbijdragen - Personenbelasting : "persoon ten laste"; berekening van de nettobestaansmiddelen - Bedrijfsvoorheffing - Studentencontract - Wijziging KB 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, vervangen bij KB 10 november 2005 - Wijziging KB 23 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering van een solidariteitsbijdrage op de tewerkstelling van studenten - Wijziging van de artt. 141 en 143 WIB 1992 en van bijlage III van het KB tot uitvoering van het WIB 1992) (4-878)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes en Wouter Beke en mevrouw Nahima Lanjri
4-878/1
p. 1-8 4-878/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden (Opmaken van een verklaring van overlijden door een arts - Overhandiging van deze verklaring aan de ambtenaar van de burgerlijke stand door getuigen - Wettelijke waarborgen d.m.v. steekproeven door wetsgeneesheren - Vermelding van plaats, datum en uur van het overlijden in de overlijdensakte - Euthanasie - Onnatuurlijk overlijden - Strafbepalingen - Wijzigingen artikelen 77 tot 84 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 76bis in hetzelfde Wetboek - Wijziging artikelen 43 en 44 Wetboek van strafvordering : wetsgeneesheren) (4-427)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-427/1
p. 1-10 4-427/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen (Opheffing van de verplichting voor beroepsorganisaties om zich te richten tot huisartsen ťn specialisten maar met behoud van de mogelijkheid - De organisatie moet een minimumpercentage geneesheren bereiken om te mogen deelnemen aan de verkiezingen) (4-315)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke en Dirk Claes en de dames Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-315/1
p. 1-2 4-315/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste (4-617)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux, Els Schelfhout en Miet Smet en de heren Georges Dallemagne, Wouter Beke, Dirk Claes en Marc Elsen
4-617/1
p. 1-6 4-617/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering (4-948)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche
4-948/1
p. 1-5 4-948/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie met het oog op de invoering van een verbod op segmentering op basis van handicap of gezondheidstoestand in het verzekeringswezen (4-1224)      
  Voorstel van de dames Helga Stevens, Vera Dua en Lieve Van Ermen en de heren Wouter Beke, Jean-Paul Procureur, Geert Lambert en Louis Ide
4-1224/1
p. 1-9 4-1224/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 2004 betreffende financiŽle zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke-zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiŽle instrumenten, met het oog op de beperking van het personeel toepassingsgebied (Beperking van het toepassingsgebied ratione personae tot de categorieŽn van professionelen die onder het toepassingsgebied vallen van de Europese richtlijn 2002/47/EG van 6 juni 2002 betreffende financiŽle zekerheidsovereenkomsten - Speculatieve praktijken met afgeleide producten) (4-1324)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Wouter Beke en Tony Van Parys
4-1324/1
p. 1-7 4-1324/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen teneinde de ten laste van de Schatkist zijnde pensioenen van de personeelsleden van de psycho-medisch-sociale centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding gelijk te stellen met de pensioenen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen (4-209)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-209/1
p. 1-3 4-209/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (4-673)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri, Miet Smet, Helga Stevens en Elke Tindemans en de heer Wouter Beke
4-673/1
p. 1-5 4-673/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Luc Van den Brande en Tony Van Parys en de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Schelfout
4-338/1
p. 1-15 4-338/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de invoering van een schorsing van de opzeggingstermijn tijdens een staking (4-204)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-204/1
p. 1-4 4-204/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wat betreft het willekeurig ontslag van werknemers (Er kan enkel sprake zijn van niet-willekeurig ontslag als de arbeider zich foutief gedraagt) (4-213)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-213/1
p. 1-8 4-213/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, met het oog op het verbeteren van de rechtspositie van de auteur (Overeenkomst auteur-uitgever) (4-1646)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1646/1
p. 1-8 4-1646/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Algemene bespreking
4-31
p. 5-24 4-31 p. 5-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (4-1431)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys en mevrouw Sabine de Bethune
4-1431/1
p. 1-8 4-1431/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten (De eigenhandige facturering - Nadere regels voor de verbetering van foutieve facturen - Bewaringstermijn - Opslagplaats en grensoverschrijdende aspecten) (4-599)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Georges Dallemagne, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-599/1
p. 1-10 4-599/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Wouter Beke
4-599/2
p. 1-2 4-599/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 van 5 van de heer Wouter Beke c.s.
4-599/3
p. 1-3 4-599/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de buitenschoolse kinderopvang (Fiscale aftrekbaarheid) (4-216)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-216/1
p. 1-3 4-216/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten (Fiscaal statuut van de inkomsten uit artistieke activiteiten) (4-119)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aanrekening van de belastingvermindering voor werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen (Opheffing van de ongelijke behandeling tussen gehuwden/wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden - Tijdelijke werkloosheid - Wijziging artikelen 147, 150 en 151 WIB1992) (4-1450)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys en mevrouw Elke Tindemans
4-1450/1
p. 1-5 4-1450/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de korting die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (4-576)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-576/1
p. 1-2 4-576/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de uitbreiding van het toepassingsgebied van de aftrekbare giften tot de instellingen en verenigingen binnen een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Artikel 104) (4-1451)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1451/1
p. 1-4 4-1451/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrek van kinderopvang (Verruiming van de aftrekbaarheid als beroepskosten in hoofde van de onderneming - Opvanginitiatieven voor kinderen tot 12 jaar - Aftrekbaarheid 150%) (4-217)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-217/1
p. 1-5 4-217/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de buitenlandse inkomsten onderworpen aan het progressievoorbehoud (o.a. opzegvergoedingen Belgische grensarbeiders) (4-1587)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Elke Tindemans
4-1587/1
p. 1-3 4-1587/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de aftrek van bijkomende kosten die verband houden met het verwerven of het behoud van een woning (4-1087)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Jean-Jacques De Gucht en Andrť Van Nieuwkerke
4-1087/1
p. 1-5 4-1087/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen (4-791)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke c.s.
4-791/1
p. 1-9 4-791/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren (teneinde ze te lichten uit de beroepsinkomsten waarop het beginsel van de progressiviteit van de belasting van toepassing is en in deze aangelegenheid voor enige rechtszekerheid te zorgen) (4-417)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 51-57 4-30 p. 51-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Hugo Vandenberghe, Pol Van Den Driessche en Tony Van Parys
4-1594/1
p. 1-9 4-1594/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen (Beperking in de tijd van de bijdrageregeling voor zelfstandigen in bijberoep - Sectoren waarin er manifeste misbruiken worden vastgesteld - Verschijnsel van schijnzelfstandigheid - Machtiging aan de Koning) (4-600)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-600/1
p. 1-5 4-600/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek (Zie ook doc. 3-689) (4-880)      
  Voorstel van de heren Marc Elsen en Wouter Beke en de dames Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-880/1
p. 1-37 4-880/1 p. 1-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 286 van 31 maart 1984 houdende maatregelen om een betere inning te verzekeren van de socialezekerheidsbijdragen en de solidariteitsbijdragen verschuldigd door publiekrechtelijke rechtspersonen (Wegwerken van betalingsachterstand door ambtshalve inhouding van middelen die vanuit de Schatkist aan overheden moeten worden gestort - Schuldvergelijking) (4-205)      
  Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-205/1
p. 1-2 4-205/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen (4-580)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-580/1
p. 1-4 4-580/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen (Zelfstandigen geconfronteerd met achterstallige bijdragen gezien de stijging van hun schuldenberg) (4-579)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Pol Van Den Driessche en Etienne Schouppe
4-579/1
p. 1-4 4-579/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst van de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen (Contingentering : numerus clausus ; afschaffing van het uitgangsexamen kinesitherapie) (4-960)      
  Voorstel van de heren Louis Ide en Wouter Beke
4-960/1
p. 1-4 4-960/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (4-1359)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1359/1
p. 1-14 4-1359/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de honorariumsupplementen betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (4-503)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Els Schelfhout en de heren Wouter Beke en Etienne Schouppe
4-503/1
p. 1-4 4-503/1 p. 1-4 (PDF)
Zakenbanken - Depositobanken - Invoering van een onderscheid - Aanpassing van de wetgeving (4-6474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-6474
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999