Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenberghe Hugo" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwezigheid in openbare vergadering      
  2-79
p. 37 2-79 p. 37 (PDF)
Activiteitenverslag 2000 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2-867)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door de heren Vandenberghe (S) en Coveliers (K)
2-867/1
p. 1-239 2-867/1 p. 1-239 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Verslag namens de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) en de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de Politiediensten (Kamer) uitgebracht door mevrouw Lizin (S) en de heren Vandenberghe (S), Van Parys (K) en Bacquelaine (K)
2-1171/1
p. 1-227 2-1171/1 p. 1-227 (PDF)
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Afwezigheid van ministers in openbare vergadering tijdens de bespreking van de programmawet (Doc. 2-989)      
  2-169
p. 11-12 2-169 p. 11-12 (PDF)
  2-169
p. 13 2-169 p. 13 (PDF)
Apothekers - Gewelddadige overvallen (2-2430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3464 2-62 p. 3464 (PDF)
Arbeidsmarkt - Sociale ongelijkheid (Vrouwen, laaggeschoolden en mensen van meer dan 45 jaar) (2-1512)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2061-2064 2-41 p. 2061-2064 (PDF)
Banken - Kredietverlening en kredietschaarste (Financiering van de bedrijfsinvesteringen - Bijsturing van de solvabiliteitsnormen van de banken) (2-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2180 2-43 p. 2180 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1068/3
p. 1-4 2-1068/3 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
  Bespreking van het amendement
2-194
p. 69-71 2-194 p. 69-71 (PDF)
Belastingaangifte personenbelasting 2002 - Laattijdige indiening - Uitstel (2-2252)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3228 2-59 p. 3228 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3434-3435 2-61 p. 3434-3435 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3138 2-57 p. 3138 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3126-3127 2-57 p. 3126-3127 (PDF)
Belgisch leger - Nieuw tuchtreglement (Laksheid in het leger - Ingewikkeldheid van het reglement - Langdurige afwezigheid wegens ziekte - Verbod op politieke activiteit van militairen) (2-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2050-2051 2-41 p. 2050-2051 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2205-2207 2-43 p. 2205-2207 (PDF)
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen (2-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2613-2614 2-50 p. 2613-2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2960-2961 2-54 p. 2960-2961 (PDF)
Belgische gevangenissen - Springstoffen en gevaarlijke voorwerpen (2-2351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3285-3286 2-59 p. 3285-3286 (PDF)
Bijenziekte "Amerikaans vuilbroed" (2-2419)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3507-3508 2-62 p. 3507-3508 (PDF)
Brandweermannen - Opleiding - FinanciŽle middelen - Veiligheid (2-2039)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2846-2847 2-53 p. 2846-2847 (PDF)
Brandweermannen - Tekort - Maatregelen (Regionalisering) (2-2461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3574 2-64 p. 3574 (PDF)
Carjackings - Evolutie (2-1817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2565 2-49 p. 2565 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2648-2649 2-50 p. 2648-2649 (PDF)
Carjackings - Evolutie (2-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2711-2713 2-51 p. 2711-2713 (PDF)
Cel terrorismebestrijding - Informatica-uitrusting (2-2418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3463 2-62 p. 3463 (PDF)
CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging (2-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging (2-2161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3119 2-57 p. 3119 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3504-3505 2-62 p. 3504-3505 (PDF)
Computers - Belastingvrije schenking aan personeel - Werknemers die in de niet-commerciŽle sector werken (Niet belastbare voordelen in natura - Onderwijssector) (2-1460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2054 2-41 p. 2054 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2420 2-46 p. 2420 (PDF)
Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten (2-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3135 2-57 p. 3135 (PDF)
Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten (2-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Criminaliteit - Kust (Stijging - Diefstallen van en inbraken in auto's - Knokke-Heist) (2-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2107 2-42 p. 2107 (PDF)
DNA-databanken - Wet van 22 maart 1999 - Inwerkingtreding (Strafzaken - Uitvoeringsbesluiten - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie) (2-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2051-2052 2-41 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3844-3845 2-69 p. 3844-3845 (PDF)
Dancings - Brandveiligheid - Evacuatievoorzieningen (Onderzoek Test-Aankoop) (2-1458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2047 2-41 p. 2047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2523-2524 2-48 p. 2523-2524 (PDF)
De Amerikaanse wapentransporten via BelgiŽ (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1204)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De BTW-plichtigheid van de erkende vormingsinstituten voor zelfstandigen (2-222)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-40
p. 25-26 2-40 p. 25-26 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De MPA-crisis (Affaire Bioland - Verboden groeihormonen via glucosestroop in frisdrank en veevoeder) (2-1066)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 19-24 2-223 p. 19-24 (PDF)
De MPA-crisis (Affaire Bioland - Verboden groeihormonen via glucosestroop in frisdrank en veevoeder) (2-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-223
p. 19-24 2-223 p. 19-24 (PDF)
De Russische waardepapieren van vůůr 1917 (Eventuele schadeloosstelling) (2-973)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 35-37 2-275 p. 35-37 (PDF)
De aangekondigde hervormingen van de wet op de bewakingsondernemingen (Uitbreiding van de bevoegdheden - Handhaving van de openbare orde bij voetbalwedstrijden - Betaling van de kosten door de voetbalclubs) (2-896)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-243
p. 42-49 2-243 p. 42-49 (PDF)
De afslanking van de geestelijke begeleiding in het leger (2-934)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-193
p. 10-12 2-193 p. 10-12 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De belangenvermenging van de communicatieadviseur van de eerste minister, NoŽl Slangen (Aanbestedingsprocedure voor een nieuw op te richten externe overheidscommunicatiedienst - Tussenkomst van de heer Slangen in het dossier) (2-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 32-38 2-172 p. 32-38 (PDF)
De belastinginspectie in de fruitteeltsector (Zuid-Limburg - Forfaitair belastingsysteem op basis van akkoorden - Supplementaire belastingen op meeropbrengst - Hobbytelers) (2-658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 28-33 2-175 p. 28-33 (PDF)
De benoeming van de toekomstige topmanagers (Copernicus-plan - Objectieve criteria voor gedepolitiseerde benoemingen - Particulier geval) (2-851)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 17-19 2-178 p. 17-19 (PDF)
De benoemingen van toegevoegde rechters (Evaluatie van de behoeften van de dienst met het oog op de benoeming van eentalige toegevoegde substituten bij het parket bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel) (2-1049)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 80-81 2-218 p. 80-81 (PDF)
De beperkingen rond het inzetten van vrijwilligers (Toezichtsopdrachten op de openbare weg bij culturele en openluchtmanifestaties - Voetbalwet van 21 december 1998 en wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen) (2-274)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-49
p. 5-6 2-49 p. 5-6 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De bewaring van in beslag genomen goederen (Reactie op de recente beschadiging van auto's door het Brusselse gerecht in beslag genomen - Bewaarplaats van de in beslag genomen goederen - Veiligheidsmaatregelen - Eventuele gerechtelijke vervolgingen - Oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) (2-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 53-54 2-209 p. 53-54 (PDF)
De drugswet en het drugsbeleid van de regering (Begrip "problematisch drugsgebruik" - Vervaardiging, bezit en verkoop - Advies van de Verenigde Naties over wetsontwerpen [Doc. Kamer 50-1888 en 50-1889]) (2-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-249
p. 8-10 2-249 p. 8-10 (PDF)
De extra bescherming tegen terreurdaden (Vrees voor aanslagen, o.a. in geval het Iraakse conflict zou escaleren - Bewaking van de Amerikaanse ambassade in Brussel en het Shape-complex in Casteau - Andere kwetsbare punten) (2-965)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 62-64 2-271 p. 62-64 (PDF)
De fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Gedeeltelijke vernietiging van het KB van 25 maart 1999 door de Raad van State, op verzoek van de franstaligen uit de randgemeenten) (2-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 13-14 2-188 p. 13-14 (PDF)
De fiscale controle van bedrijven (Probleem in de grote agglomeraties - Personeelstekort - Verouderde informatica-apparatuur) (2-437)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 56-59 2-108 p. 56-59 (PDF)
De fiscale controle van de belastingaangifte (Percentages van de controles - Controle per arrondissement) (2-425)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-104
p. 11-13 2-104 p. 11-13 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (FinanciŽle en fiscale aspecten van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Hoorzitting met het college van procureurs-generaal - Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 2001 over de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ in 2000 - Uiteenzetting door de procureur des Konings te Brussel - Bespreking van het evaluatieverslag m.b.t. de wet van 10 juni 1998 over de telefoonaftap - Specifieke problemen) (2-425)      
  Eindverslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-284
p. 24-31 2-284 p. 24-31 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen (Herverdeling van de beschikbare middelen) (2-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 24-26 2-253 p. 24-26 (PDF)
De herschatting van de waarde van onroerende goederen van een nalatenschap (Opduiken van een nieuw testament dat de erfelijke regeling wijzigt - Dubbele inning van successierechten) (2-1001)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 28-30 2-282 p. 28-30 (PDF)
De herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel (Burgemeester van Ronse, ter dood veroordeeld na de tweede wereldoorlog) (2-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 18-22 2-104 p. 18-22 (PDF)
De huiszoekingen in verband met de georganiseerde misdaad die werden uitgevoerd op 26 maart 2003 (Operatie Veto - Veurne) (2-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 22 2-279 p. 22 (PDF)
De interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 (Niet-toepasbaarheid van het Verdrag door de Verenigde Staten - Vervoer van militair materieel met bestemming Irak via ons land) (2-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De invulling van het begrip "politieke verantwoordelijkheid" onder het paars-groene beleid (MinisteriŽle verantwoordelijkheid en ontslag van ministers - Dossier Sabena, veiling UMTS-licenties, veiligheid van de burger, hervorming van Justitie, asielbeleid, PCB-crisis en niet-functioneren van het Federaal Voedselagentschap) (2-704)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 49-54 2-184 p. 49-54 (PDF)
De juridische consistentie van zijn tuchtrechtelijke beslissing ten aanzien van de procureur des Konings te Brussel samen met een publieke veroordeling van de betrokkene (Tuchtdossier tegen de heer B. Dejemeppe n.a.v. de behandeling van het onderzoek in de zaak-BenaÔssa - Managementsfouten bij het beheer van het parket van Brussel) (2-401)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 22-26 2-81 p. 22-26 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Stemming over de geamendeerde motie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Moens en Vandenberghe
2-128
p. 45 2-128 p. 45 (PDF)
  2-128
p. 71 2-128 p. 71 (PDF)
De justitiehuizen (Copernicushervorming - Personeelswerving - Opvang van slachtoffers - Strafbemiddeling - Rol van de advocaten) (2-904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 26-31 2-248 p. 26-31 (PDF)
De maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van de 50-plussers in ons land (Studie van de Europese commissie over de afschaffing van het brugpensioen - Maatregelen om de Europese doelstelling te bereiken - Cultureel aspect van het probleem) (2-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 61-65 2-175 p. 61-65 (PDF)
De mededeling van niet-gecodeerde sociale gegevens van persoonlijke aard door de Kruispuntbank van de sociale zekerheid aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek in het kader van de algemene socio-economische enquÍte 2001 (Bedreiging voor de privacy) (2-773)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 42-45 2-201 p. 42-45 (PDF)
De mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat (Discrediteren van een [voormalig extreem-rechtse sympatisant] zangeres van de folkgroep die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurosongfestival op basis van beweerde informatie van de Staatsveiligheid, via de krant "La DerniŤre Heure") (2-1257)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 23-25 2-271 p. 23-25 (PDF)
De mogelijk strafbare actie rond eurominikits van een krant, waaraan de minister actief heeft meegewerkt (Krant La DerniŤre Heure - Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-793)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat BelgiŽ bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De moord op een agent van de federale politie in Rotselaar (Actieplan voor vormen van grote criminaliteit zoals car-jacking, home-jacking - CoŲrdinatie) (2-474)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 14-18 2-121 p. 14-18 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De nood aan gelegenheidsarbeidskrachten in de land- en tuinbouwsector (Boomkwekerijsector en groentesector in open lucht) (2-643)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-172
p. 18-20 2-172 p. 18-20 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De oorlog in Irak en de Belgische directe en indirecte steun (Amerikaans militair transport via de haven van Antwerpen - NAVO-verdragen) (2-1205)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-262
p. 6-9 2-262 p. 6-9 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De politiehervorming (Kostprijs van de hervorming voor de gemeenten - Financiering van de politiezones) (2-617)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-172
p. 52-54 2-172 p. 52-54 (PDF)
De positie van de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank (Vergoeding voor de minderheidsaandeelhouders door inruiling van aandelen voor obligaties) (2-1088)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 25-26 2-235 p. 25-26 (PDF)
De protocollaire rangorde voor het Te Deum (2-547)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 42-43 2-140 p. 42-43 (PDF)
De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot machtiging van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde (Uitbreiding van de personeelsformatie - Uitvoering van de "wet Franchimont") (2-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 23-24 2-34 p. 23-24 (PDF)
De publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op Internet (2-61)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-16
p. 12-13 2-16 p. 12-13 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten (Loonsverhogingen - Arbeidsomstandigheden - Informatica-uitrusting - Toestand van sommige gebouwen) (2-881)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 42-44 2-237 p. 42-44 (PDF)
De spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering (2-1076)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 8-12 2-231 p. 8-12 (PDF)
De technische werkgroep inzake de wapentransporten (Iraakse conflict - Bilateraal akkoord van 1971 gesloten in het kader van de NAVO : interpretatie) (2-1006)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De telefoontap (Uitbouw van een centraal tapsysteem met mogelijk dubbelgebruik door de federale politie en de Staatsveiligheid - Uitvoeringsbesluiten wet van 10 juni 1998 - Voorontwerp van wet betreffende het afluisteren van privť-communicatie en -telecommunicatie t.b.v. de inlichtingen - en veiligheidsdiensten - IndustriŽle spionage) (2-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 63-67 2-267 p. 63-67 (PDF)
De terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ (Tengevolge het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1241)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De terugvordering van de bij ABOS verduisterde gelden (Verduistering van geld met reistickets voor bursalen - Procedure in beroep - Vrijwaring van de belangen van de Schatkist) (2-1003)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 39-42 2-284 p. 39-42 (PDF)
De tewerkstelling van de oudere Belgen in ons land (Discriminatie van oudere werknemers - Handhaving van het systeem van brugpensioen - Zending van het Centrum voor gelijke kansen) (2-380)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-101
p. 7-10 2-101 p. 7-10 (PDF)
De toepassing van een bonus-malussysteem in de personenbelasting (Vergoeding voor de belastingplichtige die de wet naleeft) (2-833)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 21-23 2-216 p. 21-23 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De transporten van de NAVO via de luchthaven van Oostende (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1288)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De tweede Golfoorlog (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon" (Diplomatieke reactie van IsraŽl - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De uitspraken van de heer NoŽl Slangen, communicatieadviseur van de eerste minister, over de minister van Justitie (2-618)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 38-39 2-172 p. 38-39 (PDF)
De verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen (Voorleggen van de tekst aangenomen door de Kamer aan het Internationaal Comitť van Toezicht op Verdovende Middelen van de Verenigde Naties) (2-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 37-38 2-275 p. 37-38 (PDF)
De verklaringen van de Britse ferry-operator P&O versus verklaringen van de minister van Justitie (Dramatische gebeurtenissen in Dover : overlijden van 58 chinese verstekelingen in een vrachtwagen) (2-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 16-17 2-59 p. 16-17 (PDF)
De verklaringen van de ex-topman van De Post, de heer Rombouts, volgens wie de ministers elke strategische visie missen (Overzicht van de verschillende overheidsactiva - Overheidsbedrijven - Controle van het Parlement - Transparantie - Benoeming van onafhankelijke bestuurders - Depolitisering) (2-800)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 13-21 2-212 p. 13-21 (PDF)
De verklaringen van vice-eerste minister Vande Lanotte over "de uitbreiding van de Europese Unie" (2-865)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 33-38 2-231 p. 33-38 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-844)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De verkoop van vastgoed door de Nationale Bank van BelgiŽ (2-850)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 109-114 2-218 p. 109-114 (PDF)
De vleesheffing die werd aangekondigd door de Vlaamse minister van Landbouw (Financiering van de opslag en de verwerking van diermeel t.g.v. de BSE-kwaal - Prijsverschillen als gevolg van heffingen beperkt tot een landsdeel) (2-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-88
p. 26-28 2-88 p. 26-28 (PDF)
De wapenleveringen aan Nepal (door FN Herstal) (2-862)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 23-27 2-231 p. 23-27 (PDF)
De werking van de werkgroep "informatieflux" in het kader van de veiligheid van het zelfstandig ondernemen (Bestrijding van de misdadigheid) (2-752)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-198
p. 5-9 2-198 p. 5-9 (PDF)
De zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop (Verboden voorwerpen - Richtlijnen inzake publieke mededelingen van het parket) (2-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 16-17 2-104 p. 16-17 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Diamantsector - Controle (Legale en illťgale handel - Certificatenregeling) (2-2354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3499-3500 2-62 p. 3499-3500 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1998, begroting voor het dienstjaar 1999 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2000      
  Bespreking
   Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat
2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1999, begroting voor het dienstjaar 2000 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2001      
  Bespreking
   Budget van de Costa
2-87
p. 84 2-87 p. 84 (PDF)
   Modernisering en herstructurering van de presentatie van de werkzaamheden van de Senaat aan de media
2-87
p. 84 2-87 p. 84 (PDF)
   Parlementaire vergoeding in verhouding tot de aanwezigheid van de leden
2-87
p. 84 2-87 p. 84 (PDF)
Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen (2-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3111-3112 2-57 p. 3111-3112 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3256-3257 2-59 p. 3256-3257 (PDF)
  Bul. 2-61
p. 3402-3403 2-61 p. 3402-3403 (PDF)
Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen (2-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3538-3543 2-63 p. 3538-3543 (PDF)
Druiven - Pesticiden - Eventuele harmonisering van de wetgeving binnen de Europese Unie (2-1950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2743 2-52 p. 2743 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2875-2876 2-53 p. 2875-2876 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Vandenberghe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Elektronisch huisarrest - Criteria (2-2519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3660-3661 2-65 p. 3660-3661 (PDF)
Ethische Commissie voor de informatiediensten via telecommunicatie - Ethische code - Naleving - Controles (Probleem van de bevoegdheidsverdeling binnen de ethische commissie - Naleving van de afgesproken tarieven door de serviceproviders) (2-1852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2619-2620 2-50 p. 2619-2620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2815-2816 2-52 p. 2815-2816 (PDF)
Euro - Invoering - Aanpassing van allerlei automaten (Ter beschikking stellen van muntstukken teneinde de overgang naar de euro voor te bereiden) (2-1461)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2087-2088 2-41 p. 2087-2088 (PDF)
Euro - Prijsomzettingen - Controle (2-1467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2096 2-41 p. 2096 (PDF)
Euromunten - Aanwezigheid van nikkel (Allergische reacties) (2-2405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3451-3452 2-61 p. 3451-3452 (PDF)
Euromunten van 1 en 2 cent - Standpunt van de regering inzake het al dan niet afschaffen van deze munten (2-1980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2853-2854 2-53 p. 2853-2854 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3348-3349 2-60 p. 3348-3349 (PDF)
Europees voorzitterschap - Cultureel programma - Brochure (in het kader van het Belgisch voorzitterschap - Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2111-2112 2-42 p. 2111-2112 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Europese anti-oproerpolitie - Eventuele oprichting - Juridische basis (Geweld tijdens de G 8-top in Genua - Europese topbijeenkomsten van Gent en Laken) (2-1470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2047 2-41 p. 2047 (PDF)
Europese anti-oproerpolitie - Eventuele oprichting - Juridische basis (Geweld tijdens de G8-top in Genua - Europese topbijeenkomsten van Gent en Laken) (2-1470)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2640-2642 2-50 p. 2640-2642 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid) (2-669)      
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Eventuele kiescampagnes via SMS (Verkiezingsuitgaven - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (2-1219)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-265
p. 33-34 2-265 p. 33-34 (PDF)
Financiering van het onderwijs - Herfinanciering van het Franstalig onderwijs      
  Persoonlijk feit van de heer Vandenberghe
2-7
p. 36 2-7 p. 36 (PDF)
  2-7
p. 36-37 2-7 p. 36-37 (PDF)
Gedetineerden - Algemene gezondheidstoestand (Bestrijding van infectieziekten in de gevangenissen) (2-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
Gekkekoeienziekte - Epidemie - Diermeel (Gesjoemel met diermeel - Absoluut verbod - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob) (2-1505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2106-2107 2-42 p. 2106-2107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2195-2196 2-43 p. 2195-2196 (PDF)
Geluidshinder - Discotheken - Gezondheidsrisico (Vermindering gehoorscherpte - Onderzoek Test-Aankoop) (2-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2066-2067 2-41 p. 2066-2067 (PDF)
Geluidshinder - Discotheken - Gezondheidsrisico's (Vermindering gehoorscherpte - Onderzoek Test-Aankoop) (2-1474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2578-2579 2-49 p. 2578-2579 (PDF)
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Wachttijden (2-2349)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3447-3448 2-61 p. 3447-3448 (PDF)
Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Onverzekerbare bestuurders (2-1590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2248 2-44 p. 2248 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2340-2341 2-45 p. 2340-2341 (PDF)
Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Onverzekerbare bestuurders (2-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374-2375 2-46 p. 2374-2375 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3337 2-60 p. 3337 (PDF)
Geneesheren - Aansprakelijkheid wegens medische fout (2-2435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768 2-67 p. 3768 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Laag verbruik in BelgiŽ (2-2165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3133-3134 2-57 p. 3133-3134 (PDF)
Gerechtelijk verlof - Conclusietermijnen - Toepassing van art. 747, ß 2, Gerechtelijk Wetboek (2-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-60
p. 3315-3316 2-60 p. 3315-3316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3544-3546 2-63 p. 3544-3546 (PDF)
Gevangenissen - Medisch centrum - Ingrepen (2-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4131-4133 2-73 p. 4131-4133 (PDF)
Gevangenissen - Voetbal (Ontsnapping van een gevangene - Veiligheidsmaatregelen - Andere sporten) (2-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3478-3479 2-62 p. 3478-3479 (PDF)
Hanengevechten - Toestand in BelgiŽ - Overtredingen - Controles (2-1813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2577-2578 2-49 p. 2577-2578 (PDF)
Hanengevechten - Toestand in BelgiŽ - Overtredingen - Controles (2-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898 2-53 p. 2898 (PDF)
Hartdefibrilator - Aanwezigheid op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen (2-1900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2779-2780 2-52 p. 2779-2780 (PDF)
Hartdefibrilator - Aanwezigheid op druk bezochte plaatsen en in openbare gebouwen (2-1901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2752-2753 2-52 p. 2752-2753 (PDF)
Hersenvliesontsteking - Verspreiding (Gevallen van het type C - Uitsplitsing per provincie - Inenting) (2-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2121-2125 2-42 p. 2121-2125 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Amendement nr 3 van de heer Vandenberghe
2-697/2
p. 2 2-697/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Vandenberghe
2-697/3
p. 2 2-697/3 p. 2 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Amendementen nrs 6 tot 8 van de heer Vandenberghe c.s.
2-657/2
p. 4-7 2-657/2 p. 4-7 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-657/5
p. 1 2-657/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-657/6
p. 1-2 2-657/6 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
  Bespreking van het enig artikel
2-103
p. 59-60 2-103 p. 59-60 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 20 van de heer Vandenberghe
2-465/3
p. 7 2-465/3 p. 7 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren (2-21)      
  Amendement nr 4 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
2-21/3
p. 2-3 2-21/3 p. 2-3 (PDF)
Het "Te Deum" (n.a.v. het feest van de Dynastie- Hervorming) (2-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-78
p. 13-15 2-78 p. 13-15 (PDF)
Het Europees aanhoudingsmandaat (Uitvoering van het kaderbesluit - Rol van het Parlement - Dubbele incriminatie - Uitzonderlijke regeling voor de politieke misdrijven) (2-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 56-58 2-208 p. 56-58 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
2-92
p. 57-58 2-92 p. 57-58 (PDF)
  2-92
p. 81-82 2-92 p. 81-82 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
2-92
p. 57-58 2-92 p. 57-58 (PDF)
  2-92
p. 81-82 2-92 p. 81-82 (PDF)
Het beslag door onderzoekrechters op medische dossiers (2-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 23-25 2-46 p. 23-25 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het exotisch vlees (Vlees afkomstig van uitheemse diersoorten, o.m. kangoeroe, hert, bison, struisvogel - Garanties inzake volksgezondheid - Bestrijding van BSE) (2-379)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-101
p. 4-6 2-101 p. 4-6 (PDF)
Het feit dat de minister een eurominikit aanbiedt aan honderd lezers van de krant La DerniŤre Heure (Informatiecampagne versus persoonlijke publiciteitscampagne) (2-791)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Trekt zijn vraag in, gezien de minister van FinanciŽn niet aanwezig is
2-164
p. 28-30 2-164 p. 28-30 (PDF)
Het gebruik van het Belgische grondgebied en luchtruim door de strijdkrachten die betrokken zijn bij de oorlog in Irak (Interpretatie van het akkoord van 1971 gesloten in het kader van de NAVO - Medeplichtigheid aan de oorlog) (2-1000)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
Het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving (Schorsing van de bepalingen van de nieuwe kieswet van 13 december 2002 betreffende de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven) (2-1267)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 10-11 2-273 p. 10-11 (PDF)
Het gewapende conflict in Irak (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1284)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het moslimfundamentalisme in BelgiŽ (Middelen van de Veiligheid van de Staat teneinde islamitische netwerken te detecteren) (2-924)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 34-37 2-251 p. 34-37 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-100
p. 67-74 2-100 p. 67-74 (PDF)
Het ontbreken van middelen om het plan tegen BTW-carrousels uit te voeren (en de minerale oliefraude) (2-548)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 52-54 2-140 p. 52-54 (PDF)
Het ontslag van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid (Middelen ter beschikking van de Staatsveiligheid - Management - Telefoontap - Audit) (2-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 8-10 2-209 p. 8-10 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het plotselinge ontslag van de heer Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, en het beweerde misbruik door de CVP-oppositie (Betichting door het Zwitserse gerecht wegens oplichting en misbruik van vertrouwen - Houding van de regering - Politiek misbruik van de CVP) (2-343)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-70
p. 4-8 2-70 p. 4-8 (PDF)
Het samenwerkingsfederalisme (Verschil tussen het samenwerkingsfederalisme en het confederalisme - Welk lot is Brussel beschoren ?) (2-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-88
p. 28-34 2-88 p. 28-34 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het stijgend aantal niet-verzekerde chauffeurs en de vermoedelijke stijging van het aantal vluchtmisdrijven (2-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 23-25 2-168 p. 23-25 (PDF)
Het stilleggen van de bouwwerken voor de nieuwe jeugdgevangenis te Everberg (Kortenberg) (2-963)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-201
p. 22-23 2-201 p. 22-23 (PDF)
Het superdividend dat de regering wegtrekt uit de NV Belgacom (2-897)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-247
p. 76-80 2-247 p. 76-80 (PDF)
Het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden (2-916)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 41-45 2-249 p. 41-45 (PDF)
Het toenemend aantal niet verzekerde chauffeurs (Te nemen maatregelen - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst [doc. 2-427] - Andere maatregelen) (2-801)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-212
p. 41-43 2-212 p. 41-43 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het verlenen van "speciale opdrachten" aan leden van het federaal parlement (Zowel in het kader van de Afrikaanse politiek, als in het kader van het Europees voorzitterschap) (2-664)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-128
p. 9-11 2-128 p. 9-11 (PDF)
Het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap (2-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-141
p. 43-45 2-141 p. 43-45 (PDF)
Het voorkooprecht van de pachter bij aankoop in der minne door de overheid (Interpretatie van het begrip "algemeen belang") (2-520)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-98
p. 24-25 2-98 p. 24-25 (PDF)
Het voorstel van een lid van de Vlaamse Regering tot het invoeren van een bonus-malussysteem bij het naleven van de verkeerswetgeving (Toepassing van een bonus-malussysteem op de verkeersbelasting - Diverse gevolgen) (2-832)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-215
p. 26-29 2-215 p. 26-29 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het wettelijk arsenaal om de Arabisch-Europese Liga en de controles van politiepatrouilles die door deze organisatie worden verricht te verbieden (Dossier van Abou Jahjah - Wet op de privť-milities - Wet op het Comitť P) (2-1159)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-249
p. 6-8 2-249 p. 6-8 (PDF)
Homejackings - Maatregelen (2-1985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2845-2846 2-53 p. 2845-2846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3328-3330 2-60 p. 3328-3330 (PDF)
Homejackings - Maatregelen (2-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2899-2901 2-53 p. 2899-2901 (PDF)
Horeca - Brandveiligheid - Inspecties - Rondzendbrief (2-2206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153-3154 2-58 p. 3153-3154 (PDF)
Horizon 2005 (Aanleg van nieuwe lijnen tussen Leuven en Brussel-Noord - Nieuw HST-station Schaarbeek) (2-641)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-172
p. 54-56 2-172 p. 54-56 (PDF)
Hoven en rechtbanken - Tekort aan magistraten te Antwerpen (Werving - Rechtbank van eerste aanleg en parket) (2-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2175 2-43 p. 2175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2328-2329 2-45 p. 2328-2329 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Hypotheekkantoor te Leuven - Werking ( Afleveren van getuigschriften - Doorhalingen - Provisies) (2-202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 239-240 2-7 p. 239-240 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 545-546 2-12 p. 545-546 (PDF)
Internationale rijbewijzen - Verkoop in BelgiŽ (door Amerikaanse bedrijfjes - Fraude - Gerechtelijke vervolgingen) (2-2609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3833 2-69 p. 3833 (PDF)
Kinkhoest - Evolutie - Aanpak (Mortaliteit - Risico van epidemie) (2-2552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-66
p. 3726-3728 2-66 p. 3726-3728 (PDF)
Koninklijke familie - Verklaringen van de woordvoerder van de Minister omtrent de zwangerschap van prinses Mathilde (Wettelijke situatie van eerstgeborenen i.g.v. een tweeling) (2-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2146 2-42 p. 2146 (PDF)
Late verzending van de oproepingen voor een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 8 2-105 p. 8 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 11 2-105 p. 11 (PDF)
Leger - Gepensioneerde militairen - Vakantiegeld (2-2416)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3426 2-61 p. 3426 (PDF)
Leger - Gepensioneerde militairen - Vakantiegeld (2-2417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3421 2-61 p. 3421 (PDF)
Leuvense hulpgevangenis - Recente ontsnappingen (2-2348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3284-3285 2-59 p. 3284-3285 (PDF)
Listeriabacterie - Verslag van het Instituut voor Veterinaire Keuring (Omzetting van de Europese beschikking 2001/471/CE) (2-1837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2631-2632 2-50 p. 2631-2632 (PDF)
Lokale politie - Teambuilding (Versterking van het groepsgevoel) (2-2755)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3957 2-71 p. 3957 (PDF)
Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen (2-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223 2-59 p. 3223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3344-3346 2-60 p. 3344-3346 (PDF)
Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen (2-2243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3438-3440 2-61 p. 3438-3440 (PDF)
Milieuduurzaamheid - Internationale rangschikking van BelgiŽ (2-1879)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2693-2696 2-51 p. 2693-2696 (PDF)
Minderjarigen - Gesloten instellingen (Nieuwe gesloten instellingen - Overleg met de gemeenschappen - Instellingen voor jongeren met drugsproblemen - Psychiatrische patienten) (2-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2078-2080 2-41 p. 2078-2080 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3239 2-59 p. 3239 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2292)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3217 2-59 p. 3217 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2293)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218 2-59 p. 3218 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2294)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218 2-59 p. 3218 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3317 2-60 p. 3317 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2295)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3219 2-59 p. 3219 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3323 2-60 p. 3323 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Voorlopig antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-59
p. 3235 2-59 p. 3235 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3356-3357 2-60 p. 3356-3357 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3472-3473 2-62 p. 3472-3473 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3221 2-59 p. 3221 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3317 2-60 p. 3317 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3416-3417 2-61 p. 3416-3417 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3273-3274 2-59 p. 3273-3274 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223 2-59 p. 3223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3334-3335 2-60 p. 3334-3335 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3231 2-59 p. 3231 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3499 2-62 p. 3499 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3232 2-59 p. 3232 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3932-3934 2-70 p. 3932-3934 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3233 2-59 p. 3233 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3442-3444 2-61 p. 3442-3444 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3233 2-59 p. 3233 (PDF)
Mobiel bellen achter het stuur - Vervolging (2-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3655-3660 2-65 p. 3655-3660 (PDF)
Mobiel bellen achter het stuur - Vervolging (GSM) (2-2342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3600 2-64 p. 3600 (PDF)
Muurwinkels - Alcoholische dranken - Jongeren (Verbod tot het verstrekken of verkopen van alcoholische dranken aan jongeren) (2-1475)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2067 2-41 p. 2067 (PDF)
Muurwinkels - Alcoholische dranken - Jongeren (Verbod tot het verstrekken of verkopen van alcoholische dranken aan jongeren) (2-1476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2052-2053 2-41 p. 2052-2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2530-2531 2-48 p. 2530-2531 (PDF)
NMBS - Geweld tegenover treinreizigers (2-2414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3461-3462 2-62 p. 3461-3462 (PDF)
NMBS - Geweld tegenover treinreizigers (2-2415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3463 2-62 p. 3463 (PDF)
Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging (2-2195)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3153 2-58 p. 3153 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3407-3408 2-61 p. 3407-3408 (PDF)
Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging (2-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155 2-58 p. 3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3704-3713 2-66 p. 3704-3713 (PDF)
Natuurrampen - Regeling (Verplichte uitbreiding van de brandpolis voor overstromingen en aardbevingen - Advies van de gewesten) (2-1464)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2055 2-41 p. 2055 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2285-2286 2-44 p. 2285-2286 (PDF)
Nieuw ondernemerschap in BelgiŽ - Zwakke positie - Aanmoediging (2-2124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3045 2-56 p. 3045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3138-3139 2-57 p. 3138-3139 (PDF)
Nieuwe asielprocedure - Stand van zaken (2-1489)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2039-2040 2-41 p. 2039-2040 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2193 2-43 p. 2193 (PDF)
Nieuwe asielprocedure - Stand van zaken (2-1490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2048 2-41 p. 2048 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3000-3001 2-55 p. 3000-3001 (PDF)
Nissan Primera - Cruisecontrol - Elektronische afstandhouder - Problemen bij het vaststellen van snelheidsovertredingen (2-2208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3152-3153 2-58 p. 3152-3153 (PDF)
Nissan Primera - Cruisecontrol - Elektronische afstandhouder - Problemen bij het vaststellen van snelheidsovertredingen (2-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155 2-58 p. 3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3426-3427 2-61 p. 3426-3427 (PDF)
Omschakeling naar de euro - Dubbele prijsaanduiding - Informatie (Voorlichting van de consument - Onderzoek van Test-Aankoop) (2-1495)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2056 2-41 p. 2056 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2339-2340 2-45 p. 2339-2340 (PDF)
Ondergekapitaliseerde vennootschappen - Ontbinding (2-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3318 2-60 p. 3318 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  Niet-naleving van art. 67, ß 2, van de Grondwet, luidens hetwelk ťťn van de Nederlandstalige senatoren zijn domicilie in Brussel-Hoofdstad moet hebben
2-3
p. 5-7 2-3 p. 5-7 (PDF)
Onleesbare, foute of ontbrekende nummerplaten - Overtredingen - Processen-verbaal (2-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3110-3111 2-57 p. 3110-3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3254-3255 2-59 p. 3254-3255 (PDF)
Onleesbare, foute of ontbrekende nummerplaten - Overtredingen - Processen-verbaal (2-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4092-4127 2-73 p. 4092-4127 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Amendement nr 142 van de heer Vandenberghe
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/5
p. 21-24 2-709/5 p. 21-24 (PDF)
   Schending art. 162 van de Grondwet niet vatbaar voor herziening - Advies van de Raad van State
2-709/5
p. 21-24 2-709/5 p. 21-24 (PDF)
  Amendement nr 149 van de heer Vandenberghe c.s.
   Regionalisering van de kerkfabrieken
2-709/5
p. 27-31 2-709/5 p. 27-31 (PDF)
   Regionalisering van de provincie- en gemeentewetten
2-709/5
p. 27-31 2-709/5 p. 27-31 (PDF)
  Amendement nr 226 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Administratief toezicht op de gemeenten met bijzonder taalstatuut
2-709/10
p. 45-46 2-709/10 p. 45-46 (PDF)
  Amendement nr 169 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Schending art. 162 van de Grondwet niet vatbaar voor herziening - Advies van de Raad van State
2-709/10
p. 1-3 2-709/10 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 170 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Hervorming van de Belgische Staat
2-709/10
p. 4-5 2-709/10 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 171 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheidsoverdracht inzake zeevisserij
2-709/10
p. 5-6 2-709/10 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 173 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overheveling van de uitoefening van de geneeskunde en de paramedische beroepen naar de Gemeenschappen
2-709/10
p. 9 2-709/10 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 174 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overheveling van het beleid inzake profylaxis naar de Gemeenschappen
2-709/10
p. 9 2-709/10 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 175 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overheveling van de dringende geneeskundige hulpverlening naar de Gemeenschappen
2-709/10
p. 10 2-709/10 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 176 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Uitbouw voor een meer coherent beleid inzake OCMW's
2-709/10
p. 10-11 2-709/10 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 177 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Vervanging van het woord "inwijkeling" door "migrant"
2-709/10
p. 11-12 2-709/10 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 178 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overheveling van de bevoegdheden inzake de ondergeschikte besturen en de provincie- en gemeentewet naar de gemeenschappen i.p.v. naar de gewesten
2-709/10
p. 12-15 2-709/10 p. 12-15 (PDF)
  Amendement nr 179 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Reglementering inzake bosbouwkundig teeltmateriaal
2-709/10
p. 15 2-709/10 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 181 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Regionalisering van het landbouwbeleid
2-709/10
p. 16 2-709/10 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 183 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Inkomensvervangende maatregelen bij vervroegde uittreding van oudere landbouwers
2-709/10
p. 17-18 2-709/10 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 188 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheid inzake dierenwelzijn
2-709/10
p. 21 2-709/10 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 193 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bepaling van de dagprijzen in de rusthuizen en serviceflatgebouwen - Bevoegdheidsoverdracht
2-709/10
p. 23-24 2-709/10 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 194 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheidsoverdracht inzake toezicht op de openbare gasdistributie
2-709/10
p. 24 2-709/10 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 195 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheidsoverdracht inzake geologisch onderzoek en afbakening van het continentaal plat
2-709/10
p. 24-25 2-709/10 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 196 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheidsoverdracht inzake toezicht over boven- en ondergrondse opslag van aardgas
2-709/10
p. 25 2-709/10 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 203 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheid inzake pensioen van ambtenaren en mandatarissen van de lokale overheden
2-709/10
p. 31-32 2-709/10 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 205 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Beginsel van de gemeentelijke autonomie
2-709/10
p. 32-33 2-709/10 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 206 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Benoeming van de gouverneur en vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad, de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de arrondissementscommissarissen en adjunct-arrondissementscommissarissen
2-709/10
p. 33 2-709/10 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 207 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging van de grenzen van de gemeenten met bijzonder taalstatuut
2-709/10
p. 33 2-709/10 p. 33 (PDF)
  Amendement nr 208 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overheveling van de verkiezing van de binnengemeentelijke organen
2-709/10
p. 33-34 2-709/10 p. 33-34 (PDF)
  Amendement nr 210 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Tuchtstelsel voor de burgemeesters
2-709/10
p. 35 2-709/10 p. 35 (PDF)
  Amendement nr 211 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Gewestelijke bevoegdheid voor de begraafplaatsen en lijkbezorging
2-709/10
p. 35-36 2-709/10 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 213 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheidsoverdracht inzake telecommunicatie
2-709/10
p. 36-37 2-709/10 p. 36-37 (PDF)
  Amendement nr 214 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Aanwending van werkloosheidsuitkeringen voor werkervaringsprojecten
2-709/10
p. 37 2-709/10 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 215 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Betere vrachtverdeling en promotie van de binnenvaart middels een eigen exploitatievergunningsbeleid voor de gewesten
2-709/10
p. 37-38 2-709/10 p. 37-38 (PDF)
  Amendement nr 216 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Uitvaardiging van aanvullende regels voor verkeers- en mobiliteitsproblematiek
2-709/10
p. 38 2-709/10 p. 38 (PDF)
  Amendement nr 217 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Vertegenwoordiging van BelgiŽ in de EU-ministerraad inzake landbouwbeleid
2-709/10
p. 38-39 2-709/10 p. 38-39 (PDF)
  Amendement nr 218 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overleg m.b.t. de planning, de functionaliteit en de comptabiliteit van de autosnelwegen- en waterwegennet
2-709/10
p. 39 2-709/10 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 219 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Organisatie van alle vervoersmodi, met inbegrip van het openbaar vervoer
2-709/10
p. 39-40 2-709/10 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 220 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Betrokkenheid van de gewesten bij het tewerkstellingsbeleid en de aanpak van de werkloosheid
2-709/10
p. 40 2-709/10 p. 40 (PDF)
  Amendement nr 221 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Betrokkenheid van de gewesten bij het reglementerend optreden van de federale overheid betreffende de tewerkstelling van de buitenlandse arbeidskrachten
2-709/10
p. 40-41 2-709/10 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 222 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Defederalisering van het wetenschaps- en technologiebeleid zowel in bevoegdheden als in middelen
2-709/10
p. 41-43 2-709/10 p. 41-43 (PDF)
  Amendement nr 223 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
2-709/10
p. 43-44 2-709/10 p. 43-44 (PDF)
  Amendement nr 224 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Oprichting van een bijzondere werkgroep belast met het opstellen van een lijst van exclusieve bevoegheid van gemeenschappen en gewesten inzake ontwikkelingssamenwerking
2-709/10
p. 44 2-709/10 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 227 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Administratief toezicht in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-709/10
p. 46 2-709/10 p. 46 (PDF)
  Amendement nr 230 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Beperkingen opgelegd aan de gewesten bij de organisatie van hun bestuur
2-709/10
p. 48-49 2-709/10 p. 48-49 (PDF)
  Amendement nr 232 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Begrenzing van de door de Grondwet aan de federale wetgever voorbehouden aangelegenheden door het woord "wet" te gebruiken
2-709/10
p. 50 2-709/10 p. 50 (PDF)
  Amendement nr 233 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Aanneming met een bijzondere meerderheid van de decreten en ordonnanties die tot gevolg hebben de evenredigheid te verminderen tussen de zetelverdeling en de verdeling der stemmen
2-709/10
p. 51 2-709/10 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 235 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Regionalisering van de bevoegdheid inzake begraafplaatsen
2-709/10
p. 52 2-709/10 p. 52 (PDF)
  Amendement nr 236 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Regionalisering van de bevoegdheid inzake kerkfabrieken en gelijkgestelde instellingen
2-709/10
p. 52 2-709/10 p. 52 (PDF)
  Amendement nr 237 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overdracht van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Meise)
2-709/10
p. 52 2-709/10 p. 52 (PDF)
  Amendement nr 239 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Vertegenwoordiging van de Nederlandse en Franse taalgroep in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Verhoging van het aantal mandatarissen
2-709/10
p. 53 2-709/10 p. 53 (PDF)
  Amendement nr 249 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Waarborg voor de Brusselse Vlamingen in de Brusselse instellingen
2-709/10
p. 56-58 2-709/10 p. 56-58 (PDF)
  Amendementen nrs 142 en 149 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-709/10
p. 1 2-709/10 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 172 en 212 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Uitbouwen van homogene bevoegdheidspakketten inzake gezondheidszorg
2-709/10
p. 6-8 2-709/10 p. 6-8 (PDF)
  2-709/10
p. 36 2-709/10 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 180, 182, 192 en 193 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Prijs- en inkomensbeleid inzake landbouw
2-709/10
p. 15-16 2-709/10 p. 15-16 (PDF)
  2-709/10
p. 16-17 2-709/10 p. 16-17 (PDF)
  2-709/10
p. 23-24 2-709/10 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 184 tot 187 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Opdracht van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
2-709/10
p. 18-21 2-709/10 p. 18-21 (PDF)
  Amendementen nrs 189 tot 191 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Regionalisering van de buitenlandse handel
2-709/10
p. 22-23 2-709/10 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 197 tot 202, 209 en 225 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Schrapping van de verwijzing naar de pacificatiewet als dusdanig - Duidelijker omschrijving van de bevoegdheidsverdeling
2-709/10
p. 25-31 2-709/10 p. 25-31 (PDF)
  2-709/10
p. 34-35 2-709/10 p. 34-35 (PDF)
  2-709/10
p. 44-45 2-709/10 p. 44-45 (PDF)
  Amendementen nrs 204 en 249 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bevoegdheid inzake de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet
2-709/10
p. 32 2-709/10 p. 32 (PDF)
  2-709/10
p. 56-58 2-709/10 p. 56-58 (PDF)
  Amendementen nrs 228 en 229 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Administratief toezicht op de gemeenten van het Duitse taalgebied
2-709/10
p. 46-48 2-709/10 p. 46-48 (PDF)
  Amendementen nrs 231 en 238 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Nieuwe vorm van beroep tot schorsing ten einde de bescherming van de minderheden te verzekeren
2-709/10
p. 49-50 2-709/10 p. 49-50 (PDF)
  2-709/10
p. 53 2-709/10 p. 53 (PDF)
  Amendementen nrs 234 en 240 tot 243 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Controle op de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen
2-709/10
p. 51 2-709/10 p. 51 (PDF)
  2-709/10
p. 53-54 2-709/10 p. 53-54 (PDF)
  Amendementen nrs 244 tot 246 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Aanwijzing van ministers en gewestelijke staatssecretarissen
2-709/10
p. 54-55 2-709/10 p. 54-55 (PDF)
  Amendementen nrs 247 en 248 van de heer Vandenberghe c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
2-709/10
p. 55 2-709/10 p. 55 (PDF)
  Algemene bespreking
   Advies van de Raad van State - Bezwaren over de ongrondwettigheid van sommige Brusselse amendementen
2-115
p. 34-36 2-115 p. 34-36 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-115
p. 37-38 2-115 p. 37-38 (PDF)
   Schending art. 162 Grondwet niet voor herziening vatbaar - Advies Raad van State
2-115
p. 34-36 2-115 p. 34-36 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 86-87 2-116 p. 86-87 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen : gemeenschapsbelastingen
2-777/2
p. 1 2-777/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Financiering van de gewesten
2-777/2
p. 6-7 2-777/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Leningen van de Franse Gemeenschapscommissie
2-777/2
p. 8 2-777/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Bijkomende financiŽle middelen voor de Vlaamse en Franse Gemeenschapscommissie
2-777/2
p. 9 2-777/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 27 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Inwerkingtreding
2-777/2
p. 13 2-777/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 2 2-777/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de vennootschapsbelasting
2-777/2
p. 4 2-777/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting : belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen - Advies van het Rekenhof
2-777/2
p. 6 2-777/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 18 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Financiering van de gemeenschappen
2-777/2
p. 7 2-777/2 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 20 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Financiering van de gemeenschappen - Dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld
2-777/2
p. 7-8 2-777/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 4 tot 6 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 2 2-777/2 p. 2 (PDF)
  2-777/2
p. 2-3 2-777/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Bijkomende financiŽle middelen voor Brusselse gemeenten met een Vlaamse schepen of OCMW-voorzitter
2-777/2
p. 9-10 2-777/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Fiscale bevoegdheden van de gewesten : gewestbelastingen
2-777/2
p. 10-13 2-777/2 p. 10-13 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8, 10 tot 12 van de heren Vandenberghe en Caluwť
   Autonomie van de gewesten t.a.v. de personenbelasting - Belastingverminderingen en -vermeerderingen, opcentiemen en kortingen
2-777/2
p. 3-4 2-777/2 p. 3-4 (PDF)
  2-777/2
p. 4-6 2-777/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 27 van de heren Vandenberghe en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-777/5
p. 1-4 2-777/5 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Financiering van gemeenschappen en gewesten
2-130
p. 23-24 2-130 p. 23-24 (PDF)
   Oppositie van de CVP tegen het wetsontwerp
2-130
p. 22-25 2-130 p. 22-25 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Verruiming van de vernietigingsbevoegdheid van het Hof inzake toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan de rechten en vrijheden opgenomen in Titel II en aan artt. 172 [gelijkheid inzake belastingen] en 191 [vreemdeling] van de Grondwet - Annulatieberoep door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en door particulieren - PrejudiciŽle vragen - Instemmingsacte bij een constituerend EU-verdrag en het EVRM - [Verhoging van het aantal referendarissen] [Procedure]) (Zie ook doc. 2-575) (2-897)      
  Amendementen nrs 43 tot 48 van de heer Vandenberghe
2-897/4
p. 10-12 2-897/4 p. 10-12 (PDF)
  Amendementen nrs 53 en 54 van de heer Vandenberghe
2-897/5
p. 4-5 2-897/5 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-236
p. 10-27 2-236 p. 10-27 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (zie ook doc. Senaat 2-680) (2-679)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/2
p. 12 2-1248/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/2
p. 2 2-1248/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 26 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Overdracht van gebouwen
2-1248/2
p. 2-12 2-1248/2 p. 2-12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 209 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Buitenlands beleid jegens Irak
2-1248/8
p. 2 2-1248/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 210 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Gebruik van de Engelse taal in de Koninklijke militaire school - Rekruteringsbeleid bij het leger
2-1248/8
p. 2 2-1248/8 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 216 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Syndicale afgevaardigden bij het leger
2-1248/8
p. 3 2-1248/8 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 217 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging wet van 20 mei 1994 : gewaarborgde jaarbezoldiging in het leger
2-1248/8
p. 4 2-1248/8 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 225 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Tax Shelter (Fiscale aftrekbaarheid van de vennooschapswinsten geÔnvesteerd in audiovisuele werken)
2-1248/8
p. 6-7 2-1248/8 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 228 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bedrijfskapitaal van de vzw Sociale Dienst van het ministerie van Economische Zaken
2-1248/8
p. 8 2-1248/8 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 229 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Postzegels zonder faciale waarde
2-1248/8
p. 8 2-1248/8 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 230 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijzigingen wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : elektronische aangetekende zendingen
2-1248/8
p. 8 2-1248/8 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 231 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Mogelijkheid voor BIAC om terreinen van Brussel-Nationaal luchthaven te kopen
2-1248/8
p. 8-9 2-1248/8 p. 8-9 (PDF)
  Amendement nr 232 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen : bevoegdheidsmachtiging van ambtenaren
2-1248/8
p. 9 2-1248/8 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 233 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijzigingen wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : naleving van de Etische Code door informatiedienstenverleners via Internet
2-1248/8
p. 9-10 2-1248/8 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 253 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijzigingen wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven : bestuursorganen
2-1248/8
p. 18 2-1248/8 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 265 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging KB van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-1248/8
p. 21 2-1248/8 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 266 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/8
p. 22 2-1248/8 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 267 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Ontvangsten van het Fonds voor beveiliging tegen brand en ontploffing
2-1248/8
p. 22 2-1248/8 p. 22 (PDF)
  Amendement nr 296 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/8
p. 39 2-1248/8 p. 39 (PDF)
  Amendementen nrs 211 tot 215 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wet van 16 maart 1954 : nieuwe benaming van de CDSCA en wet van 10 april 1973 : nieuwe taak van de CDSCA
2-1248/8
p. 2-3 2-1248/8 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 218 en 219 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Prestaties van het leger ten voordele van derden
2-1248/8
p. 4 2-1248/8 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 221 tot 224 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Zeescheepvaart (Winst aan de hand van de tonnage - Bijzonder keuzestelsel van afschrijvingen - Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen - Investeringsaftrek - Winst op basis van de tonnage uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden - Vermindering van het registratierecht op vestiging van hypotheek op zee- en binnenschepen)
2-1248/8
p. 5-6 2-1248/8 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 226 en 227 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijzigingen BTW-wetboek : gebouwen en met de grond verbonden bouwwerken
2-1248/8
p. 7 2-1248/8 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 234 tot 252 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Spoorvervoer - Machtiging van de Koning tot omzetting van Europese richtlijnen 2001/12, 13 en 14 met betrekking tot de spoorwegen - Bestuursorganen van de NMBS
2-1248/8
p. 10-18 2-1248/8 p. 10-18 (PDF)
  Amendementen nrs 254 en 255 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de handel in vis, gevogelte, konijnen en wild : erkenningsvoorwaarden van de inrichtingen ; controlerechten
2-1248/8
p. 18-19 2-1248/8 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 256 tot 260 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijzigingen KB van 28 september 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring : aanpassing van het bedrag van de controlerechten
2-1248/8
p. 19-20 2-1248/8 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 261 tot 264 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Wijziging vreemdelingenwet van 15 december 1980 : beslaglegging op woningen ter beschikking gesteld van kwetsbare vreemdelingen
2-1248/8
p. 20-21 2-1248/8 p. 20-21 (PDF)
  Amendementen nrs 268 tot 295 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Overdracht van gebouwen
2-1248/8
p. 22-39 2-1248/8 p. 22-39 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Karteldemocratie
2-223
p. 40-41 2-223 p. 40-41 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-223
p. 38-41 2-223 p. 38-41 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Economisch beleid
2-226
p. 24-26 2-226 p. 24-26 (PDF)
   Politiehervorming - Hervorming op het terrein - Financiering - Politieke geloofwaardigheid
2-226
p. 49-51 2-226 p. 49-51 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-226
p. 37-39 2-226 p. 37-39 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen : tewerkstelling van vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitvoering sociale akkoorden in gezondheidssector
2-600/2
p. 6-7 2-600/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Geneesmiddelenbeleid : wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994; generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 7 2-600/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : lijst van mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard
2-600/2
p. 7-8 2-600/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/2
p. 8 2-600/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Vandenberghe
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 10 2-600/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 21 van de heer Vandenberghe
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 11 2-600/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Vandenberghe
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-600/2
p. 16-17 2-600/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijzondere accijns op LPG (Bevordering van LPG als motorbrandstof)
2-600/2
p. 20-22 2-600/2 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heer Vandenberghe
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/2
p. 24 2-600/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Vandenberghe
   Mobiele telecommunicatie (UMTS - GSM) : gezondheidsnormen; stralingsnormen
2-600/2
p. 26 2-600/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heer Vandenberghe
   Nationale Loterij : verhoging van de monopolierente
2-600/2
p. 26 2-600/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Vandenberghe
   Nationale Loterij : winstverdeling
2-600/2
p. 26-27 2-600/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 52 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Financiering van het HST-project
2-600/2
p. 27 2-600/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 56 van de heer Vandenberghe
   Dragen door de Nationale Bank van kosten eigen aan de overgang naar de chartale euro
2-600/2
p. 29 2-600/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciŽle sector : uitbreiding van het interdepartementaal begrotingsfonds; vreemdelingen
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van de heer Vandenberghe
   Uitvoering sociale akkoorden in gezondheidssector
2-600/2
p. 6 2-600/2 p. 6 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de heer Vandenberghe
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/2
p. 11-12 2-600/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendementen nrs 24 tot 27 van de heer Vandenberghe
   Aanvraag tot naturalisatie : termijnen
2-600/2
p. 12-14 2-600/2 p. 12-14 (PDF)
  Amendementen nrs 28 en 29 van de heer Vandenberghe
   Naturalisatievoorwaarden : verblijfstermijn
2-600/2
p. 15-16 2-600/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 44 tot 48 van de heer Vandenberghe
   Gedeeld gebruik van antennesites (Mobiele telecommunicatie van de derde generatie - GSM)
2-600/2
p. 23-24 2-600/2 p. 23-24 (PDF)
  2-600/2
p. 24-26 2-600/2 p. 24-26 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding +1,+2,+3-plan tot vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 3-4 2-600/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 53 tot 55 van de heer Vandenberghe
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001; toegang tot gegevens
2-600/2
p. 27-29 2-600/2 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nr 52 van de heren Caluwť en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12, 20 tot 30, 42 tot 49, 51 en 53 tot 56 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 10, 13 tot 16 en 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 108 van de heer Vandenberghe ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   Directe en indirecte bilaterale samenwerking
2-600/9
p. 3 2-600/9 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Asielbeleid
2-85
p. 7-9 2-85 p. 7-9 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-85
p. 8 2-85 p. 8 (PDF)
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-85
p. 9 2-85 p. 9 (PDF)
   Techniek van programmawetten
2-85
p. 5-7 2-85 p. 5-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
2-85
p. 56-58 2-85 p. 56-58 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Aanwezigheid van ministers in het halfrond
2-86
p. 12 2-86 p. 12 (PDF)
   Bescherming persoonlijke levenssfeer sinds de ontwikkeling van de informatica
2-86
p. 12-13 2-86 p. 12-13 (PDF)
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-86
p. 13-15 2-86 p. 13-15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-86
p. 21-29 2-86 p. 21-29 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
   Asielcentra
2-87
p. 60-61 2-87 p. 60-61 (PDF)
   Opeisingsrecht m.b.t. verlaten gebouwen (Opvang asielzoekers)
2-87
p. 60-62 2-87 p. 60-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Vandenberghe
2-87
p. 95 2-87 p. 95 (PDF)
  2-87
p. 123-124 2-87 p. 123-124 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
   Machtiging aan de koning om de terminologie van wettelijke bepalingen aan te passen
2-800/2
p. 1 2-800/2 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Amendement nr 63 van de heer Vandenberghe c.s.
   Uitbreiding toepassingsveld artikel 1, wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken : nieuwe federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
2-989/2
p. 25 2-989/2 p. 25 (PDF)
  2-989/2
p. 25 2-989/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heer Vandenberghe c.s.
   Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning tot invoering van een tijdelijk statuut in de administraties
2-989/2
p. 25 2-989/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 73 van de heer Vandenberghe c.s.
   Eenmalige gegevensopslag, e-government en administratieve vereenvoudiging : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-989/2
p. 29 2-989/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 74 van de heer Vandenberghe c.s.
   Aanwijzing van een bijzonder rekenplichtige in meergemeentenzones (Lokale politie)
2-989/2
p. 29 2-989/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heer Vandenberghe c.s.
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming : vrijstelling van registratierechten bij overdracht van onroerende goederen
2-989/2
p. 30 2-989/2 p. 30 (PDF)
  Amendement nr 85 van de heer Vandenberghe c.s.
   Bekrachting deel XII van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
2-989/2
p. 34-35 2-989/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Vandenberghe c.s.
   Oprichting van een staatsdienst met afzonderlijk beheer, Fed+, belast met het ontwikkelen van culturele, ontspannende, vormende e.a. initiatieven voor de federale ambtenaren
2-989/2
p. 35 2-989/2 p. 35 (PDF)
  Amendement nr 87 van de heer Vandenberghe c.s.
   Wijziging artikel 6, ß2, 3į, wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen
2-989/2
p. 35 2-989/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 112 tot 115 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
   Regie van de Gevangenisarbeid en autonome landbouwexploitaties
2-989/2
p. 40-41 2-989/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 62 van de heer Vandenberghe c.s.
   Aanstelling van een nieuwe leiding in de federale overheidsdiensten : managementfuncties en Copernicushervorming (Afschaffing van de graden van rang 17 en 16 - Jurisdictioneel beroep - Raad van State)
2-989/2
p. 24 2-989/2 p. 24 (PDF)
  2-989/2
p. 25 2-989/2 p. 25 (PDF)
  Amendementen nrs 65 tot 70 van de heer Vandenberghe c.s.
   Afschaffing van de vervangingsplicht bij loopbaanonderbreking
2-989/2
p. 25-27 2-989/2 p. 25-27 (PDF)
  Amendementen nrs 71, 72, 78 en 80 tot 84 van de heer Vandenberghe c.s.
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/2
p. 27-29 2-989/2 p. 27-29 (PDF)
  2-989/2
p. 30 2-989/2 p. 30 (PDF)
  2-989/2
p. 31-34 2-989/2 p. 31-34 (PDF)
  Amendementen nrs 75 en 76 van de heer Vandenberghe c.s.
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkaders
2-989/2
p. 29-30 2-989/2 p. 29-30 (PDF)
  Amendementen nrs 79 en 107 van de heer Vandenberghe c.s.
   Overgang naar de lokale politie van het personeel dat onder de veiligheidscontracten valt
2-989/2
p. 31 2-989/2 p. 31 (PDF)
  2-989/2
p. 39 2-989/2 p. 39 (PDF)
  Amendementen nrs 88 tot 91 van de heer Vandenberghe c.s.
   Aanwijzing van een bijzonder rekenplichtige in meergemeentenzones (Lokale politie)
2-989/2
p. 35-36 2-989/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendementen nrs 92, 104, 105 en 109 tot 111 van de heer Vandenberghe c.s.
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/2
p. 36 2-989/2 p. 36 (PDF)
  2-989/2
p. 38-39 2-989/2 p. 38-39 (PDF)
  2-989/2
p. 39-40 2-989/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 93 tot 98, 101 tot 103, 106 en 108 van de heer Vandenberghe c.s.
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming
2-989/2
p. 36-37 2-989/2 p. 36-37 (PDF)
  2-989/2
p. 38 2-989/2 p. 38 (PDF)
  2-989/2
p. 39 2-989/2 p. 39 (PDF)
  2-989/2
p. 39 2-989/2 p. 39 (PDF)
  Amendementen nrs 99 en 100 van de heer Vandenberghe c.s.
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkaders
2-989/2
p. 37-38 2-989/2 p. 37-38 (PDF)
  Amendement nr 128 van de heren D'Hooghe en Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Eenmalige gegevensopslag : mededeling en uitwisseling van gegevens tussen federale overheidsdiensten
2-989/8
p. 2-3 2-989/8 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 129 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Vergoeding voor de secretaris in de politiezone
2-989/8
p. 3 2-989/8 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 130 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Impact van de politiehervorming op de gemeentefinanciŽn
2-989/8
p. 3-4 2-989/8 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 131 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Overgang naar de lokale politie van het personeel dat onder de veiligheidscontracten valt
2-989/8
p. 4 2-989/8 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 147 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming
2-989/8
p. 12 2-989/8 p. 12 (PDF)
  Algemene bespreking
   Administratieve vereenvoudiging
2-169
p. 15 2-169 p. 15 (PDF)
   Bekrachtiging deel XII van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
2-169
p. 25 2-169 p. 25 (PDF)
   Bestrijding van de criminaliteit
2-169
p. 14 2-169 p. 14 (PDF)
   Bijzondere machten
2-169
p. 26 2-169 p. 26 (PDF)
   Hervorming van de NMBS
2-169
p. 15 2-169 p. 15 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
2-169
p. 12-14 2-169 p. 12-14 (PDF)
  2-169
p. 26 2-169 p. 26 (PDF)
  2-169
p. 27-28 2-169 p. 27-28 (PDF)
   Politiehervorming en taalwetgeving - Aanwijzingen bij de centrale diensten van de federale politie en bij de algemene inspectie zonder taalkader
2-169
p. 24-25 2-169 p. 24-25 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-169
p. 15 2-169 p. 15 (PDF)
  2-169
p. 26 2-169 p. 26 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
2-169
p. 11-12 2-169 p. 11-12 (PDF)
   Sociale bepalingen
2-169
p. 26-27 2-169 p. 26-27 (PDF)
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
   Vergoeding van de landbouwers voor de dioxinecrisis
2-169
p. 12 2-169 p. 12 (PDF)
   Zilverfonds
2-169
p. 14 2-169 p. 14 (PDF)
  2-169
p. 14 2-169 p. 14 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van de programmawetten
2-171
p. 14-15 2-171 p. 14-15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-171
p. 4-10 2-171 p. 4-10 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 211 van de heer Vandenberghe c.s.
   Personeel van het administratief en logistiek kader van de federale politie (CALOG) : loonschalen
2-1390/2
p. 226 2-1390/2 p. 226 (PDF)
  Amendement nr 263 van de heer Vandenberghe c.s.
   Kosten van de politiehervorming
2-1390/2
p. 273-280 2-1390/2 p. 273-280 (PDF)
  Amendement nr 303 van de heer Vandenberghe
   Recht van antwoord en recht van informatie
2-1390/2
p. 320-332 2-1390/2 p. 320-332 (PDF)
  Amendement nr 307 van de heer Vandenberghe c.s.
   Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984 : integratiebereidheid, naturalisatie, aanpassing snel-Belg-wet
2-1390/2
p. 337-350 2-1390/2 p. 337-350 (PDF)
  Amendement nr 308 van de heer Vandenberghe
   Bijzondere opsporings- en onderzoeksmethoden : toongeld
2-1390/2
p. 351 2-1390/2 p. 351 (PDF)
  Amendement nr 319 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Summiere rechtspleging om betaling te bevelen (Wijziging artikel 1340, alinea 1, Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 366 2-1390/2 p. 366 (PDF)
  Amendement nr 320 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Nachtrumoer (Artikel 561 Strafwetboek)
2-1390/2
p. 367 2-1390/2 p. 367 (PDF)
  Amendement nr 321 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Smaad aan de politie : gevangenisstraf versus geldboete (Artikel 276 Strafwetboek)
2-1390/2
p. 368 2-1390/2 p. 368 (PDF)
  Amendement nr 322 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-vatbaarheid voor beslag van vergoedingen voor prothesen en orthopedische toestellen uitgekeerd aan slachtoffers van een arbeidsziekte of een beroepsziekte
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
   Onoverdraagbaarheid en niet-vatbaarheid voor beslag van kinderbijslag (Artikel 1410 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
  Amendement nr 323 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikelen 78 en 79 Burgerlijk Wetboek betreffende de aangiften en akten van overlijden
2-1390/2
p. 370-371 2-1390/2 p. 370-371 (PDF)
  Amendement nr 324 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kortlopende huurovereenkomst (Wijziging Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 371-373 2-1390/2 p. 371-373 (PDF)
  Amendement nr 325 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Voorrecht op roerende goederen t.v.v. slachtoffers van misdrijven (Wijziging artikel 19 van de hypotheekwet van 16 december 1851)
2-1390/2
p. 373-375 2-1390/2 p. 373-375 (PDF)
  Amendement nr 326 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van een aantal bepalingen betreffende de echtscheiding en invoering van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
2-1390/2
p. 375-379 2-1390/2 p. 375-379 (PDF)
  Amendement nr 327 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Summiere rechtspleging van invordering (Wijziging artikelen 1338 e.v., 587, 589, 591 en 628 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 380-385 2-1390/2 p. 380-385 (PDF)
  Amendement nr 328 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-samenlevende ouders : verplichting iedere adreswijziging te melden aan diegenen die omgangsrecht hebben (Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 385 2-1390/2 p. 385 (PDF)
  Amendement nr 329 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechter inzake gezinsconflicten (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming)
2-1390/2
p. 386-388 2-1390/2 p. 386-388 (PDF)
  Amendement nr 330 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van de artikelen 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van geboorte
2-1390/2
p. 389-390 2-1390/2 p. 389-390 (PDF)
  Amendement nr 331 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Hervorming van de regeling van het ambt van gerechtsdeurwaarder
2-1390/2
p. 390-434 2-1390/2 p. 390-434 (PDF)
  Amendement nr 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Gebruik van spijtoptanten in het strafrechtelijk onderzoek
2-1390/2
p. 435-442 2-1390/2 p. 435-442 (PDF)
  Amendement nr 52 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Recht op ouderschapsverlof
2-1390/2
p. 35-43 2-1390/2 p. 35-43 (PDF)
  Amendement nr 53 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Wijziging KB van 17 september 1969 betreffende de examens voor werving en loopbaan van het Rijkspersoneel : ten hoogste twee derden van de leden van de commissies en van de examenjury mogen van hetzelfde geslacht zijn
2-1390/2
p. 44-47 2-1390/2 p. 44-47 (PDF)
  Amendement nr 54 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Benoeming van handelsrechters : gelijkheid man-vrouw - Meewerkende echtgenotes (Wijziging artikel 205 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 47-49 2-1390/2 p. 47-49 (PDF)
  Amendement nr 55 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Gebruik van de naam van de echtgenoot (Wijziging artikel 216, ß2 Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 49-52 2-1390/2 p. 49-52 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Vergezellen van de wetsontwerpen en voorstellen, bij hun indiening in het federale Parlement, van een emancipatie-effecten rapportage
2-1390/2
p. 52-56 2-1390/2 p. 52-56 (PDF)
  Amendement nr 57 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Vergezellen van de wetsontwerpen en -voorstellen, bij hun indiening in een Wetgevende Kamer, van een kindeffectenrapport - UNO-verdrag inzake rechten van het kind
2-1390/2
p. 57-60 2-1390/2 p. 57-60 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heer Vandenberghe c.s.
   Rosetta-plan voor zelfstandigen - KMO-financiering
2-1390/2
p. 60 2-1390/2 p. 60 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heer Vandenberghe c.s.
   Sociale Maribel : terugvordering bij werkgevers die de tewerkstellingsaangroei niet nakomen
2-1390/2
p. 61 2-1390/2 p. 61 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heer Vandenberghe c.s.
   Harmonisering en coŲrdinatie van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen : langdurig werkzoekenden
2-1390/2
p. 62 2-1390/2 p. 62 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe
   Adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen
2-1390/2
p. 107-112 2-1390/2 p. 107-112 (PDF)
  Amendementen nrs 201 tot 210 van de heer Vandenberghe c.s.
   Begrotingsfonds voor de organisatie van Europese toppen te Brussel
2-1390/2
p. 221-226 2-1390/2 p. 221-226 (PDF)
  Amendementen nrs 260 en 261 van de heer Vandenberghe c.s.
   GeÔntegreerde politie - Pensioenfonds - RSZPPO
2-1390/2
p. 272-273 2-1390/2 p. 272-273 (PDF)
  Amendementen nrs 296 tot 298 van de heer Vandenberghe
   Verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurprijsaanpassing, invordering van achterstallige huurgelden of uithuiszetting : artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek
2-1390/2
p. 318-319 2-1390/2 p. 318-319 (PDF)
  Amendementen nrs 299 tot 302 van de heer Vandenberghe
   Uitbreiding van de toepassing van de regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder : Burgerlijk Wetboek ; permanente campingbewoning e.d.
2-1390/2
p. 319-320 2-1390/2 p. 319-320 (PDF)
  Amendementen nrs 304 tot 306 van de heer Vandenberghe
   Gebruik inbeslaggenomen voertuigen door de politie : artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering
2-1390/2
p. 332-337 2-1390/2 p. 332-337 (PDF)
  Amendementen nrs 309 tot 311 van de heer Vandenberghe
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad : electronische versie op Internet
2-1390/2
p. 351-353 2-1390/2 p. 351-353 (PDF)
  Amendementen nrs 312, 313, 316 tot 318, 333, 334 en 342 van de heer Vandenberghe
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2-1390/2
p. 353-359 2-1390/2 p. 353-359 (PDF)
  2-1390/2
p. 364-366 2-1390/2 p. 364-366 (PDF)
  2-1390/2
p. 442 2-1390/2 p. 442 (PDF)
  2-1390/2
p. 451-452 2-1390/2 p. 451-452 (PDF)
  Amendementen nrs 60 tot 62 van de heer Vandenberghe c.s.
   Procedures voor outplacement : opheffing van de bepalingen betreffende het Fonds voor outplacement en toevertrouwen van die opdracht aan de RVA
2-1390/2
p. 61-62 2-1390/2 p. 61-62 (PDF)
  Amendement nr 342 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 24-25 2-1390/8 p. 24-25 (PDF)
  Amendementen nrs 199, 200, 322 en 324 tot 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 296 tot 306, 308 tot 313, 316 tot 318, 333 en 334 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 319 tot 321 van de heren Caluwť en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 52, 54 tot 57 en 72 van mevrouw de Bethune en de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 58 tot 63, 197, 198, 201 tot 211, 260, 261, 263, 294 en 307 en 323 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 11-18 2-255 p. 11-18 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Gebruik inbeslaggenomen voertuigen door de politie : Wetboek Strafvordering, artikelen 35 en 89
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 42-43 2-256 p. 42-43 (PDF)
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad (Vervanging van de uitgave op papier door een elektronische versie op Internet)
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 43-44 2-256 p. 43-44 (PDF)
  2-256
p. 45 2-256 p. 45 (PDF)
   Verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurprijsaanpassing, invordering van achterstallige huurgelden of uithuiszetting : artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 42 2-256 p. 42 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2-256
p. 44-45 2-256 p. 44-45 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
  2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Procťdť van programmawetten
2-255
p. 11-18 2-255 p. 11-18 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Gebruik inbeslaggenomen voertuigen door de politie : Wetboek Strafvordering, artikelen 35 en 89
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 42-43 2-256 p. 42-43 (PDF)
   Publicatieprocedure in het Belgisch Staatsblad (Vervanging van de uitgave op papier door een elektronische versie op Internet)
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 43-44 2-256 p. 43-44 (PDF)
  2-256
p. 45 2-256 p. 45 (PDF)
   Verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurprijsaanpassing, invordering van achterstallige huurgelden of uithuiszetting : artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek
2-256
p. 41 2-256 p. 41 (PDF)
  2-256
p. 42 2-256 p. 42 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
2-256
p. 44-45 2-256 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens en de heer Vandenberghe
2-596/2
p. 1-2 2-596/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe
2-596/2
p. 2 2-596/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-596/5
p. 2 2-596/5 p. 2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-85
p. 49-50 2-85 p. 49-50 (PDF)
  2-85
p. 53 2-85 p. 53 (PDF)
  2-85
p. 60 2-85 p. 60 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-85
p. 36-38 2-85 p. 36-38 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat      
  2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Ordediensten - Radiocommunicatiesysteem (Astrid-Tetrasysteem - GSM-alternatief) (2-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2091-2092 2-41 p. 2091-2092 (PDF)
Over het feit dat de heer Lozie een senator aanvalt die niet aanwezig is      
  Persoonlijk feit van de heer Vandenberghe
2-67
p. 64 2-67 p. 64 (PDF)
Overdrachten van onroerende goederen tussen verenigingen zonder winstoogmerk - Registratierechten - Vrijstelling (2-1247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1749 2-36 p. 1749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2023 2-40 p. 2023 (PDF)
Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie (2-2462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3604 2-64 p. 3604 (PDF)
Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie (2-2463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
PCB-crisis - Crisisbeheer door de overheid (Rapport, neerslag van een colloquium georganiseerd door regeringscommissaris, Freddy Willockx) (2-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2687-2688 2-51 p. 2687-2688 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-1905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2748 2-52 p. 2748 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-1906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-2202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3152 2-58 p. 3152 (PDF)
Personen met een handicap - Europese parkeerkaarten (Statistieken) (2-2600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3832-3833 2-69 p. 3832-3833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3916-3918 2-70 p. 3916-3918 (PDF)
Pesticiden in groenten, fruit en granen - Mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid (Aanpassing van de toegelaten residunormen aan kinderen) (2-1481)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2043 2-41 p. 2043 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2194-2195 2-43 p. 2194-2195 (PDF)
Politie - Directie van Speciale Eenheden - Personeelstekort (2-2431)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3464-3465 2-62 p. 3464-3465 (PDF)
Politiehervorming - FinanciŽle tekorten van de politiezones (2-2403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3391-3392 2-61 p. 3391-3392 (PDF)
Polygraaf - Rondzendbrief (Leugendetector) (2-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2275 2-44 p. 2275 (PDF)
Privťbewakingsfirma's die mee instaan voor de veiligheid van sommige gemeenten - Ambtsgeheim - Controle (bv. strandbewaking in Knokke) (2-2274)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3220 2-59 p. 3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3533-3534 2-63 p. 3533-3534 (PDF)
Processen-verbaal voor verkeersovertredingen - Verwerking door de politierechtbanken (en uitbreiding personeelsleden Provinciale Verkeerseenheid) (2-2389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390-3391 2-61 p. 3390-3391 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3473-3474 2-62 p. 3473-3474 (PDF)
Processen-verbaal voor verkeersovertredingen - Verwerking door de politierechtbanken (en uitbreiding personeelsleden Provinciale Verkeerseenheid) (2-2390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3393 2-61 p. 3393 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Gelijktijdige bijeenkomsten van plenaire vergadering en commissies - Over het feit dat de oppositie laattijdig op de hoogte zou worden gesteld van wijzigingen aan de agenda
   Beroep op het reglement door de heer Vandenberghe
2-17
p. 6-10 2-17 p. 6-10 (PDF)
  Schorsing van de werkzaamheden in commissie terwijl de plenaire vergadering een ontwerp bespreekt waarvoor de commissie bevoegd is
2-252
p. 4 2-252 p. 4 (PDF)
  Vragen om uitleg van de heren Maertens, Dubiť en Vandenberghe betreffende het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 en het wapenvervoer voor de oorlog in Irak - Geschikte plaats voor deze bespreking - Aanwezigheid vereist van de bevoegde minister
2-282
p. 22-24 2-282 p. 22-24 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-200
p. 11 2-200 p. 11 (PDF)
  2-206
p. 20-21 2-206 p. 20-21 (PDF)
  2-222
p. 4 2-222 p. 4 (PDF)
  2-250
p. 54 2-250 p. 54 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 6 2-7 p. 6 (PDF)
   Financiering van het onderwijs - Herfinanciering van het Franstalig onderwijs
2-7
p. 5-6 2-7 p. 5-6 (PDF)
  2-7
p. 36-37 2-7 p. 36-37 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 5 2-7 p. 5 (PDF)
   Gezinsbeleid
2-7
p. 5 2-7 p. 5 (PDF)
   Mondialisering van de economie - Duurzame ontwikkeling
2-7
p. 5 2-7 p. 5 (PDF)
   Politieke vernieuwing - Crisis van de instellingen en verlies aan geloofwaardigheid van de instellingen
2-7
p. 4-5 2-7 p. 4-5 (PDF)
  2-7
p. 36 2-7 p. 36 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 6 2-7 p. 6 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 8 2-73 p. 8 (PDF)
   Belastinghervorming
2-73
p. 7 2-73 p. 7 (PDF)
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 26-28 2-73 p. 26-28 (PDF)
   Economische groeiprognoses
2-73
p. 4-7 2-73 p. 4-7 (PDF)
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
   Gebrek aan antwoord door de regering na het debat over haar verklaring
2-73
p. 68 2-73 p. 68 (PDF)
   Gebrek aan vertrouwen van de burger in de overheid
2-73
p. 4 2-73 p. 4 (PDF)
  2-73
p. 9 2-73 p. 9 (PDF)
   Plan duurzame mobiliteit
2-73
p. 7-8 2-73 p. 7-8 (PDF)
  2-73
p. 45-47 2-73 p. 45-47 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 59-61 2-73 p. 59-61 (PDF)
  2-73
p. 66-68 2-73 p. 66-68 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-73
p. 9 2-73 p. 9 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-73
p. 8-9 2-73 p. 8-9 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Afschaffing gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad
2-232
p. 12 2-232 p. 12 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-232
p. 11 2-232 p. 11 (PDF)
   Crisis van het financieel kapitalisme
2-232
p. 9-10 2-232 p. 9-10 (PDF)
   Economische groei
2-232
p. 6 2-232 p. 6 (PDF)
  2-232
p. 10-11 2-232 p. 10-11 (PDF)
   Fiscale druk
2-232
p. 4-5 2-232 p. 4-5 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-232
p. 12-13 2-232 p. 12-13 (PDF)
   Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-232
p. 4 2-232 p. 4 (PDF)
   Schuldbeleid
2-232
p. 6-10 2-232 p. 6-10 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-232
p. 10 2-232 p. 10 (PDF)
   Verhoging van de pensioenen voor de zelfstandigen
2-232
p. 30-31 2-232 p. 30-31 (PDF)
   Vrijheid van meningsuiting
2-232
p. 5 2-232 p. 5 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 50 2-233 p. 50 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 40 2-233 p. 40 (PDF)
  2-233
p. 41-44 2-233 p. 41-44 (PDF)
   Belastingverlaging
2-233
p. 50 2-233 p. 50 (PDF)
   Besparing op de administratiekosten van de parastatalen
2-233
p. 50 2-233 p. 50 (PDF)
   Economische groei
2-233
p. 49 2-233 p. 49 (PDF)
   Inning van achterstallige fiscale schulden
2-233
p. 49 2-233 p. 49 (PDF)
   Maatregelen om de horeca te redden
2-233
p. 15-16 2-233 p. 15-16 (PDF)
  2-233
p. 50 2-233 p. 50 (PDF)
   Schuldbeleid
2-233
p. 48 2-233 p. 48 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-233
p. 49 2-233 p. 49 (PDF)
   Vermindering van de begroting voor Landsverdediging
2-233
p. 12 2-233 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Administratieve vereenvoudiging - E-government
2-145
p. 7 2-145 p. 7 (PDF)
   Asielbeleid
2-145
p. 7 2-145 p. 7 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-145
p. 7-8 2-145 p. 7-8 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 9-11 2-145 p. 9-11 (PDF)
  2-145
p. 18 2-145 p. 18 (PDF)
   Hervorming van de justitie
2-145
p. 8 2-145 p. 8 (PDF)
   Misdaadbestrijding
2-145
p. 8 2-145 p. 8 (PDF)
   Politiehervorming
2-145
p. 8-9 2-145 p. 8-9 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-145
p. 4-7 2-145 p. 4-7 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-145
p. 12 2-145 p. 12 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-146
p. 74 2-146 p. 74 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 56-57 2-146 p. 56-57 (PDF)
  2-146
p. 73 2-146 p. 73 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 73 2-146 p. 73 (PDF)
  2-146
p. 74 2-146 p. 74 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Activiteitsgraad van de bevolking
2-176
p. 4 2-176 p. 4 (PDF)
   Begrotingsevenwicht
2-176
p. 6 2-176 p. 6 (PDF)
  2-176
p. 33 2-176 p. 33 (PDF)
   Dubbele begrotingscontrole
2-176
p. 6 2-176 p. 6 (PDF)
   Ecologische fiscaliteit en CO2-taks
2-176
p. 6 2-176 p. 6 (PDF)
   Economische recessie
2-176
p. 4 2-176 p. 4 (PDF)
   Fiscale voordelen voor ethische beleggingen en duurzame investeringen
2-176
p. 6 2-176 p. 6 (PDF)
   Hervorming van de personenbelasting - Discriminatie van gehuwden
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
   Maatregelen in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de horeca
2-176
p. 6 2-176 p. 6 (PDF)
   Promotie van nieuwe technologieŽn - Hoge Raad voor de Innovatie
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
   Rondetafelconferentie sociale solidariteit
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
   Vereenvoudiging van de banenplannen
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
   Welvaartvastheid van de uitkeringen
2-176
p. 5 2-176 p. 5 (PDF)
Registratierecht van 6% - Kadastraal inkomen - Controle (Bescheiden woningen) (2-1245)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1748 2-36 p. 1748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3860-3862 2-69 p. 3860-3862 (PDF)
Reisorganisaties - Wetgeving - Inbreuken (Opzegging van de garantieverzekeringsovereenkomst tegen financieel onvermogen) (2-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2094-2096 2-41 p. 2094-2096 (PDF)
Reisverzekeringen - Personen die zonder een dergelijke verzekering op vakantie vertrekken (2-1465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord
Bul. 2-40
p. 2028-2029 2-40 p. 2028-2029 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Rijbewijs met punten - Invoering (Databank - Afstemming van de diverse informaticasystemen - Fraude - Beroepschauffeurs) (2-1480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2041-2042 2-41 p. 2041-2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4052-4054 2-73 p. 4052-4054 (PDF)
Rijden zonder geldig rijbewijs - Pakkans - Maatregelen (2-1486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2042 2-41 p. 2042 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4054-4055 2-73 p. 4054-4055 (PDF)
Rijden zonder geldig rijbewijs - Pakkans - Maatregelen (2-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2211-2213 2-43 p. 2211-2213 (PDF)
Roken in bepaalde openbare plaatsen - Verbod - Controles (Horeca-sector) (2-1836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2629-2631 2-50 p. 2629-2631 (PDF)
Sabena (Faillissement van Sabena en weerslag op de werkgelegenheid in de provincie Vlaams-Brabant voor de ex-werknemers) (2-616)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-173
p. 38-39 2-173 p. 38-39 (PDF)
Schadelijk ingrediŽnt methyldibromo glutaronitrile - Gevolgen - Eventuele richtlijn (2-2350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-59
p. 3302-3303 2-59 p. 3302-3303 (PDF)
Scholen - Brandveiligheid (Ontruimingsoefeningen) (2-2460)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3573-3574 2-64 p. 3573-3574 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3703 2-66 p. 3703 (PDF)
Slapende vennootschappen - Ontbinding (Laattijdige indiening van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank) (2-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155-3156 2-58 p. 3155-3156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341-3343 2-60 p. 3341-3343 (PDF)
Sociale zekerheid - Eventueel financieel overschot (Onderfinanciering van de verzorgingsinstellingen - Cijfers Nationale Confederatie van de verzorgingsinstellingen) (2-1496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2077 2-41 p. 2077 (PDF)
Softwarepiraterij - Klachten - Vervolgingsbeleid - Maatregelen (2-1815)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2564-2565 2-49 p. 2564-2565 (PDF)
Softwarepiraterij - Klachten - Vervolgingsbeleid - Maatregelen (2-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
Supergriepepidemie - Voorziene maatregelen (Dodelijk virus) (2-2524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3674-3675 2-65 p. 3674-3675 (PDF)
Tetanus - Vaccinatie (2-2067)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2997-2998 2-55 p. 2997-2998 (PDF)
Tijdskrediet - Overgangsregeling - Rechtsonzekerheid (Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Verschil tussen tijdskrediet en loopbaanonderbreking) (2-1469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2057-2059 2-41 p. 2057-2059 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
  Toepassing artikel 59,1, in fine (Bespreking van een amendement gesteund op een advies van de dienst wetsevaluatie)
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Toepassing artikel 61 (Als een artikel verworpen wordt, is het ontwerp geamendeerd en mag de eindstemming eerst plaatsvinden nadat vijf dagen verstreken zijn)
2-288
p. 50 2-288 p. 50 (PDF)
Transportschip - Aankoop - Stopzetting van de procedure (2-2346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3283-3284 2-59 p. 3283-3284 (PDF)
Tyrejackings - Evolutie - Vervolging (2-2239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3266 2-59 p. 3266 (PDF)
Tyrejackings - Evolutie - Vervolging (Beroven van automobilisten na beschadiging van autobanden) (2-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223 2-59 p. 3223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3343-3344 2-60 p. 3343-3344 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verdeling van sigaretten langs distributieautomaten - Gebruik door minderjarigen (2-1493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2044-2045 2-41 p. 2044-2045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2120-2121 2-42 p. 2120-2121 (PDF)
Verdeling van sigaretten langs distributieautomaten - Gebruik door minderjarigen (2-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2532-2533 2-48 p. 2532-2533 (PDF)
Verkeersbeleid - Mogelijke defederalisering (Uitbreiding van het aantal onbemande camera's - Vermeerdering van de controles - Vlottere afhandeling van de boetes) (2-1559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2170 2-43 p. 2170 (PDF)
Verkeersbeleid - Reflecterende nummerplaten (Aan de voorkant van de auto's - Informatiecampagne) (2-2409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3461 2-62 p. 3461 (PDF)
Verkeersbeleid - Reflecterende nummerplaten (Aan de voorkant van de auto's - Informatiecampagne) (2-2410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3462 2-62 p. 3462 (PDF)
Verkeersboetes - Invoering van de euro - Verhoging (2-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2535-2536 2-48 p. 2535-2536 (PDF)
Verkeersboetes - Invoering van de euro - Verhoging (2-1820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2571 2-49 p. 2571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3083 2-56 p. 3083 (PDF)
Verkeersboetes - Verhoging - Werknemers die met een bedrijfswagen rijden - Solidaire aansprakelijkheid van de werkgevers (2-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2843 2-53 p. 2843 (PDF)
Verkeersveiligheid - Spoedhulp bij ongevallen (Evacuatie van verkeersslachtoffers per helikopter - Internationale ziekenhuisnormen voor de behandeling van zwaargewonden) (2-2407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3465 2-62 p. 3465 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3791 2-68 p. 3791 (PDF)
Verkeersveiligheid - Spoedhulp bij ongevallen (Evacuatie van verkeersslachtoffers per helikopter - Internationale ziekenhuisnormen voor de behandeling van zwaargewonden) (2-2408)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-62
p. 3468 2-62 p. 3468 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-64
p. 3622-3623 2-64 p. 3622-3623 (PDF)
Verplaatsingen met paard en kar - Wetgeving - Rijbewijs (2-2062)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2980-2981 2-55 p. 2980-2981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3130 2-57 p. 3130 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Vervolgingsbeleid - Parketten - Overbelasting (2-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2144-2145 2-42 p. 2144-2145 (PDF)
Videogetuigenis - Politiehervorming (Verhoor van kinderen - Gebrek aan geschoolde lokale politieagenten) (2-1471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2052 2-41 p. 2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2143 2-42 p. 2143 (PDF)
Vlaams oppervlaktewater en afvalwater - Aanwezigheid van oestrogeenachtige stoffen - Onderzoek (Hormoonverstorende stoffen die de oorzaak kunnen zijn van de verminderde vruchtbaarheid van mens en dier) (2-2352)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
Bul. 2-60
p. 3370-3372 2-60 p. 3370-3372 (PDF)
Voertuigen - Crashkaart - Reddingswerken - Eventuele invoering (2-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3152 2-58 p. 3152 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3257-3258 2-59 p. 3257-3258 (PDF)
Voertuigen - Kilometerstand - Fraude (2-2168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3111 2-57 p. 3111 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3255-3256 2-59 p. 3255-3256 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (2-1240)      
  Geheime stemming en uitslag van de stemming
2-223
p. 35-37 2-223 p. 35-37 (PDF)
  2-223
p. 37-38 2-223 p. 37-38 (PDF)
  2-223
p. 49-50 2-223 p. 49-50 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Lange periodes - Overbevolking in de gevangenissen (2-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113-3114 2-57 p. 3113-3114 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe
2-481/2
p. 1-2 2-481/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het beleid inzake "Sabena" (Faillissement van Sabena - Beleidsverantwoordelijkheid van de Belgische Staat) (Beheer door de overheid van participaties in private ondernemingen) (2-937)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe
2-937/1
p. 1-4 2-937/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 23-8 van het Reglement van de Senaat (Openbaarheid van de commissievergaderingen) (2-138)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Vandenberghe
2-138/2
p. 1 2-138/2 p. 1 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat (Openbaarmaking van de werkzaamheden van de subcommissies en werkgroepen) (2-872)      
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Vandenberghe
2-872/3
p. 1 2-872/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-157
p. 62 2-157 p. 62 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
2-688/2
p. 1-6 2-688/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat (Openbaarheid van commissievergaderingen - Commissieverslagen) (2-829)      
  Voorstel van de heer Vandenberghe c.s.
2-829/1
p. 1-4 2-829/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-829/2
p. 1-2 2-829/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Vandenberghe
2-829/3
p. 1-17 2-829/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-157
p. 62 2-157 p. 62 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe c.s.
2-622/2
p. 1-2 2-622/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Vandenberghe
2-622/3
p. 1-16 2-622/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (2-1046)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten (Eerbiediging van de fundamentele waarden, grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld - Slotverklaring van de Conferentie van Parlementsvoorzitters [New York 30 augustus - 1 september 2000]) (2-794)      
  Amendement nr 6 van de heer Vandenberghe c.s.
2-794/4
p. 2 2-794/4 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke) (2-834)      
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorverpakte en voorgesneden rauwe groenten - Gezondheidsrisico's (Aanwezigheid van ziekteverwekkende kiemen) (2-2523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3673-3674 2-65 p. 3673-3674 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Vrachtwagens - Remmen - Controle - Vervolging (2-2344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3600-3602 2-64 p. 3600-3602 (PDF)
Vredegerechten - Griffies - Informatieverstrekking aan de burger (Justitiehuizen) (2-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3137-3138 2-57 p. 3137-3138 (PDF)
Websites van de overheid - Gebruiksvriendelijkheid en efficiŽntie - Slechte score van BelgiŽ in een studie - Maatregelen (2-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3121-3122 2-57 p. 3121-3122 (PDF)
Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen (2-2526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3637 2-65 p. 3637 (PDF)
Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen (2-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3639 2-65 p. 3639 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-66
p. 3697 2-66 p. 3697 (PDF)
Wensen (1999-2000)      
  Eindejaarswensen en wensen bij het einde van de eeuw
2-22
p. 57-59 2-22 p. 57-59 (PDF)
Wensen (2000-2001)      
  Einde-zittingswensen
2-142
p. 85 2-142 p. 85 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Werkloze jongeren - Controles (wat betreft het zoeken naar een baan - Wachtuitkeringen) (2-2205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-58
p. 3163-3165 2-58 p. 3163-3165 (PDF)
Werkonwillige werklozen - Controles - Schorsingen - Discrepanties (Samenwerking tussen de RVA en de regionale diensten) (2-1456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2039 2-41 p. 2039 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2189-2190 2-43 p. 2189-2190 (PDF)
Wet op de veiligheidscoŲrdinatoren - Uitvoeringsbesluiten (Veiligheid op de bouwwerven - KB 25 januari 2001) (2-1485)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2059-2061 2-41 p. 2059-2061 (PDF)
Wetsontwerp betreffende Belgacom (Privatisering - Wijziging van het juridisch statuut - Arbeidsverhoudingen tussen Belgacom en haar personeel) (2-825)      
  Algemene bespreking
2-136
p. 4-24 2-136 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Amendementen nrs 1 tot 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1116/2
p. 1-11 2-1116/2 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8, 10, 25, 32 tot 35 en 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1116/4
p. 1-2 2-1116/4 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Vandenberghe
2-211
p. 32-33 2-211 p. 32-33 (PDF)
  2-211
p. 46-48 2-211 p. 46-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen (2-1357)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1357/2
p. 1-4 2-1357/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1357/4
p. 1-2 2-1357/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-263
p. 4-7 2-263 p. 4-7 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-263
p. 19-22 2-263 p. 19-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-876/3
p. 12-13 2-876/3 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Vandenberghe
2-876/5
p. 1 2-876/5 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
  2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties) (2-1260)      
  Amendementen nrs 36 tot 49 en 60 van de heer Vandenberghe
2-1260/3
p. 17-25 2-1260/3 p. 17-25 (PDF)
  2-1260/3
p. 29 2-1260/3 p. 29 (PDF)
  Amendementen nrs 40, 44 tot 49 en 60 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1260/5
p. 1 2-1260/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid (Ontwikkeling van de e-overheid - Mogelijkheid voor de overheidsdiensten om zich onder mekaar te verenigen en wel in de vorm van een vzw, ten einde hun informatie te beheren) (2-770)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-770/3
p. 1-2 2-770/3 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-134
p. 46-47 2-134 p. 46-47 (PDF)
  Stemming over het ontwerp in zijn geheel en stemverklaringen van de heren Monfils, Barbeaux en Vandenberghe
2-134
p. 52 2-134 p. 52 (PDF)
  2-134
p. 70 2-134 p. 70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen (Belastingvrijstelling op voorwaarde dat wordt herbelegd in ecologische voertuigen) (2-1340)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 23-25 2-252 p. 23-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendementen nrs 24, 32 tot 37 en 44 tot 54 van de heer Vandenberghe
2-1250/2
p. 13 2-1250/2 p. 13 (PDF)
  2-1250/2
p. 16-18 2-1250/2 p. 16-18 (PDF)
  2-1250/2
p. 21-24 2-1250/2 p. 21-24 (PDF)
  Amendementen nrs 38 tot 43 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1250/2
p. 18-21 2-1250/2 p. 18-21 (PDF)
  Amendementen nrs 55 en 57 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 33, 38 tot 43, 48 tot 50, 52, 54 en 57 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 8, 9, 24, 25, 27, 28, 32, 34 tot 37, 44 tot 47, 51, 53 en 55 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 59 tot 72 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/5
p. 2-7 2-1250/5 p. 2-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Amendement nr 23 van de heer Vandenberghe c.s.
2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  2-280/2
p. 16 2-280/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Vandenberghe
2-280/3
p. 13 2-280/3 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe
2-280/12
p. 1-2 2-280/12 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-280/15
p. 1 2-280/15 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 (2-1331)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 17-19 2-252 p. 17-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 (2-1330)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 13-17 2-252 p. 13-17 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Vandenberghe
2-253
p. 50 2-253 p. 50 (PDF)
  2-253
p. 98 2-253 p. 98 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Amendementen nrs 20 tot 27 en 42 tot 64 van de heer Vandenberghe en mevrouw de Bethune
2-1062/2
p. 6-10 2-1062/2 p. 6-10 (PDF)
  2-1062/2
p. 16-27 2-1062/2 p. 16-27 (PDF)
  Amendementen nrs 65 tot 228 van de heer Vandenberghe
2-1062/2
p. 27-137 2-1062/2 p. 27-137 (PDF)
  Amendementen nrs 20, 22 tot 23, 27, 42, 44 tot 49, 53 tot 54 en 57 tot 64 van de heer Vandenberghe en mevrouw de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1062/4
p. 2 2-1062/4 p. 2 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 3 2-1062/4 p. 3 (PDF)
  2-1062/4
p. 4 2-1062/4 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 65 tot 228 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1062/4
p. 4 2-1062/4 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-185
p. 4-22 2-185 p. 4-22 (PDF)
  2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Amendement nr 52 van de heer Vandenberghe
2-1135/2
p. 20 2-1135/2 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 16 tot 32 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1135/2
p. 6-12 2-1135/2 p. 6-12 (PDF)
  Amendementen nrs 16, 18, 20 en 21 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1135/4
p. 1 2-1135/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media (Nieuw hoofdstuk VII quater van Boek I [artikelen 112 tot 112ter] van het Wetboek van strafvordering - Verhoor op afstand - Audiovisuele en auditieve opname van het verhoor) (2-1155)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1155/2
p. 1-9 2-1155/2 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 15 tot 19, 30 en 31 van de heer Vandenberghe
2-1155/2
p. 9-11 2-1155/2 p. 9-11 (PDF)
  2-1155/2
p. 17-18 2-1155/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1155/4
p. 1-2 2-1155/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 16, 18, 19, 30 en 31 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1155/4
p. 1-2 2-1155/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 5-9 2-220 p. 5-9 (PDF)
Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (Aanpassing Strafwetboek : foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling - Artt. 417 bis en 347 bis) (2-1020)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1020/2
p. 1-3 2-1020/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de heer Vandenberghe
2-1020/3
p. 1-9 2-1020/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1020/5
p. 1 2-1020/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Amendementen nrs 17 tot 20 van de heer Vandenberghe
2-1376/2
p. 9-11 2-1376/2 p. 9-11 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 20 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1376/4
p. 2-3 2-1376/4 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen (Integratie van de beurzen van Brussel, Amsterdam en Parijs : Wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs - GecoŲrdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Oprichting en werking van EURONEXT) (Onderwerpen van de Beurs van Brussel aan de vennootschapsbelasting - Wijziging art. 64, wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen [Beleggingen van gemeentespaarkassen in euro] - Wijziging art. 180 WIB 1992 : vrijstellling van vennootschapsbelasting voor het gemeentelijk autonoom "Havenbedrijf van Gent") (2-526)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heren Caluwť en Vandenberghe
2-526/2
p. 1-5 2-526/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 6 en 9 van de heren Caluwť en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/5
p. 1-2 2-526/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 17 van de heren Caluwť en Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-526/7
p. 1-3 2-526/7 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-66
p. 17-29 2-66 p. 17-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-66
p. 29-41 2-66 p. 29-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Amendementen nrs 2, 8 en 9 van de heer Vandenberghe
2-597/2
p. 2 2-597/2 p. 2 (PDF)
  2-597/2
p. 4 2-597/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 8 en 9 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-597/5
p. 1-2 2-597/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Amendement nr 1 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Herindexering belastingschalen
2-227/2
p. 1-2 2-227/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Overheidssteun aan de sleepdiensten
2-227/2
p. 3 2-227/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   BTW-verlaging voor tuinbouw en sierteelt - Tuinaanleg
2-227/2
p. 4-5 2-227/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Opheffing zegelrechten op akten van de burgerlijke stand - Afschrift nationaliteitsakte
2-227/2
p. 5 2-227/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren Caluwť en Vandenberghe
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure
2-227/2
p. 3-4 2-227/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de heren Caluwť en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-227/5
p. 1 2-227/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen (Bepalingen van technische aard) (2-1329)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Vandenberghe
2-1329/2
p. 2-3 2-1329/2 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting (2-832)      
  Amendement nr 22 van de heer Vandenberghe
   Tekstprecisering
2-832/2
p. 11 2-832/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-832/5
p. 1 2-832/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
   Invoering van een nieuwe Europese belasting
2-140
p. 21-22 2-140 p. 21-22 (PDF)
   Protest tegen de werkwijze van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2-140
p. 25 2-140 p. 25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof voor de rechten van de mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 (Schending van hun vrijheid van meningsuiting en hun vrijheid van beweging) (2-164)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 77-78 2-17 p. 77-78 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 (2-717)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 30-33 2-182 p. 30-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 (Recht op toegang en verblijf - Toegang tot een economische activiteit in loondienst - Vestiging als zelfstandige - Verlening van diensten - Protocol inzake Ňlandeilanden en Protocol betreffende verwerving van onroerende goederen in Denemarken) (2-674)      
  Algemene bespreking en terugzending naar commissie
2-110
p. 33-39 2-110 p. 33-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 (Voorrechten toegekend aan het diplomatieke personeel - Sociale bescherming) (2-782)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 21 2-135 p. 21 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 (2-329)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 6-12 2-31 p. 6-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 (Bescherming van de rechters en griffiers van het Europees Hof voor de rechten van de mens tegen schending van hun vrijheid van spreken en hun onafhankelijkheid) (2-165)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 78-79 2-17 p. 78-79 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (2-1323)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 5-10 2-272 p. 5-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Amendement nr 5 van de heer Vandenberghe c.s.
   Gekwalificeerde stemprocedures voor bepaalde aangelegenheden voorzien in de akkoorden tussen ziekenfondsen en geneesheren
2-1245/2
p. 3-4 2-1245/2 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
   Financiering van de gezondheidszorg
2-221
p. 19 2-221 p. 19 (PDF)
   Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen
2-221
p. 19-20 2-221 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-860)      
  Amendement nr 16 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 10-11 2-860/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 32 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   FinanciŽle verantwoordelijkheid van de verzekeringsinstellingen
2-860/2
p. 17-18 2-860/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor de verstrekkingen
2-860/2
p. 18 2-860/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Nationale Raad paramedische beroepen
2-860/2
p. 25-26 2-860/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Verwerking van de persoonsgegevens van de zorgverleners
2-860/2
p. 26 2-860/2 p. 26 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Behoud van de Technische raad voor de betrekkingen met de farmaceutische industrie
2-860/2
p. 27 2-860/2 p. 27 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Vertegenwoordiging van de generische geneesmiddelenindustrie in de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
2-860/2
p. 28 2-860/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 71 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie bij budgettaire overschrijding
2-860/2
p. 35 2-860/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 13, 14, 18 en 36 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw
2-860/2
p. 9-10 2-860/2 p. 9-10 (PDF)
  2-860/2
p. 11 2-860/2 p. 11 (PDF)
  2-860/2
p. 20 2-860/2 p. 20 (PDF)
  Amendementen nrs 15 en 37 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Erkenning van de wachtdiensten
2-860/2
p. 10 2-860/2 p. 10 (PDF)
  2-860/2
p. 21 2-860/2 p. 21 (PDF)
  2-860/2
p. 28 2-860/2 p. 28 (PDF)
  Amendementen nrs 17 en 40 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde - Regels voor de erkenning
2-860/2
p. 11 2-860/2 p. 11 (PDF)
  2-860/2
p. 22 2-860/2 p. 22 (PDF)
  Amendementen nrs 19 en 41 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Begrip "verpleegkunde"
2-860/2
p. 11-12 2-860/2 p. 11-12 (PDF)
  2-860/2
p. 22-23 2-860/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 20, 22 en 49 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Toekenning van de beroepstitel voor de uitoefening van de verpleegkunde
2-860/2
p. 12 2-860/2 p. 12 (PDF)
  2-860/2
p. 13 2-860/2 p. 13 (PDF)
  2-860/2
p. 26 2-860/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 21, 24, 27, 28, 30, 31, 42 tot 47 en 53 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel
2-860/2
p. 12-13 2-860/2 p. 12-13 (PDF)
  2-860/2
p. 13-14 2-860/2 p. 13-14 (PDF)
  2-860/2
p. 16 2-860/2 p. 16 (PDF)
  2-860/2
p. 17 2-860/2 p. 17 (PDF)
  2-860/2
p. 23-25 2-860/2 p. 23-25 (PDF)
  2-860/2
p. 27 2-860/2 p. 27 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Uitoefening van de verpleegkunde door andere categorieŽn verzorgend personeel - Thuiszorg
2-860/2
p. 14-15 2-860/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendementen nrs 29, 51 en 52 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Oprichting van een cel medische bewaking
2-860/2
p. 16-17 2-860/2 p. 16-17 (PDF)
  2-860/2
p. 26-27 2-860/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Administratieve boete t.a.v. farmaceutische bedrijven
2-860/2
p. 18-20 2-860/2 p. 18-20 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 21-22 2-860/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 57 tot 61 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten
2-860/2
p. 28-30 2-860/2 p. 28-30 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 63 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Overleg met de farmaceutische industrie
2-860/2
p. 30-31 2-860/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 66 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Traceerbaarheid van een geneesmiddel
2-860/2
p. 31-33 2-860/2 p. 31-33 (PDF)
  Amendementen nrs 67 en 69 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Regels inzake het voorschrift
2-860/2
p. 33 2-860/2 p. 33 (PDF)
  2-860/2
p. 34 2-860/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 68 en 70 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
   Toezicht door Pharmanet op voorgeschreven en gefactureerde verstrekkingen
2-860/2
p. 33 2-860/2 p. 33 (PDF)
  2-860/2
p. 34 2-860/2 p. 34 (PDF)
  Amendementen nrs 15, 17 tot 22, 24 tot 35, 38 tot 40, 42, 44, 46, 48 tot 51, 53, 56 tot 58, 61, 63, 65, 66 en 68 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-860/4
p. 1 2-860/4 p. 1 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2 2-860/4 p. 2 (PDF)
  2-860/4
p. 2-3 2-860/4 p. 2-3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 3 2-860/4 p. 3 (PDF)
  2-860/4
p. 4 2-860/4 p. 4 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 29-30 2-142 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers (Verhogingen van de rente van werkweigeraar of van gedeporteerde - Renten van de oorlogsweduwen - Maatregelen t.v.v. de joodse gemeenschap en de zigeunergemeenschap) (2-1534)      
  Amendementen nrs 3 tot 8 van de heer Vandenberghe
2-1534/2
p. 2-4 2-1534/2 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 8 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1534/4
p. 1 2-1534/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (2-241)      
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Vandenberghe en mevrouw van Kessel
2-241/2
p. 1-14 2-241/2 p. 1-14 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 19 van de heer Vandenberghe en mevrouw van Kessel, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-241/5
p. 1-3 2-241/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-23
p. 5-31 2-23 p. 5-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendement nr 166 van de heer Vandenberghe c.s.
   Terugwerkende kracht van de wet
2-522/2
p. 59-60 2-522/2 p. 59-60 (PDF)
  Amendement nr 183 van de heer Vandenberghe c.s.
   Financiering van het Instituut voor Veterinaire Keuring
2-522/2
p. 66 2-522/2 p. 66 (PDF)
  Amendement nr 184 van de heer Vandenberghe c.s.
   Dringende geneeskundige hulpverlening - Vervoer per helicopter
2-522/2
p. 66-67 2-522/2 p. 66-67 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Vandenberghe
   Wijziging wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen : verhaal van een landsbond bij de arbeidsrechtbank tegen een administratieve boete
2-522/2
p. 13 2-522/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heer Vandenberghe c.s.
   Maatregelen inzake overheidspensioenen
2-522/2
p. 13 2-522/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Vandenberghe c.s.
   Overheidspensioenen : toekenning van een leeftijdsbijslag, stimulans om langer te werken
2-522/2
p. 14 2-522/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heer Vandenberghe c.s.
   Maatregelen inzake overheidspensioenen
2-522/2
p. 14-15 2-522/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Vandenberghe c.s.
   Weerslag inzake rustpensioen van een verlof voorafgaand aan de opruststellling (Openbare sector)
2-522/2
p. 15 2-522/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heer Vandenberghe c.s.
   Validering van perioden van loopbaanonderbreking (Overheidspensioenen)
2-522/2
p. 15 2-522/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Vandenberghe c.s.
   Vertegenwoordiging en verschijning in rechte van de Rijksdienst voor Pensioenen
2-522/2
p. 16 2-522/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 45 van de heer Vandenberghe c.s.
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector : uitstapmogelijkheden e.a.
2-522/2
p. 16-17 2-522/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 57 van de heer Vandenberghe c.s.
   Bijzonder solidariteitsfonds
2-522/2
p. 21 2-522/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heer Vandenberghe c.s.
   Zelfstandigen : dekking van de "kleine risico's" (Ziekteverzekering)
2-522/2
p. 21-22 2-522/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heer Vandenberghe c.s.
   Geneesheren-inspecteurs, apothekers-inspecteurs en sociaal controleurs
2-522/2
p. 24 2-522/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 86 van de heer Vandenberghe c.s.
   Responsabilisering van de kinderbijslagfondsen
2-522/2
p. 32 2-522/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heer Vandenberghe c.s.
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : zware medische apparatuur
2-522/2
p. 35 2-522/2 p. 35 (PDF)
  Amendementen nrs 148 en 149 van de heer Vandenberghe c.s.
   Maatregelen m.b.t. de activiteitsgraad in de openbare sector : uitstapmogelijkheden o.a.
2-522/2
p. 53 2-522/2 p. 53 (PDF)
  Amendementen nrs 150 tot 154 van de heer Vandenberghe c.s.
   Arbeidsduur in de bouwsector
2-522/2
p. 54-55 2-522/2 p. 54-55 (PDF)
  Amendementen nrs 155 tot 165 van de heer Vandenberghe c.s.
   Statuut van au pair-jongeren (Statuut van dienstbode)
2-522/2
p. 55-59 2-522/2 p. 55-59 (PDF)
  Amendementen nrs 167 tot 175 van de heer Vandenberghe c.s.
   Loopbaanonderbreking voor politiek mandaat op gemeentelijk niveau
2-522/2
p. 60-62 2-522/2 p. 60-62 (PDF)
  Amendementen nrs 177 tot 180 van de heer Vandenberghe c.s.
   Terbeschikkingstelling van moeilijk te plaatsen werknemers en invoeginterim - Werkgeversgroeperingen
2-522/2
p. 63-64 2-522/2 p. 63-64 (PDF)
  Amendementen nrs 181 en 182 van de heer Vandenberghe
   Huisvestingstoelage voor bestaansminimumgerechtigden
2-522/2
p. 64-66 2-522/2 p. 64-66 (PDF)
  Amendementen nrs 35 tot 37 van de heer Vandenberghe c.s.
   Overheidspensioenen : toekenning van een pensioencomplement voor beroepen met hoge werkbelasting
2-522/2
p. 13-14 2-522/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendementen nrs 42 en 43 van de heer Vandenberghe c.s.
   Pensioenstelsel van het Federaal Planbureau
2-522/2
p. 16 2-522/2 p. 16 (PDF)
  Amendementen nrs 51 en 54 van de heer Vandenberghe
   Overheidspensioenen : toekenning van een pensioencomplement voor beroepen met hoge werkbelasting
2-522/2
p. 18 2-522/2 p. 18 (PDF)
  2-522/2
p. 19-20 2-522/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 55 en 56 van de heer Vandenberghe c.s.
   Aanpassing van de wetgeving inzake de SIS-kaart
2-522/2
p. 20-21 2-522/2 p. 20-21 (PDF)
  Amendementen nrs 59 en 60 van de heer Vandenberghe c.s.
   Terugbetaling van het dringend ziekenvervoer
2-522/2
p. 22-23 2-522/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendementen nrs 61 en 68 van de heer Vandenberghe c.s.
   Automatische correctiemechanismen bij begrotingsoverschrijding in de ziekteverzekering
2-522/2
p. 23 2-522/2 p. 23 (PDF)
  2-522/2
p. 26 2-522/2 p. 26 (PDF)
  Amendementen nrs 62 en 63 van de heer Vandenberghe c.s.
   Dienst geneeskundige controle (Uitgavenbeheersing)
2-522/2
p. 23-24 2-522/2 p. 23-24 (PDF)
  Amendementen nrs 65 tot 67 van de heer Vandenberghe c.s.
   Heffing op het omzetcijfer van farmaceutische producten
2-522/2
p. 25-26 2-522/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendementen nrs 69 en 70 van de heer Vandenberghe c.s.
   Aanpassing van de wijze van gegevensmededeling door de Technische cel aan het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Minimale klinische gegevens)
2-522/2
p. 26-27 2-522/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 76 van de heer Vandenberghe c.s.
   Rechtstreekse betaling van de kinderbijslagen door UIA, LUC, Universiteit Gent en Universitair Centrum Antwerpen en kinderbijslagregeling van niet beschermde lokale mandatarissen
2-522/2
p. 27-29 2-522/2 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nrs 77 tot 85 van de heer Vandenberghe c.s.
   Discriminaties op basis van het geslacht van partners die een huishouden vormen : kinderbijslag
2-522/2
p. 29-32 2-522/2 p. 29-32 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 92 van de heer Vandenberghe c.s.
   Technische aanpassingen in de wetgeving m.b.t. de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
2-522/2
p. 33-35 2-522/2 p. 33-35 (PDF)
  Amendementen nrs 94 en 95 van de heer Vandenberghe c.s.
   Wijziging wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 : privacy (Gegevensoverdracht)
2-522/2
p. 35-37 2-522/2 p. 35-37 (PDF)
  Amendementen nrs 96 en 97 van de heer Vandenberghe c.s.
   Responsabilisering van de sociale parastatalen : personeelsstatuut
2-522/2
p. 37 2-522/2 p. 37 (PDF)
  Amendementen nrs 98 tot 138, 141 en 142 en 144 tot 147 van de heer Vandenberghe c.s.
   Wijziging wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen : registratie van medische gegevens en privacy; zware medisch-technische diensten; technische aanpassingen; rechten en plichten; samenwerkingsakkoorden tussen ziekenfondsen en rechtspersonen
2-522/2
p. 37-48 2-522/2 p. 37-48 (PDF)
  2-522/2
p. 49-51 2-522/2 p. 49-51 (PDF)
  2-522/2
p. 52 2-522/2 p. 52 (PDF)
  Amendementen nrs 33, 51 en 54 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe, de dames de Bethune en Thijs en de heer Caluwť
2-522/6
p. 1-2 2-522/6 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36, 38 tot 41, 45, 57, 61 en 62, 65, 68 en 69, 76 tot 84, 86, 90 tot 95, 98 tot 111, 113, 115 tot 123, 125 tot 131, 133 tot 138, 141 en 142, 144 tot 148, 155 tot 177, 179 en 180 en 183 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-522/6
p. 1-1 2-522/6 p. 1-1 (PDF)
  2-522/6
p. 2-3 2-522/6 p. 2-3 (PDF)
  2-522/6
p. 4-5 2-522/6 p. 4-5 (PDF)
  2-522/6
p. 6-6 2-522/6 p. 6-6 (PDF)
  2-522/6
p. 6-7 2-522/6 p. 6-7 (PDF)
  2-522/6
p. 7-8 2-522/6 p. 7-8 (PDF)
  2-522/6
p. 8 2-522/6 p. 8 (PDF)
  2-522/6
p. 8-9 2-522/6 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heren Caluwť en Van den Brande, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe c.s.
2-522/6
p. 9-9 2-522/6 p. 9-9 (PDF)
  Amendementen nrs 37, 42 tot 44, 55 en 56, 58 tot 60, 63 en 64, 66 en 67, 70 tot 75, 85, 96 en 97, 112, 114, 124, 132, 149, 150 tot 154, 178, 181, 182 en 184 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-522/9
p. 1-3 2-522/9 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Beroep aangetekend door een ziekenfonds tegen een administratieve boete door de controledienst opgelegd
2-67
p. 23 2-67 p. 23 (PDF)
   Bijzondere machten
2-67
p. 20 2-67 p. 20 (PDF)
  2-67
p. 24 2-67 p. 24 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 19-20 2-67 p. 19-20 (PDF)
  2-67
p. 20-22 2-67 p. 20-22 (PDF)
  2-67
p. 22-23 2-67 p. 22-23 (PDF)
  2-67
p. 25-28 2-67 p. 25-28 (PDF)
   Rol van de Senaat als reflectiekamer
2-67
p. 21 2-67 p. 21 (PDF)
  2-67
p. 22 2-67 p. 22 (PDF)
  2-67
p. 27 2-67 p. 27 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 20 2-67 p. 20 (PDF)
  2-67
p. 21 2-67 p. 21 (PDF)
  2-67
p. 23 2-67 p. 23 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-67
p. 22 2-67 p. 22 (PDF)
  2-67
p. 23 2-67 p. 23 (PDF)
  2-67
p. 26-28 2-67 p. 26-28 (PDF)
   Terugwerkende kracht van de wet
2-67
p. 25 2-67 p. 25 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Verreycken, Vankrunkelsven en Vandenbroucke en van mevrouw Willame-Boonen
2-68
p. 105-107 2-68 p. 105-107 (PDF)
  2-68
p. 153 2-68 p. 153 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Strijd tegen de fiscale fraude) (2-1410)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-1410/2
p. 1 2-1410/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 10-11 2-272 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Amendementen nrs 1 tot 34 en 37 tot 63 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1280/2
p. 1-15 2-1280/2 p. 1-15 (PDF)
  2-1280/2
p. 16-25 2-1280/2 p. 16-25 (PDF)
  Amendementen nrs 64 tot 92 van de heer Vandenberghe
2-1280/2
p. 25-35 2-1280/2 p. 25-35 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 34 en 37 tot 63 van de heer Vandenberghe c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1280/4
p. 1 2-1280/4 p. 1 (PDF)
  2-1280/4
p. 2-3 2-1280/4 p. 2-3 (PDF)
  2-1280/4
p. 3 2-1280/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 65 tot 92 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1280/4
p. 3-4 2-1280/4 p. 3-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-238
p. 7-24 2-238 p. 7-24 (PDF)
  2-238
p. 25-31 2-238 p. 25-31 (PDF)
  2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 4-13 2-240 p. 4-13 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Colla en Malcorps
2-240
p. 42-43 2-240 p. 42-43 (PDF)
  2-240
p. 85 2-240 p. 85 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-193
p. 29-46 2-193 p. 29-46 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 van de heer Vandenberghe en mevrouw Nyssens
2-392/2
p. 4-6 2-392/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 7 van de heer Vandenberghe en mevrouw Nyssens, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-392/5
p. 1 2-392/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-62
p. 4-17 2-62 p. 4-17 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties (2-979)      
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en Steverlynck
2-979/2
p. 1-2 2-979/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Vandenberghe en Steverlynck, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-979/4
p. 1 2-979/4 p. 1 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van de heer Vandenberghe
2-182
p. 60 2-182 p. 60 (PDF)
  2-182
p. 84-85 2-182 p. 84-85 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Terugzending naar commissie
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (Vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging : invoering in het Gerechtelijk Wetboek van de bepalingen noodzakelijk voor de omzetting van richtlijn 98/5/EG en herstructurering van Titel 1bis van Boek III van dit Wetboek) (2-836)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Vandenberghe
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
  2-157
p. 86 2-157 p. 86 (PDF)
Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (wanneer hij voor het hof van assisen moet verschijnen) (2-1079)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe c.s.
2-1079/2
p. 1-2 2-1079/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Overdracht, aan de Gemeenschappen, van BTW-ontvangsten voor de financiering van het onderwijs - Verdeelsleutel : leerlingenaantal) (2-262)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Algemene bespreking
2-134
p. 24-37 2-134 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Algemene bespreking
2-66
p. 4-14 2-66 p. 4-14 (PDF)
Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Differentiatie van de bedragen van de eurovignet op grond van de emissienormen van de voertuigen - Verlaging van 50 % van het tarief voor de in Griekenland geregistreerde voertuigen - Aanpassing van enkele bedragen aan de invoering van de euro) (2-583)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-583/2
p. 2 2-583/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Caluwť en Vandenberghe
2-583/2
p. 2-3 2-583/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-583/5
p. 2 2-583/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Caluwť en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-583/5
p. 2 2-583/5 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 39-40 2-85 p. 39-40 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-85
p. 40-41 2-85 p. 40-41 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6į in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Bestrijding van terrorisme - Uitbreiding van bevoegdheden van de Belgische gerechten wanneer een buitenlander, vermoedelijke dader van in het buitenland gepleegde feiten op Belgisch grondgebied wordt aangetroffen) (2-779)      
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe
2-779/3
p. 1-3 2-779/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Overschrijding van de redelijke termijn voor strafvervolging : veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring) (2-279)      
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe
2-279/2
p. 3-4 2-279/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-279/5
p. 1-3 2-279/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-57
p. 20-26 2-57 p. 20-26 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Vandenberghe en mevrouw Nyssens
2-57
p. 35-36 2-57 p. 35-36 (PDF)
  2-57
p. 78 2-57 p. 78 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering (Vordering tot heronderzoek van een arrest of een vonnis wanneer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat het gewezen is met schending van het EVRM - Gevolgen van de wijziging van de bestreden beslissing) (2-1156)      
  Amendementen nrs 2 tot 5 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-1156/2
p. 2-4 2-1156/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-347/2
p. 17-30 2-347/2 p. 17-30 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, heringediend na de goedkeuring van het verslag
2-347/5
p. 1-2 2-347/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-37
p. 57-86 2-37 p. 57-86 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe en Vankrunkelsven en van de dames Nyssens en Staveaux-Van Steenberge
2-37
p. 105-107 2-37 p. 105-107 (PDF)
  2-37
p. 131 2-37 p. 131 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Amendementen nrs 27en 28 van de heer Vandenberghe
2-778/3
p. 10-11 2-778/3 p. 10-11 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 31 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-778/3
p. 11-12 2-778/3 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe
2-778/5
p. 3 2-778/5 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-778/9
p. 1 2-778/9 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 43 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-778/9
p. 1 2-778/9 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-167
p. 7-13 2-167 p. 7-13 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government) (2-1396)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid (Commissie voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie - Sociale bijdragen - Toelage aan gemeenten en meergemeentepolitiezones - Sociale Dienst van de geÔntegreerde politie [Wet 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten] - Wijziging van de wetten van 30 april 1958, 14 april 1965, 4 juli 1966, 5 augustus 1968, 9 juli 1969, 16 juni 1970, 10 januari 1974, 24 december 1976, 5 augustus 1978, 29 december 1990, 26 juni 1992, 6 augustus 1993, 5 april 1994, 12 augustus 2000, van de Nieuwe Gemeentewet en van de KB's nrs 206 van 29 augustus 1983 en 442 van 14 augustus 1986) (2-1050)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Thijs en van de heren Steverlynck en Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1050/4
p. 2 2-1050/4 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (2-1481)      
  Amendement nr 2 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1481/5
p. 1 2-1481/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Mogelijkheid tot bewarend beslag bij equivalent - Splitsen van de uitspraak omtrent het basismisdrijf van de uitspraak omtrent de verbeurdverklaring - Verdeling van de bewijslast - Doorknippen van de band tussen het bewezen verklaard misdrijf en de daaruit gesproten vermogensvoordelen - Wijzigingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie) (2-1197)      
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1197/4
p. 1-4 2-1197/4 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-248
p. 4-16 2-248 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Budget toegekend door de federale Staat aan de Gemeenschappen voor de financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten - Buitenlandse studenten van de EU - Criterium voor de verdeling van het budget) (2-263)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 4-43 2-35 p. 4-43 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1258/2
p. 1-6 2-1258/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1258/4
p. 1-2 2-1258/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Amendementen nrs 10 en 12 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1207/2
p. 20-45 2-1207/2 p. 20-45 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1207/4
p. 1-2 2-1207/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  2-218
p. 11-14 2-218 p. 11-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 14-44 2-218 p. 14-44 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds (Oprichting van een Zilverfonds om reserves aan te leggen die toelaten tussen 2010 en 2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels t.g.v. de vergrijzing te betalen - Jaarlijkse opstelling van een zilvernota door de regering) (2-850)      
  Amendementen nrs 2 tot 13 van de heer Vandenberghe
2-850/2
p. 2-6 2-850/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 13 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-850/4
p. 1-2 2-850/4 p. 1-2 (PDF)
  2-850/4
p. 2 2-850/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 28 van de heren Vandenberghe en D'Hooghe
2-850/5
p. 1-6 2-850/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-141
p. 26-39 2-141 p. 26-39 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-141
p. 39-43 2-141 p. 39-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe
2-672/2
p. 1-4 2-672/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11, 21 en 22 van de heer Vandenberghe
2-672/6
p. 1-3 2-672/6 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-119
p. 28-31 2-119 p. 28-31 (PDF)
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
  Algemene bespreking (Voortzetting)
2-121
p. 6-7 2-121 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek (Stroomlijnen van de rechtspleging voor het hof van assisen - Opening van de zittingen en debatten - Rechtzetting materiŽle fouten betreffende identiteit van gezworenen) (Zie ook doc. Senaat 2-282) (2-291)      
  Verslag van de heer Vandenberghe
2-291/2
p. 1-2 2-291/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-35
p. 52-53 2-35 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Inwerkingtreding) (2-606)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-606/2
p. 1 2-606/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Controle op de gezinstoestand van de werklozen : huisbezoeken door RVA) (2-527)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-527/4
p. 1-2 2-527/4 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-79
p. 23-26 2-79 p. 23-26 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (DATUM VAN INWERKINGTREDING van de wet) (Overeenstemming gerechtelijke kantons-gemeentegrenzen - Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (Zie doc. Senaat 1-1139) (2-530)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 71-73 2-68 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (Inwerkingtreding van de wet) (2-663)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 24-25 2-103 p. 24-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1208/2
p. 2-6 2-1208/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1208/4
p. 1 2-1208/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  2-218
p. 11-14 2-218 p. 11-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Substituut-procureurs des Konings - Minimumleeftijd voor het ambt van rechter - Substituten gespecialiseerd in fiscale zaken - Overstapregeling voor parketjuristen naar het ambt van parketmagistraat - Advocaten kandidaat voor het ambt van rechter - Plaatsvervangend magistraten - Gerechtelijke stage : "buitenstage" - Wedde-anciŽnniteit : jaren als advocaat of notaris) (2-639)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van de heer Vandenberghe
2-639/2
p. 1-5 2-639/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Vandenberghe
2-639/3
p. 1-2 2-639/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 28 van de heer Vandenberghe
2-639/4
p. 3 2-639/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-121
p. 5 2-121 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Hof van Cassatie - Attachťs in de dienst documentatie en overeenstemming der teksten - Werving - Organisatie van de examens - Aantal attachťs per taalrol) (2-1224)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-1224/2
p. 1 2-1224/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek (Internationale, supranationale of buitenlandse opdracht van magistraten) (2-1261)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van de heer Vandenberghe
2-1261/2
p. 1-2 2-1261/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Mogelijkheid om voorlopige maatregelen te nemen) (2-1223)      
  Amendement nr 5 van de heer Vandenberghe
2-1223/2
p. 3-74 2-1223/2 p. 3-74 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/2
p. 1-7 2-877/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 31 tot 33 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/4
p. 9-10 2-877/4 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/5
p. 2-4 2-877/5 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 51 en 53 van de heer Vandenberghe
2-877/5
p. 7 2-877/5 p. 7 (PDF)
  2-877/5
p. 8 2-877/5 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 55 van de heren Steverlynck en Vandenberghe
2-877/6
p. 1 2-877/6 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Rechtszekerheid inzake de toepassing van de milieutaks op drankverpakkingen en batterijen alsook toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de minister van FinanciŽn) (2-1065)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van de heer Vandenberghe
2-1065/2
p. 2-4 2-1065/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft (Terbeschikkingstelling van een OCMW, een ander bestuur, een instelling van openbaar nut of een vzw) (2-875)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Vandenberghe c.s.
2-875/2
p. 1-2 2-875/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-348/2
p. 6-7 2-348/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-348/5
p. 1-2 2-348/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-37
p. 86-91 2-37 p. 86-91 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Hervorming vennootschapsbelasting : verlaging van het belastingtarief ; wijziging WIB 1992 ; roerende voorheffing op liquidatieboni ; afschrijvingen ; aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen ; definitief belaste inkomsten ; aanrekening van jaarverliezen op winst uit abnormale of goedgunstige voordelen ; winst welke een vennootschap verkrijgt uit haar inrichting gevestigd in een land zonder dubbelbelastingverdrag - Maatregelen ten gunste van KMO's : aanmoediging van autofinanciering door vrijstelling van gereserveerde winsten ; vrijstelling van vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen in de loop van de drie eerste boekjaren - Hervorming van het stelsel van de coŲrdinatiecentra : wijziging KB nr 187 van 30 december 1982 en wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen - Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken : ruling - Actieplan doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting) (2-1388)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-254
p. 42-48 2-254 p. 42-48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 (Afschaffing van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel en de vermogens verbonden aan de Centra voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent en Gembloers en aan het Centrum voor Landbouweconomie - Overdracht van personeelsleden, goederen, rechten en verplichtingen aan de gewesten of aan het Agentschap voor Buitenlandse Handel) (2-1233)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe
2-1233/2
p. 1-2 2-1233/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-222
p. 5-16 2-222 p. 5-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren (Bepaalde aspecten van de inplaatsstelling van de geÔntegreerde politiedienst en van het beheer van de personeelsleden - Preciseringen en verbeteringen inzake de goede werking van de politiedienst) (2-700)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs
2-700/2
p. 1-3 2-700/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Vandenberghe en mevrouw Thijs, opnieuw ingediend op de tekst aangenomen door de commissie
2-700/5
p. 1 2-700/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-105
p. 32-35 2-105 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Cel voor FinanciŽle Informatieverwerking : mededeling van inlichtingen door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (2-1339)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 19-23 2-252 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs (Versterking van het anti-uitwasdispositief t.a.v. niet-meewerkende landen en gebieden : verruiming van de plicht tot kennisgeving aan de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (2-1032)      
  Algemene bespreking
2-199
p. 32-33 2-199 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Concretisering van het Lombard-akkoord op twee punten : - de rechtstreekse verkiezing van de zes Brusselse leden van de Vlaamse Raad en - de aanwijzing van vijf bijkomende leden die bij de zeventien leden gevoegd worden waaruit de assemblee van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest bestaat) (2-771)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Vandenberghe en Caluwť
2-771/2
p. 1-2 2-771/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-771/4
p. 2 2-771/4 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heren Vandenberghe en Caluwť, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-771/4