S. 2-596 Dossierfiche K. 50-991

Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
Geert Bourgeois   Karel Van Hoorebeke   Anne Barzin   Hugo Coveliers   Vincent Decroly   Fred Erdman   Fauzaya Talhaoui   Tony Van Parys  

magistraat
politie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-991/1 Wetsvoorstel 29/11/2000
K. 50-991/2 Amendementen 5/12/2000
K. 50-991/3 Amendementen 6/12/2000
K. 50-991/4 Verslag namens de commissie 6/12/2000
K. 50-991/5 Tekst aangenomen door de commissie 6/12/2000
2-596/1 2-596/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/12/2000
K. 50-991/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/12/2000
2-596/2 2-596/2 (PDF) Amendementen 13/12/2000
2-596/3 2-596/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-596/4 2-596/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2000
2-596/5 2-596/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2000
2-596/6 2-596/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 20/12/2000
K. 50-991/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/12/2000
K. 50-991/8 Amendementen 20/12/2000
K. 50-991/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/12/2000
K. 50-991/10 Verslag namens de commissie 21/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2000   Indiening Doc. K. 50-991/1
30/11/2000   Inoverwegingneming
30/11/2000   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 85, p. 23
6/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + herkwalificatie) Doc. K. 50-991/4
7/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 86, p. 22-33 + p. 40-41
7/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-9/o38)
Integraal verslag nr. 86, p.41
Doc. K. 50-991/6
7/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-596/1 2-596/1 (PDF)
8/12/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 37
8/12/2000   Verzending naar commissie: Justitie
14/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-596/5 2-596/5 (PDF)
20/12/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
20/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
20/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
20/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o0) Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/12/2000   Verzending naar commissie
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Franšois Istasse
13/12/2000   Bespreking
13/12/2000   Kwalificatie
De commissie vraagt de voorzitter van de Senaat het ontwerp voor te leggen aan de parlementaire overlegcommissie
13/12/2000   Inleidende uiteenzetting
de minister van Justitie
15/12/2000   Inschrijving op agenda
15/12/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-3/o1)
15/12/2000   Aanneming na amendering
18/12/2000   Goedkeuring verslag
Eenparig (8 stemmen)
Doc. 2-596/3 2-596/3 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-596/4 2-596/4 (PDF)
15/12/2000   Beslissing POC
De commissie heeft vastgesteld dat het bevoegdheidsconflict niet is aanhangig gemaakt op de wijze voorgeschreven in artikel 5, eerste lid, van de wet van 6 april 1995 en dat zij zich bijgevolg niet dient uit te spreken.
Doc. 2-82/17 2-82/17 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
20/12/2000   Overzending Doc. K. 50-991/7
21/12/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-991/10
21/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 100, p. 38-47
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-47/o2)
Integraal verslag nr. 100, p. 48
Doc. K. 50-991/9
21/12/2000   Aanneming zonder amendering
21/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
29/12/2000   Bekendmaking (43236-43237)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/12/2000
Commissie: Justitie
Geamendeerd 13/12/2000, 15/12/2000, 18/12/2000
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 21/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/12/2000 15 22/12/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 37
Onderzoekstermijn (S1) 9/12/2000 60 15/2/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/12/2000 29/12/2000, blz 43236-43237