S. 2-279 Dossierfiche                  

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering
Geert Bourgeois   Jean Barzin   André du Bus de Warnaffe   Thierry Giet   Renaat Landuyt   Jo Vandeurzen   Marc Verwilghen  

gerechtelijke vervolging
rechten van de verdediging
rechten van de mens
strafvervolging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-279/1 2-279/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer tijdens de vorige zittingsperiode en van verval ontheven 12/1/2000
2-279/2 2-279/2 (PDF) Amendementen 14/6/2000
2-279/3 2-279/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/6/2000
2-279/4 2-279/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/6/2000
2-279/5 2-279/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/6/2000
2-279/6 2-279/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/6/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [S2] Behandeling door Senaat
12/1/2000   Ontheffing uit caduciteit (Senaat)
zie dossier 1-1346
Doc. 2-279/1 2-279/1 (PDF)
21/1/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 13
21/1/2000   Verzending naar commissie: Justitie
15/6/2000   Inschrijving op agenda
22/6/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-279/5 2-279/5 (PDF)
22/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
22/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-5/o7) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/1/2000   Verzending naar commissie
29/2/2000   Inschrijving op agenda
29/2/2000   Niet behandeld
21/3/2000   Inschrijving op agenda
21/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
21/3/2000   Regeling der werkzaamheden
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Niet behandeld
17/5/2000   Inschrijving op agenda
17/5/2000   Niet behandeld
14/6/2000   Inschrijving op agenda
14/6/2000   Amendementen nrs. 1 en 2 Doc. 2-279/2 2-279/2 (PDF)
14/6/2000   Bespreking
14/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
14/6/2000   Aanneming zonder amendering
14/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-279/3 2-279/3 (PDF)
14/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-279/4 2-279/4 (PDF)
24/2/2000   Opschorting termijn
Convocatie POC
2/3/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38 verlenging
Doc. 2-82/6 2-82/6 (PDF)
3/3/2000   Hervatting termijn
4/5/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
11/5/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/8 2-82/8 (PDF)
12/5/2000   Hervatting termijn
22/6/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/6/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
2/12/2000   Bekendmaking (40488-40489)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/6/2000
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/3/2000, 14/6/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Ontheffing uit caduciteit (Senaat - Evoc) Evocatietermijn 13/1/2000 15 27/1/2000
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 27
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 13
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 60 30/3/2000
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 27 7/4/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 42 22/6/2000
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60+38 verlenging
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 65 2/6/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 29
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 22/1/2000 29 9/6/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2000 2/12/2000, blz 40488-40489

Kruispuntbank van de wetgeving