S. 2-778 Dossierfiche K. 50-549

Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken
Daniel Bacquelaine   Jef Tavernier   Thierry Giet   Hugo Coveliers   Dirk Van der Maelen   Martine Dardenne  

vervangende straf
strafrecht
strafrechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-549/1 Wetsvoorstel 29/3/2000
K. 50-549/2 Amendementen 6/7/2000
K. 50-549/3 Amendementen 12/10/2000
K. 50-549/4 Amendementen 13/3/2001
K. 50-549/5 Amendementen 20/3/2001
K. 50-549/6 Amendementen 18/4/2001
K. 50-549/7 Amendementen 24/4/2001
K. 50-549/8 Amendement 2/5/2001
K. 50-549/9 Amendementen 9/5/2001
K. 50-549/10 Amendementen 15/5/2001
K. 50-549/11 Verslag namens de commissie 1/6/2001
K. 50-549/12 Tekst aangenomen door de commissie 1/6/2001
K. 50-549/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 7/6/2001
K. 50-549/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/6/2001
2-778/1 2-778/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 8/6/2001
2-778/2 2-778/2 (PDF) Amendementen 10/10/2001
2-778/3 2-778/3 (PDF) Amendementen 17/10/2001
2-778/4 2-778/4 (PDF) Amendementen 7/11/2001
2-778/5 2-778/5 (PDF) Amendementen 14/11/2001
2-778/6 2-778/6 (PDF) Amendementen 21/11/2001
2-778/7 2-778/7 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2001
2-778/8 2-778/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 12/12/2001
2-778/9 2-778/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2001
2-778/10 2-778/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2001
2-778/11 2-778/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 21/12/2001
K. 50-549/15 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 27/12/2001
K. 50-549/16 Amendementen 25/2/2002
K. 50-549/17 Verslag namens de commissie 4/3/2002
K. 50-549/18 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2002
K. 50-549/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 14/3/2002
2-778/12 2-778/12 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 15/3/2002
2-778/13 2-778/13 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2002
2-778/14 2-778/14 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2002
2-778/15 2-778/15 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 28/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/3/2000   Indiening Doc. K. 50-549/1
30/3/2000   Inoverwegingneming
1/6/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-549/11
7/6/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 132, p. 22-44 + p. 44- 45
7/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-15/o8)
Integraal verslag nr. 132, p. 45
Doc. K. 50-549/14
7/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/6/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-778/1 2-778/1 (PDF)
25/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 57
25/6/2001   Verzending naar commissie: Justitie
13/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-778/9 2-778/9 (PDF)
19/12/2001   Inschrijving op agenda
19/12/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-778/10 2-778/10 (PDF)
20/12/2001   Algemene bespreking Hand. 2-167 Hand. 2-167 (PDF)
20/12/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-167 Hand. 2-167 (PDF)
21/12/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o7) Hand. 2-170 Hand. 2-170 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/6/2001   Verzending naar commissie
3/7/2001   Inschrijving op agenda
3/7/2001   Niet behandeld
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Niet behandeld
10/7/2001   Inschrijving op agenda
10/7/2001   Niet behandeld
17/7/2001   Inschrijving op agenda
17/7/2001   Niet behandeld
10/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Meryem Kašar
10/10/2001   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
17/10/2001   Inschrijving op agenda
17/10/2001   Bespreking
7/11/2001   Inschrijving op agenda
7/11/2001   Bespreking
14/11/2001   Inschrijving op agenda
14/11/2001   Bespreking
21/11/2001   Inschrijving op agenda
21/11/2001   Bespreking
21/11/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
21/11/2001   Aanneming na amendering Doc. 2-778/8 2-778/8 (PDF)
12/12/2001   Inschrijving op agenda
12/12/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-778/7 2-778/7 (PDF)
22/10/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
24/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/28 2-82/28 (PDF)
25/10/2001   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
21/12/2001   Overzending Doc. K. 50-549/15
4/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-549/17
14/3/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 213, p. 34-36
14/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-0/o19)
Integraal verslag nr. 214, p. 11-12
Doc. K. 50-549/19
14/3/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S4] Behandeling door Senaat
15/3/2002   Overzending Doc. 2-778/12 2-778/12 (PDF)
15/3/2002   Verzending naar commissie: Justitie
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o7) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
15/3/2002   Verzending naar commissie
20/3/2002   Inschrijving op agenda
20/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
20/3/2002   Bespreking
20/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/3/2002   Aanneming zonder amendering
20/3/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-778/13 2-778/13 (PDF)
28/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
7/5/2002   Bekendmaking (19021-19024)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/6/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/12/2001, 21/12/2001
Commissie: Justitie
Geamendeerd 10/10/2001, 17/10/2001, 7/11/2001, 14/11/2001, 21/11/2001, 12/12/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/3/2002
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 20/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/6/2001 15 25/6/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 57
Onderzoekstermijn (S1) 26/6/2001 60 21/11/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 26/6/2001 22
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 26/6/2001 52 9/1/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 26/6/2001 22 26/11/2001
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 16/3/2002 15 15/4/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/4/2002 7/5/2002, blz 19021-19024