S. 2-1329 Dossierfiche K. 50-1747

Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen
Regering G. Verhofstadt I  

wetboek van strafrecht
strafrecht
doodstraf
strafsanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1747/1 Wetsontwerp 19/4/2002
K. 50-1747/2 Erratum 19/5/2002
K. 50-1747/3 Amendementen 3/7/2002
K. 50-1747/4 Verslag namens de commissie 11/10/2002
K. 50-1747/5 Tekst aangenomen door de commissie 11/10/2002
K. 50-1747/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/10/2002
2-1329/1 2-1329/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/10/2002
2-1329/2 2-1329/2 (PDF) Amendementen 20/11/2002
2-1329/3 2-1329/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/11/2002
2-1329/4 2-1329/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 20/11/2002
2-1329/5 2-1329/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 28/11/2002
K. 50-1747/7 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 2/12/2002
K. 50-1747/8 Verslag namens de commissie 24/12/2002
K. 50-1747/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/1/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/4/2002   Indiening Doc. K. 50-1747/1
11/10/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1747/4
16/10/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 6-8
17/10/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+128/-0/o1)
Integraal verslag nr. 278, p. 41
Doc. K. 50-1747/6
17/10/2002   Aanneming na amendering door commissie
11/6/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/40 2-82/40 (PDF)
11/6/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/40 2-82/40 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
18/10/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 200.
Doc. 2-1329/1 2-1329/1 (PDF)
22/10/2002   Verzending naar commissie: Justitie
21/11/2002   Inschrijving op agenda
27/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-244 Hand. 2-244 (PDF)
28/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 2-247 Hand. 2-247 (PDF)
Doc. 2-1329/5 2-1329/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
22/10/2002   Verzending naar commissie
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
20/11/2002   Bespreking
20/11/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
20/11/2002   Aanneming na amendering
20/11/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1329/3 2-1329/3 (PDF)
20/11/2002   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 2-1329/4 2-1329/4 (PDF)
22/11/2002   Opschorting termijn
convocatie
  [K3] Behandeling door Kamer
28/11/2002   Overzending Doc. K. 50-1747/7
24/12/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1747/8
16/1/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 313, p. 59-60
16/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 314, p. 15
Doc. K. 50-1747/9
16/1/2003   Aanneming zonder amendering
28/11/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
zonder voorwerp
Doc. 2-82/44 2-82/44 (PDF)
29/11/2002   Hervatting termijn
16/1/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/1/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/3/2003   Bekendmaking (12041-12054)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/10/2002, 17/10/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2002, 28/11/2002
Commissie: Justitie
Geamendeerd 20/11/2002
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 16/1/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/10/2002 5 23/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 200.
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 30 2/12/2002
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 9
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
zonder voorwerp
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 9 9/12/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 9 9/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/1/2003 13/3/2003, blz 12041-12054