S. 2-657 Dossierfiche K. 50-1169

Herziening van artikel 184 van de Grondwet
Regering G. Verhofstadt I  

politie
herziening van de grondwet
paramilitaire troepen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-657/1 2-657/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/2/2001
2-657/2 2-657/2 (PDF) Amendementen 13/3/2001
2-657/3 2-657/3 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2001
2-657/4 2-657/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2001
2-657/5 2-657/5 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/3/2001
2-657/6 2-657/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/3/2001
K. 50-1169/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/3/2001
K. 50-1169/2 Amendementen 23/3/2001
K. 50-1169/3 Verslag namens de commissie 26/3/2001
K. 50-1169/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2001   Indiening Doc. 2-657/1 2-657/1 (PDF)
14/2/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
8/3/2001   Inschrijving op agenda
15/3/2001   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-657/5 2-657/5 (PDF)
15/3/2001   Inschrijving op agenda
15/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-102 Hand. 2-102 (PDF)
22/3/2001   Algemene bespreking Hand. 2-103 Hand. 2-103 (PDF)
22/3/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-657/6 2-657/6 (PDF)
22/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-5/o10) Hand. 2-103 Hand. 2-103 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/2/2001   Verzending naar commissie
22/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Frans Lozie
22/2/2001   Bespreking
8/3/2001   Inschrijving op agenda
8/3/2001   Bespreking
8/3/2001   Stemmingen
De amendementen nrs. 1 tot 6 en 9 zijn ingetrokken.- De subamendementen nrs. 11 tot 13 zijn eenparig aangenomen (8 stemmen).- Het gesubamendeerde amendement nr. 10 is eenparig aangenomen (8 stemmen).
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
13/3/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
13/3/2001   Aanneming na amendering
14/3/2001   Inschrijving op agenda
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2001   Overzending Doc. K. 50-1169/1
26/3/2001   Aanneming in commissie (tekstverbetering) Doc. K. 50-1169/3
29/3/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 120, p. 2-34 + p. 41-42
29/3/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+99/-0/o0)
Integraal verslag nr. 120, p. 42
Doc. K. 50-1169/4
29/3/2001   Aanneming zonder amendering
Tekstverbeteringen
29/3/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/2001   Bekendmaking (10862)
3/5/2001   Erratum (14350)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/3/2001, 22/3/2001
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 22/2/2001, 8/3/2001, 13/3/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/3/2001 31/3/2001, blz 10862
Errata
Op 3/5/2001, blz 14350