S. 2-1155 Dossierfiche K. 50-1590

Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media
Regering G. Verhofstadt I  

videocommunicatie
gerechtelijk onderzoek
georganiseerde misdaad
strafprocedure
voorbespeelde beeld- of geluidsdrager
telecommunicatie
gerechtelijk vooronderzoek
gerechtszitting
getuigenverklaring
bewijs
audiovisueel materiaal
openbaar ministerie
teleconferentie
gerechtelijke expertise

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1590/1 Wetsontwerp 11/1/2002
K. 50-1590/2 Amendementen 16/4/2002
K. 50-1590/3 Amendementen 23/4/2002
K. 50-1590/4 Verslag namens de commissie 13/5/2002
K. 50-1590/5 Tekst aangenomen door de commissie 13/5/2002
K. 50-1590/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2002
2-1155/1 2-1155/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/5/2002
2-1155/2 2-1155/2 (PDF) Amendementen 12/6/2002
2-1155/3 2-1155/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2002
2-1155/4 2-1155/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/7/2002
2-1155/5 2-1155/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/7/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2002   Indiening Doc. K. 50-1590/1
13/5/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1590/4
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 47-48
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 231, p. 49
Doc. K. 50-1590/6
16/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/5/2002   Overzending Doc. 2-1155/1 2-1155/1 (PDF)
21/5/2002   Verzending naar commissie: Justitie
11/7/2002   Inschrijving op agenda
16/7/2002   Amendementen ingediend na goedkeuring van verslag Doc. 2-1155/4 2-1155/4 (PDF)
17/7/2002   Algemene bespreking Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
17/7/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
17/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-0/o13) Hand. 2-221 Hand. 2-221 (PDF)
Doc. 2-1155/5 2-1155/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
21/5/2002   Verzending naar commissie
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Niet behandeld
5/6/2002   Inschrijving op agenda
5/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere, Martine Taelman
5/6/2002   Bespreking
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Bespreking
12/6/2002   Inschrijving op agenda
12/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o2)
12/6/2002   Aanneming zonder amendering
10/7/2002   Inschrijving op agenda
10/7/2002   Uitgesteld
12/7/2002   Goedkeuring verslag
Eenparig (8 stemmen)
Doc. 2-1155/3 2-1155/3 (PDF)
12/7/2002   Tekst aangenomen
17/7/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/9/2002   Bekendmaking (40305-40308)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/6/2002, 11/6/2002, 12/6/2002, 12/7/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 12/9/2002, blz 40305-40308