S. 2-527 Dossierfiche K. 50-670

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel
Regering G. Verhofstadt I  

werkloze
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
onschendbaarheid van de woning
rechten van de verdediging
werkloosheidsverzekering
eerbiediging van het privé-leven
arbeidsinspectie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-670/1 Wetsontwerp 24/5/2000
K. 50-670/2 Amendement 13/6/2000
K. 50-670/3 Verslag namens de commissie 5/7/2000
2-527/1 2-527/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-670/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-527/2 2-527/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2000
2-527/3 2-527/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/11/2000
2-527/4 2-527/4 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/11/2000
2-527/5 2-527/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/11/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
24/5/2000   Indiening Doc. K. 50-670/1
5/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-670/3
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 32-43
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-39/o10)
Handelingen nr. 72, p. 37
Doc. K. 50-670/4
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending Doc. 2-527/1 2-527/1 (PDF)
14/7/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
16/11/2000   Inschrijving op agenda
22/11/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag
N°1 op art. 2 - Vandenberghe
Doc. 2-527/4 2-527/4 (PDF)
23/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
23/11/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
23/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-6/o1) Hand. 2-79 Hand. 2-79 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2000   Verzending naar commissie
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
8/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
8/11/2000   Aanneming zonder amendering
8/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-527/2 2-527/2 (PDF)
8/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-527/3 2-527/3 (PDF)
23/11/2000   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-527/5 2-527/5 (PDF)
6/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2000   Bekendmaking (42700-42701)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/11/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 8/11/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/12/2000 22/12/2000, blz 42700-42701