Schriftelijke vragen van 5-5201 tot 5-5300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5201 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3441
5-5202 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3462
5-5203 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Werk  
  het Verdrag van de Raad van Europa inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3599
5-5204 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3167
5-5205 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3188
5-5206 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3209
5-5207 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3400
5-5208 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3421
5-5209 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3442
5-5210 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3463
5-5211 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3168
5-5212 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3189
5-5213 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3210
5-5214 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3401
5-5215 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3422
5-5216 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3443
5-5217 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3464
5-5218 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3169
5-5219 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3190
5-5220 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3211
5-5221 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3423
5-5222 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 26/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3444
5-5223 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Justitie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3465
5-5224 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 10/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3170
5-5225 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 10/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3212
5-5226 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3403
5-5227 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3424
5-5228 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3445
5-5229 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3466
5-5230 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 14/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3171
5-5231 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 17/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3213
5-5232 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 7/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3404
5-5233 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3425
5-5234 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 14/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3446
5-5235 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3467
5-5236 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3172
5-5237 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3193
5-5238 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3214
5-5239 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3405
5-5240 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3426
5-5241 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3447
5-5242 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3473
5-5243 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 31/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3173
5-5244 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3194
5-5245 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3215
5-5246 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3406
5-5247 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 22/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3427
5-5248 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3448
5-5249 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3469
5-5250 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3180
5-5251 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 28/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3201
5-5252 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3222
5-5253 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3413
5-5254 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3434
5-5255 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3455
5-5256 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3476
5-5257 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3183
5-5258 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3204
5-5259 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3395
5-5260 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3416
5-5261 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3437
5-5262 de Bethune Sabine (CD&V) eerste minister  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3458
5-5263 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3186
5-5264 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3398
5-5265 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3419
5-5266 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 20/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3440
5-5267 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 17/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3192
5-5268 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3197
5-5269 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3451
5-5270 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3472
5-5271 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3202
5-5272 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3414
5-5273 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3435
5-5274 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3477
5-5275 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 23/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3216
5-5276 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3207
5-5277 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3217
5-5278 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 12/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3396
5-5279 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3408
5-5280 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3417
5-5281 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3429
5-5282 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3432
5-5283 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3438
5-5284 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3450
5-5285 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking
  Verzending vraag 16/1/2012
  Antwoord 22/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3453
5-5286 de Bethune Sabine (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3474
5-5287 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3459
5-5288 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010
  Verzending vraag 16/1/2012
  Dossier gesloten 16/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3471
5-5289 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Sociale media - Nepaccounts - Identiteitsdiefstal - Wettelijk kader
  Verzending vraag 17/1/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-5290 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Grafschennis - Processen-verbaal - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 24/4/2012
5-5291 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5292
5-5292 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Geld lenen - SMS - E-mail - Consumentenkrediet - Woekeraars - Minileningen - Flitskrediet - Reacties
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5291
5-5293 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugsverslaafden - Sociale zekerheid - Situatie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5294 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Drugs - CocaÔne - Verslaving - Sociale zekerheid - Situatie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5295 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verpleegkundigen - Hoofdverpleegkundigen - Cijfers - Verloning - Finhosta-gegevens
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 25/4/2012
5-5296 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Levenloos geboren kind - Akte van aangifte - Cijfers
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 28/2/2012
5-5297 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Boekhouding - Dienst ziekenhuisboekhouding - Controle - Stand van zaken - Vastgestelde onregelmatigheden
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 27/2/2012
5-5298 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Alcoholverslaafden - Sociale zekerheid - Impact
  Verzending vraag 17/1/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5299 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Kunstdiefstal - Oplossen kunstmisdrijven - Databank - Middelen - EfficiŽntie
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 16/7/2012
5-5300 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussel - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Collecties moderne en hedendaagse kunst - Tentoonstelling - Plannen
  Verzending vraag 17/1/2012
  Antwoord 30/5/2012