Schriftelijke vragen van 5-4201 tot 5-4300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-4201 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De permanente audit 2010 en de cijfers voor hemato-oncologie, art. 33 en art. 33 bis
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3681
5-4202 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  de eindverantwoordelijkheid in de glycemiebepaling
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3683
5-4203 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De teams psychiatrische dringende hulpverlening
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3684
5-4204 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De oprichting van de VZW e-care
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3685
5-4205 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De geconventioneerde artsen die meer aanrekenen dan de officiŽle tarieven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3688
5-4206 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Centra voor menselijke erfelijkheid (CME) - DNA-tests - Gebruik - Aantal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3690
5-4207 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Permanente audit - Dialyses - Cijfers voor 2010
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3691
5-4208 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Quinolonen en andere antibiotica - Gebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3692
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2645
5-4209 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Tandheelkundige verstrekkingen - Uitgaven
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3693
5-4210 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Staat van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit - Beoordeling door de bevoegde medische instanties - Kwaliteit van de beslissingen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3694
5-4211 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aids - Follow-up van patiŽnten in het buitenland - Erkenning van het referentiecentrum te Brugge
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3695
5-4212 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneeskundige commissies - Beroep tegen beslissingen - Opschorting visumintrekking - Gebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3746
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2644
5-4213 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Electro Convulsie Therapie - Ambulante zorgen - Opname - Daghospitalisatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 22/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3835
5-4214 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Instituut voor gerechtelijke opleiding - Opleiding - Budgetten - Verdeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-704
5-4215 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Cijfergegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2382
5-4216 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Commissies tot bescherming van de maatschappij - Verschillen in de beoordeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2383
5-4217 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Internering - Bouw van twee nieuwe centra - ReÔntegratiebeleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2384
5-4218 Ide Louis (N-VA) minister van Justitie  
  Instituut voor gerechtelijke opleiding - Budgetten - Verdeling
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 21/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3262
5-4219 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Uitgaven - Gezondheidszorg
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 16/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3257
5-4220 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Gezondheidszorgbeleid - Dienst Vreemdelingenzaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 3/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3378
5-4221 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk ExpresNet (GEN) - Project Watermaal-Schuman-Josaphat - Kostprijs en einddatum van de werken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-465
5-4222 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Gewestelijk ExpressNet (GEN) - Afgewerkte delen - Invloed op het aantal reizigers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-759
5-4223 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Rollend materieel - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 29/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-816
5-4224 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Gewestelijk Expresnet (GEN) - Aanleggen van parkings
  Verzending vraag 28/12/2011
  Rappel 28/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-826
5-4225 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Machelen - Gewestelijk Express Net (GEN) - Nieuw station Machelen Kerkstraat - Gevolgen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 12/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2994
5-4226 Maes Lieve (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Besparingen - Sluiting loketten - Gewestelijk Express Net
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2995
5-4227 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Informatica - Begroting - Vereffeningskredieten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Rappel 23/12/2011
  Herkwalificatie 20/2/2013
  Antwoord 16/4/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2530
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3143
5-4228 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Overheidsdienst FinanciŽn - E-services - Helpdesks - Werking
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3328
5-4229 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Federale politie - Begrotingscijfers (vereffeningskredieten) voor informatica
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2780
5-4230 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sociale Zekerheid - Volksgezondheid - Begroting informatica 2011 - Uitgaven - Gemeenschappelijke diensten en databanken
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2881
5-4231 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Directie Inschrijvingen Voertuigen - Statistieken - Brandstoftypes - Onduidelijkheden
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2993
5-4232 Maes Lieve (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn - Recht op maatschappelijke integratie - Instrumenten - Jongeren - Genderverdeling - Evolutie
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3340
5-4233 Maes Lieve (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De defecte internationale paspoorten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3852
5-4234 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Het nut van de AIV (armoured infantry vehicles)- voertuigen uitgerust met 90 mm kanonnen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-613
5-4235 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Militaire Attachťs - Minimumbezetting - Evaluatie - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3655
5-4236 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Belgisch leger - Hogere en opperofficieren - Aanduiding - Impact lopende zaken - Stand van zaken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3656
5-4237 Sevenhans Luc (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Benin - Militair partnerschap - Programma - Opleiding - Steun - Kostprijs
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 18/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3794
5-4238 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Draagmoederschap - Verwantschap tussen de draagmoeder en de wensmoeder - Aantal aanvragen - Aantal positieve adviezen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-384
5-4239 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Draagmoeders - Nationaliteit
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 16/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-385
5-4240 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Draagmoederschap - Leeftijd van de draagmoeder - Leeftijd van de wensmoeder
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-388
5-4241 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Globaal medisch dossier (GMD) - PatiŽntendossier - Bewaring - Overlijden van de geneesheer
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-476
5-4242 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Reproductieve geneeskunde types A en B - Zorgprogramma's - Criteria
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1633
5-4243 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ethisch geladen wetgeving - Evaluatiestructuren - Hervorming - Samenwerking en integratie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Herkwalificatie 18/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2042
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2562
5-4244 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Aangiftes met betrekking tot ziekte, moederschap en vaderschap - Opstellingen in het buitenland - Erkenning in BelgiŽ - Aantallen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 25/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2475
5-4245 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekteverzekering - Aanvraag van een uitkering vanuit een andere Lidstaat - Toepassing van de Europese reglementering
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2602
5-4246 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Psychiatrie - Psychiatrisch ziekenhuis - Psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis - Duur van de opname
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2604
5-4247 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Stoppen met roken - Consultaties van een gespecialiseerde arts - Gebruik van ondersteunende geneesmiddelen - Aantallen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2605
5-4248 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Obesitas - Bariatrische ingrepen - Terugbetaling - Bosy Mass Index (BMI) van de patiŽnt
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2606
5-4249 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangerschap, bevalling en neonaten - Intra- en extramurale zorg - Kosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2742
5-4250 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Palliatieve zorg - Federaal overlegplatform - Werking - Kosten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2743
5-4251 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Wilsverklaringen inzake euthanasie - Aantallen - Analyse van de beschikbare gegevens
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 18/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2744
5-4252 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het palliatief statuut - Aantallen - Plaats van overlijden - Euthanasie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 12/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2745
5-4253 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgsector - Zwaar zorgbehoevende patiŽnten - Antipsychotica - Antidepressiva - Gebruik
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3272
5-4254 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Experimenteren op de menselijke persoon - Wet van 7 mei 2004 - Bio-ethisch Comitť - Goede klinische praktijken - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3273
5-4255 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Goed bestuur - Colleges van geneesheren - Commissies opvolging bio-ethische thema's - Werkingskosten - Activiteiten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3274
5-4256 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Palliatieve zorg - Palliatieve zorgeenheden - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3275
5-4257 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Spoeddienst - Oneigenlijk gebruik - Aangerekend forfait
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 19/7/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3276
5-4258 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Fertiliteit - Medisch begeleide voortplanting - Forfaitaire vergoeding - Erkende laboratoria
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3300
5-4259 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Arbeidsongeschiktheid - Kostprijs - Evolutie - Leeftijd
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3332
5-4260 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Risicogroepen - Vaccinatie - Griep - Evolutie - Beleid
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 6/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3333
5-4261 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Uitkering voor primaire arbeidsongeschiktheid - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3649
5-4262 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Invaliditeitsuitkering - Verblijfplaats in het buitenland - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3650
5-4263 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De werkgroep binnen de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen opgericht naar aanleiding van het dossier "borstklinieken"
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 20/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3678
5-4264 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De hervorming van het registratieformulier zwangerschapsafbreking
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 13/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3679
5-4265 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De FINHOSTA-databank
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3686
5-4266 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Logopedie - Terugbetaling verstrekkingen - Kinderen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3743
5-4267 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelen - Kinderen - Rilatine - Gebruik - Terugbetaling - Hyperactiviteit - Actieplan
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 23/4/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3744
5-4268 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Ziekenfondsen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 28/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3778
5-4269 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Uitbetaling - Fonds voor beroepsziekten
  Verzending vraag 23/12/2011
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3779
5-4270 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zwangerschap - Bescherming werknemers - Verwijdering van de werkvloer - Overheidssector
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3780
5-4271 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Moederschaps- en vaderschapsverlof - Kostprijs - Evolutie
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 9/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3334
5-4272 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Verwaarloosde kinderen - Leeftijdspiramide - Profiel van de daders
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1017
5-4273 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Verlaten of te vondeling leggen van kinderen - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 28/6/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1019
5-4274 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Allochtone bevolking - Intrafamiliaal geweld - Aantallen - Registratie van de nationaliteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1230
5-4275 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking - Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie - Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek - Werkingskosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 15/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2041
5-4276 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Euthanasie - Optredende artsen - Cijfers
  Verzending vraag 28/12/2011
  Dossier gesloten 28/12/2011
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3255
5-4277 Sleurs Elke (N-VA) minister van Justitie  
  Federale controle- en evaluatiecommissie Euthanasie - Werking - Klachten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 9/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3277
5-4278 Sleurs Elke (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Binnenlandse adoptie - Verplichte toestemming van de juridische ouders - Aantallen - Intrekking van initiŽle toestemming
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1026
5-4279 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst 112 - Communicatie-en Informatiecentra - Calltakers - Personeelstekort - Rekruteringsplan - Opleiding
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 14/3/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3254
5-4280 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Fietsbeleid - Middelgrote en grote steden - Diefstal - Overtredingen - Ongevallen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3256
5-4281 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Hulpdiensten - Communicatienetwerk Astrid - Encryptie - TETRA-standaard voor radiocommunicatie - TETRA toestellen - Aankoop en schrapping - Onderschepping
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/9/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3745
5-4282 Sleurs Elke (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  De bevoorrading van de voedselbanken
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3800
5-4283 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Gedetineerden met een handicap - Aantal
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 5/12/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-804
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2806
5-4284 Stevens Helga (N-VA) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Psychisch profiel - Indeling - Risicogroepen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 14/5/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3652
5-4285 Stevens Helga (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  NMBS - Treinreizigers met een beperkte mobiliteit - Aantallen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-697
5-4286 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale ambtenaren - Lichamelijke ongeschiktheid - Ambtshalve ontslag - Definitieve toekenning van vroegtijdig pensioen - Aantallen - alternatieven
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 24/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1190
5-4287 Stevens Helga (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cochleair implantaat - Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering - Tussenkomst Aanvragen - Criteria - Cijfers
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 2/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3528
5-4288 Stevens Helga (N-VA) staatssecretaris voor Asiel, Immigratie en Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Nationaliteit
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 19/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3530
5-4289 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp - Taalkaders - Gevraagde wijziging
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-283
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 5-5905
5-4290 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Buitenlandse contacten - Reizen - Ontvangst van delegaties - Aantallen
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 27/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1088
5-4291 Vanlouwe Karl (N-VA) eerste minister  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Federaal beleid - Opmerkingen Comitť I
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 26/1/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3124
5-4292 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 22/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-830
5-4293 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - Federaal beleid
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 15/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3121
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2922
5-4294 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Directoraat-generaal Penitentiaire inrichtingen - Activiteitenverslag 2010 - Gevangenispopulatie - Aanvullende cijfergegevens
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 30/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3358
5-4295 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  Brussel - Justitiepaleis - Onderhoudskosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 13/11/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3370
5-4296 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen - Herstellingswerken aan de Brusselse gevangenissen (Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal) - Opvolging
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/2/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-831
5-4297 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis - Gezamelijke werkgroep - Regie der Gebouwen en directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Stellingen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 1/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2097
5-4298 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussel - Justitiepaleis - Herstellingskosten
  Verzending vraag 28/12/2011
  Antwoord 25/10/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3363
5-4299 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen
  Verzending vraag 28/12/2011
  Herkwalificatie 11/1/2013
  Antwoord 31/1/2013
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3619
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2921
5-4300 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De terugroeping van een Belgische diplomaat uit Wenen en de controle op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 5/3/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-1179