Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4292

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Justitie

Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid - Veiligheid Brusselse gevangenissen - Inspectieverslagen

strafgevangenis
gezondheidsinspectie
veiligheid van gebouwen
Hoofdstedelijk Gewest Brussels

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
22/8/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-830

Vraag nr. 5-4292 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van mijn bezoek aan de gevangenissen van Vorst en Sint-Gillis werd mijn aandacht gevestigd op de werkomstandigheden van het gevangenispersoneel.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid heeft in het verleden verscheidene inspecties uitgevoerd in de gevangenissen. Op basis van deze verslagen werden beslissingen genomen, onafhankelijk van de Regie der Gebouwen of de directie van de gevangenis. Het gaat onder meer over het sluiten van lokalen waar instortingsgevaar dreigt, het verbod om de wachttorens in de omheining van de gevangenis van Sint-Gillis nog te bemannen, hygiënevoorschriften in keukens, douches en slaapruimtes voor het personeel, …

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Is het mogelijk deze verslagen van de FOD Werkgelegenheid over te maken?

2) Graag kreeg ik een overzicht van de gedane inspecties in de gevangenissen van Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal tijdens de laatste vijf jaar en de hieraan gegeven gevolgen.

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

1) en 2) De Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voerde inspectiebezoeken uit in de gevangenis van Sint-Gillis op 21 januari 2010 en op 27 oktober 2010.   

De gevangenis van Vorst werd op 14 oktober 2010 bezocht door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Aanleiding voor dit bezoek was onder meer een grondverzakking in vleugel B van deze gevangenis. 

Daar het gros van de maatregelen die de inspecteur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg nodig achtte (waaronder het herstellen van de grondverzakking), tijdig genomen werden en de FOD Justitie zich engageerde om de overige werken te voltooien, kon een sluiting van vleugel B voorkomen worden.

Inmiddels zijn alle werkzaamheden in de bewuste vleugel afgerond. 

De verslagen van deze inspectiebezoeken kunt u bekomen bij de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.